Sadržaj kursa
Windows 8
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju ćemo posebnu pažnju posvetiti novoj verziji Internet Explorer-a. Za to postoje dva dobra razloga. Kao prvo, ona je deo Windows-a 8, a može se koristiti i na dva različita načina – kao Metro aplikacija ili kao program koji je prilagođen Desktop okruženju. Verujem da jedva čekate da vidite kako sve ovo izgleda, pa hajde da počnemo!

Kao što vidite, na početnim ekranu se već nalazi prečica koja služi za pokretanje ove aplikacije. Dovoljno je da kliknem na ovo polje, pa će se na ekranu pojaviti novi Internet Explorer. Odmah možete primetiti da se on u velikoj meri razlikuje od standardne verzije. Primera radi, na vrhu više nema naslovne linije ni padajućih menija. Čak je i polje za unos adrese pomereno na donju ivicu ekrana. U istom nivou su sada postavljena i dugmad za navigaciju, što znači da se u donjem levom uglu nalazi dugme Back, dok su ostale funkcije prebačene na desnu stranu. Prva od ove četiri ikone predstavlja funkciju Refresh a druga Push Pin. Njenim izborom možete „prikačiti“ izabrani sajt na neku od karakterističnih lokacija. To može da bude početni ekran, Taskbar ili neko drugo lako pristupačno mesto. Treća ikona služi za podešavanje parametara a četvrta za prelazak na sledeću stranicu.

Čim kursor prebacim na polje za adresu, na ekranu će se pojaviti nekoliko prečica. One mi omogućavaju da jednim potezom otvorim neki od često posećivanih sajtova ili da izaberem jedan od omiljenih. Naravno, uvek postoji mogućnost da se u ovo polje unese nova adresa i na taj način prikaže željena prezentacija. Čim se ona pojavi na ekranu, primetićete da se neki elementi navigacije pojavljuju na neočekivanim mestima. To se pre svega odnosi na funkciju Back koju sada možete aktivirati preko ove strelice. Isto važi i za funkciju Forward, bez obzira što to u ovom trenutku ne mogu da vam pokažem. No, ako se sada vratim na prethodnu lokaciju i zatim pomerim strelicu do desne ivice, na tom mestu će se pojaviti odgovarajuće dugme.

Kao što vidite, autori novog Internet Explorer-a su se potrudili da maksimalno pojednostave njegovu upotrebu. Zato ću zatvoriti ovaj okvir i odmah preći na verziju koja je predviđena za rad u Desktop režimu.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button