Sadržaj kursa
Windows 8
Sadržaj lekcije

Živimo u svetu u kome je sigurnost računarskih sistema postala veoma veliki problem. Na sreću, autori Windows-a 8 su se ozbiljno pozabavili ovom temom i predvideli nekoliko nivoa zaštite. Jedan od njih je svakako i funkcija Windows Update pa ako želite da vaš računar u svakom trenutku bude usklađen sa najnovijim dopunama i ispravkama, obratite pažnju na sadržaj ove lekcije.

Za početak ću pokrenuti funkciju Search i u polje za pretragu upisati Windows update. Ako nakon toga pređem na Settings odeljak, sa leve strane će se pojaviti prečica koja mi omogućava da jednim potezom pokrenem traženu funkciju. Odmah ispod nje se nalazi još jedna zanimljiva prečica – Search for updates, ali ću nju ostaviti za kasnije. Ako sada kliknem na Windows Update, na ekranu će se pojaviti niz novih opcija. Pri tome će sa desne strane automatski biti prikazan odeljak koji se odnosi na izabranu funkciju. Kao što vidite, moj sistem je podešen tako da se sve dopune instaliraju automatski, a to znači da treba samo da kliknem na ovo dugme i proverim da li su se u međuvremenu pojavili programi koje zahtevaju ispravke. Ipak, pre nego što automatski ažuriram svoj sistem, želeo bih da vam pokažem kako sam došao do ovakve postavke. Zato ću prvo zatvoriti ovaj okvir i preći na Desktop. Ako nakon toga pokrenem Control Panel i u polje za pretragu unesem Windows update, na ekranu će se pojaviti samo opcije koje se odnose na ovu funkciju. Ja ću kliknuti na osnovnu opciju i preći na sledeći korak. Ako obratite pažnju na vrh okvira primetićete da se trenutno nalazim u odeljku koji obuhvata razne sigurnosne funkcije a to znači da sam na pravom putu. Sa desne strane se može videti da je moj sistem podešen tako da automatski preuzme i instalira sve dodatke koji se u međuvremenu pojave. To potvrđuje i podatak prema kome je poslednje usklađivanje izvršeno bukvalno pre nekoliko sati. Pri tome su automatski preuzete dopune koje se odnose na čitav operativni sistem. Ako je i vaš računar podešen na isti način, nema potrebe da se posebno bavite ovim problemom – najbolje je da o tome brine sam Windows.

Ukoliko ipak želite da se sami uverite u njegovu efikasnost, u svakom trenutku možete pokrenuti i funkciju Check for updates. Pored toga, na raspolaganju vam je i opcija kojom možete promeniti trenutne parametre i umesto automatskog ažuriranja aktivirati neki drugi režim. To se pre svega odnosi na mogućnost da sami izaberete i naknadno instalirate pojedine dopune ili da se čak odreknete bilo kakvih korekcija. Bez obzira što će u tom slučaju vaš računar biti malo manje opterećen, isključivanje automatskog ažuriranja vas može dovesti u situaciju da propustite neki od važnih sigurnosnih dodatka i tako postanete laka meta za eventualne napade. Ja ću se odlučiti za drugu opciju i na taj način sačuvati malu rezervu u pogledu ažuriranja svog sistema. Ako nakon toga kliknem na dugme OK i zatvorim ovaj okvir, na ekranu će biti prikazan moj trenutni status što u ovom slučaju znači da će sve dopune biti automatski preuzete ali će za njihovu instalaciju biti neophodna i moja dozvola.

Sledeća opcija u nizu mi omogućava da pogledam kompletan izveštaj o svim izmenama koje je pretrpeo moj sistem. Iz njega se jasno može videti da se najveći broj dopuna odnosi na Windows Defender a to je program od koga direktno zavisi bezbednost čitavog računara. Najvažnije je da su sve ove dopune uspešno instalirane, jer bi u suprotnom umesto statusa Succeeded u drugoj koloni pisalo nešto drugo. Pošto sam se uverio da je moj računar potpuno bezbedan, mogu slobodno da zatvorim sve okvire i da se vratim na početni ekran.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button