Sadržaj kursa
Revit – povezivanje sa AutoCAD-om
Sadržaj lekcije

U lekcijama koje slede ću vam detaljno pokazati kako možete da neki AutoCAD crtež povežete sa Revit projektom (Linking). Do sad ste bili u prilici da vidite kako se podaci iz CAD fajla mogu prebaciti u Revit (Importing), a to može da bude vrlo korisno bez obzira što ovako preneti podaci predstavljaju samo prikaz trenutnog stanja. Sa druge strane, ukoliko CAD crtež povežete sa Revit-om, bićete u prilici da automatski pratite sve promene koje u on u međuvremenu može da pretrpi.

Da bih vam pokazao kako se to radi, ja sam već otvorio odgovarajući primer a vi ga možete potražiti među fajlovima za vežbu. Doduše, on ne sadrži nikakve elemente ali zato obuhvata unapred definisane nivoe pri čemu je aktivan onaj koji predstavlja prizemlje budućeg objekta (00-Ground).

Za početak je potrebno da u Insert odeljku potražim ikonu pod nazivom Link CAD i jednim klikom otvorim novi okvir. U njemu će automatski biti prikazan i fajl koji sam pripremio kao primer za vežbanje pa mi neće biti teško ga selektujem i pređem na opcije koje se nalaze u donjem delu okvira. U ovoj lekciji bih želeo da vam polažem kako se vrši podešavanje boja, pa ću zato odmah otvoriti Colors meni i aktivirati prvu opciju – Invert. Ako nakon toga kliknem na dugme Open, na ekranu će se pojaviti novi crtež ali će njegovi elementi biti prikazani na pomalo neobičan način. Drugim rečima, sve boje će biti promenjene i umesto crvene na crtežu će sada dominirati plava boja. Ukoliko vam se ovakav prikaz ne dopada, nećete moći da ga uklonite na uobičajeni način tj. primenom funkcije Undo. To se može uraditi jedino ako izborom istoimene ikone pokrenete funkciju Manage Links i u okviru koji sledi pronađete odgovarajući fajl. On se u ovom slučaju nalazi u CAD Formats odeljku pa mi neće biti teško da ga selektujem i izborom dugmeta Remove dovršim ovaj postupak. Čim sa OK zatvorom okvir, povezani CAD crtež će nestati sa ekrana pa mogu da dvostrukim pritiskom na točkić pokrenem funkciju Zoom to Fit i prikažem uobičajene markere.

Pošto sam to rešio, mogu da ponovim čitav postupak tj. da ponovo pokrenem funkciju Link CAD, selektujem odgovarajući primer i iz menija izaberem opciju Preserve. Ovoga puta će povezani crtež biti prikazan u originalnim bojama, mada ni to neće baš mnogo doprineti njegovoj preglednosti. Ovaj problem se može lako rešiti a da bih vam pokazao kako to izgleda u praksi, moram prvo da uklonim trenutno povezani crtež. To se jedino može uraditi primenom funkcije Manage Links pa ću zato kliknuti na istoimenu ikonicu, potražiti odgovarajući sadržaj i izborom dugmeta Remove ga definitivno ukloniti sa ekrana.

Na kraju treba još samo da izborom funkcije Link CAD ponovim čitav postupak i pri tome iz Color menija izaberem stavku Black and White. Na ovaj način sam uspeo da eliminišem sve boje a to znači da će čitav crtež biti prikazan crnim linijama. Meni najviše odgovara upravo ovakav režim je se njegovom primenom može postići maksimalan kontrast i jasnije prikazati svi detalji.

Pre nego što završim ovu lekciju, ja ću iskoristiti priliku da čitav projekat vratim na početno stanje a to podrazumeva primenu funkcije Manage Links i uklanjanje povezanog crteža.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button