Sadržaj kursa
Revit
Sadržaj lekcije

Tokom izrade novog projekta ćete pre ili kasnije morati da se pozabavite njegovim prikazom a to osim slike na ekranu obuhvata i štampanu verziju. Kao i u drugim situacijama, i ovde postoji više načina da se dođe do željenih rezultata a ja ću vam za početak pokazati kako se to radi na najširem planu. Upravo tome služi funkcija Object Style a pre nego što vam pokažem kako se ona koristi, želeo bih da vam pokažem u čemu se sastoji problem koji ćemo upravo rešavati.

U tom cilju ću primenom funkcije Zoom Region uveličati detalj na kome se jasno vide svi delovi konstrukcije. Mene u ovom trenutku najviše zanimaju linije koje predstavljaju fasadni zid, međuspratnu konstrukciju i plafon. Kao što i sami možete da primetite, u ovom slučaju je jedino zid predstavljen nešto debljom linijom dok su svi ostali elementi prikazani na isti način. Ako se sa Zoom Previous vratim na manju razmeru i uveličam neki drugi detalj, videćete da se isti problem ponavlja na čitavom crtežu. Drugim rečima, i ovde postoji razlika između debljine linije kojim su prikazani tavanica, plafon i ovaj mali deo zida.

U manjoj razmeri se jasno može videti da je ovde reč o istim elementima pa svakako postoji mogućnost da se problem reši direktnim izborom i promenom odgovarajućih parametara. Iako ovaj metod na prvi pogled izgleda sasvim prihvatljivo, bilo bi mnogo bolje da se do rešenja dođe na višem nivou tj. da ono obuhvati čitav projekat. Da bi vam bilo jasnije o čemu se radi, ja ću desnim tasterom miša kliknuti na liniju koja označava položaj poprečnog preseka i iz pomoćnog menija izabrati opciju Go to View. Čim se na ekranu pojavi novi crtež, biću u prilici da uveličam detalj koji predstavlja presek kroz plafon i potvrdim da je on i ovde iscrtan tankom linijom. Pri tome treba imati u vidu da je fasadni zid prikazan na sasvim zadovoljavajući način tj. linijom koja ima određenu debljinu. Isti problem se ponavlja i nešto niže, jer je ploča koji predstavlja pod prizemlja prikazana kao da se nalazi u drugom planu tj. kao da presek prolazi mimo nje, što svakako ne odražava realno stanje. 

Pošto sam vam dokazao da se isti problem provlači kroz čitav projekat, mogu da se vratim na osnovni crtež i pokušam da nađem rešenje koje će obuhvatiti sve priloge. U ovoj situaciji bi najbolje bilo da preko funkcije Object Styles prikažem trenutno važeće parametre i potražim onaj koji je odgovoran za različite debljine linija. Zato ću prvo preći na odeljak pod nazivom Manage i u njemu potražiti prečicu koja služi za pokretanje funkcije Object Styles. Čim kliknem na nju, na ekranu će se pojaviti novi okvir koji obuhvata zaista veliki broj različitih parametara. Oni su doduše, podeljeni u nekoliko odeljaka a ja ću se za sada zadržati na prvom (Model Objects), jer se u njemu nalazi sve što mi je potrebno. Ukoliko želite da se skoncentrišete na još uže područje, kliknite na opciju Filter List i iz menija izaberite oblast koja vas zanima. Ja trenutno baratam sa arhitektonskim elementima, ali mi ne smeta što će istovremeno na ekranu biti prikazani i ostali delovi projekta, što znači da nema potrebe da menjam trenutno podešavanje.

U prvoj koloni u prikazane sve kategorije koje su zastupljene u ovom projektu, pa mi neće biti teško da prođem kroz čitavu listu i pronađem ono što me zanima. Pre toga bih želeo da vam skrenem pažnju na drugu i treću kolonu, jer one sadrže podatke koji se odnose na debljinu linije (Line Weight). Kao što vidite, postoji mogućnost da se ovaj parametar definiše posebno za slučaj da je neki od elementa prikazan u izgledu (Projection) ili je presečen (Cut), a to podjednako važi i za osnove (Plan View) i za preseke (Sections). Mene trenutno najviše interesuje ovaj drugi slučaj, jer bih želeo da rešim problem koji postoji na ovom crtežu.

Zato ću se uz pomoć ovog klizača spustiti na kraj liste, jer se upravo tu nalazi stavka koja predstavlja zidove (Walls). Prema trenutno važećim parametrima, svi zidovi koji se nalaze u drugom planu će biti iscrtani tankom linijom (Line Weight 1), dok će oni koje preseca vertikalna ravan biti znatno deblji (Line Weight 3). Ukoliko vam to ne odgovara, u svakom trenutku možete kliknuti na neku od navedenih vrednosti i iz liste izabrati željenu debljinu linije. Ona može da bude veoma velika, ali se u praksi retko koriste vrednosti koje su veće od 5 ili 6. To se najbolje može videti na primeru terena (Topography), jer se za presek kroz zemljište ili neki sličan materijal koristi linija koji ima relativno veliku debljinu. 

Ja sam potpuno zadovoljan ovakvim stanjem, ali moram da proverim kako su podešeni parametri koji se odnose na druge elemente crteža, pre svega na tavanice i plafone. Zato ću na listi prvo potražiti stavku koja predstavlja međuspratnu konstrukciju (Floors) i proveriti kako je ona predstavljena u oba režima. Kao što vidite, u ovom trenutku nema nikakve razlike između izgleda i preseka tj. u oba slučaja će biti korišćene tanke linije pa moram da kliknem na ovo polje i iz liste izaberem nešto veću vrednost. Isti postupak mogu da ponovim i za stavku pod nazivom Ceiling jer se ona odnosi na plafone a pošto bih želeo da i oni u preseku budu prikazati istom debljinom, ovaj parametar ću takođe postaviti na trojku.

Za sada se nećemo detaljnije baviti parametrima koji se nalaze u susednim kolonama, jer i sami možete da zaključite da vam oni omogućavaju promenu boje (Color) i izbor odgovarajućeg tipa linije (Line Pattern). Meni sasvim odgovara trenutno stanje pa ću zato kliknuti na dugme OK i zatvoriti okvir sa parametrima.

Ako nakon toga ponovo uveličam detalj na kome su istovremeno prikazana sva tri elementa (fasadni zid, tavanica i plafon), videćete da je za njih korišćena ista debljina linije. Pošto ovi parametri važe za čitav projekt, mogu slobodno da nastavim sa radom bez bojazni da će se na nekom od crteža pojaviti razlika u prikazu pojedinih elemenata.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button