Sadržaj kursa
Revit – povezivanje sa AutoCAD-om
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako možete da prikažete osnovne karakteristike povezanih CAD fajlova. U tom cilju sam već otvorio odgovarajući primer pa mogu da vam odmah skrenem pažnju na deo koji potiče iz povezanog CAD crteža. Zato ću u Insert odeljku potražiti funkciju Manage Links i odmah preći na segment koji je rezervisan za CAD fajlove. Sada se jasno može videti da u okviru ovog projekta postoje i podaci koji potiču iz AutoCAD-a pa mi ne preostaje ništa drugo nego da se izborom dugmeta OK vratim na prethodni prikaz.

Pošto znam da elementi koji predstavljaju kotne linije potiču iz AutoCAD-a, neće mi biti teško da jednim klikom selektujem čitav crtež i automatski prikažem njegove karakteristike. Ovi podaci se nalaze na Properties paleti a već na prvi pogled se može zaključiti da izabrani element pripada ubačenom objektu (Import Symbol). Osim toga, dostupna mi je informacija da on pripada nivou prizemlja (Base Level 00-Ground) i da nije ni za milimetar odvojen od njega (Base Offset 0.0). Odmah ispod ovog parametra se nalazi podatak koji označava faktor razmere (Instance Scale) a pošto je njegova vrednost jednaka jedinici, to znači da je ubačeni crtež kreiran u istom mernom sistemu. Zatim sledi tačan naziv povezanog fajla (Identity Data) kao i podatak o eventualnoj upotrebi zajedničkih koordinata (Shared Site).

Ukoliko na nekom projektu postoji više povezanih fajlova, njihove karakteristike možete prikazati ako kliknete na polje koje se nalazi na vrhu panela. Kod mene to nije slučaj pa će se na ekranu pojaviti samo jedna stavka tj. naziv povezanog AutoCAD crteža.

Pošto sam na ovaj način prikazao sve karakteristike povezanog crteža, mogu da pritisnem taster Esc i da se vratim na normalni radni režim.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button