Sadržaj kursa
Revit – povezivanje sa AutoCAD-om
Sadržaj lekcije

Za početak novog poglavlja će nam biti potreban i odgovarajući primer. Ja sam u tom cilju već otvorio jedan od fajlova za vežbu a njegov naziv možete videti u vrhu ekrana. Ako zanemarimo ova četiri markera, pred nama se nalazi potpuno prazan projekat, pa ću iskoristiti priliku da u njega ubacim crtež koji sam prethodno pripremio u AutoCAD-u. Za to je dovoljno da iz Insert odeljka pokrenem funkciju Import CAD i u okviru koji sledi izaberem odgovarajući fajl. To mi neće biti teško, jer će program automatski prikazati sadržaj foldera u kome se nalazi i projekt na kome trenutno radim. Čim levim tasterom miša izvršim selekciju, sa desne strane okvira će se pojaviti uprošćeni prikaz izabranog crteža (Preview), pa ću biti u prilici da proverim šta se u njemu nalazi. Pošto u ovom trenutku želim da maksimalno ubrzam čitav postupak, ja se neću zadržavati na dodatnim opcijama, ali ću iskoristiti priliku da izborom stavke Auto – Center to Center unapred odredim položaj ubačenog crteža. Sada treba još samo da kliknem na dugme Open i dovršim čitav postupak.

Kao što i sami možete da primetite, ubačeni elementi nisu ni u kakvoj vezi sa postojećim markerima ali to u ovom trenutku nije od velike važnosti. Da bih vam pokazao kompletnu osnovu, potrebno je da okretanjem točkića malo smanjim razmeru a zatim da njegovim držanjem pomerim vidno polje.

Ukoliko sada kliknem na bilo koju liniju, program će automatski selektovati čitavu osnovu, što znači da ona predstavlja jedinstveni element. Istovremeno će se na vrhu ekrana pojaviti funkcije koje mi omogućavaju da na njemu napravim određene izmene ali se ja za sada neću time baviti. Umesto toga bih želeo da vam skrenem pažnju na nešto drugo, pa ću zato ponovo preći na Insert odeljak i pokrenuti funkciju Manage Links. Ako ste očekivali da će u sledećem okviru biti prikazan podatak koji se odnosi na ubačeni crtež, bićete iznenađeni što u njemu nema ničega. Sa druge strane, to je potpuno logično jer se ovde ne radi o povezanim fajlovima (Linked CAD File) jer su svi elementi koji vidite na ekranu jednostavno prebačeni iz izabranog crteža.

Ukoliko vam se to ne dopada, u svakom trenutku se možete osloboditi svih suvišnih elemenata. Za to je dovoljno da jednim klikom selektujete čitavu osnovu i sa palete izaberete funkciju za brisanje (Delete). Pošto sam na ovaj način uspešno obrisao sve ubačene elemente, ne preostaje mi ništa drugo nego da se primenom funkcije Pan vratim na prethodni prikaz.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button