Sadržaj kursa
Revit – povezivanje sa AutoCAD-om
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju ću vam pokazati kako se povezani fajlovi mogu upotrebiti za kreiranje novih elemenata. U tom cilju sam otvorio novi projekat a kao što vidite, on je skoro potpuno prazan, jer ako zanemarimo ova četiri markera na njemu osim definisanih nivoa ne postoje nikakvi drugi podaci. U to se možete uveriti ako pritiskom na desni taster miša otvorite pomoćni meni i u njemu potražite opciju Zoom to Fit. Kod mene se ništa nije promenilo, a to znači da na projektu zaista nema ničega što bi se moglo prikazati.

Da bih mogao da vam pokažem kako se iz postojećeg crteža preuzima strukturna mreža neophodno je da prvo u svoj projekat ubacim odgovarajuće podatke pa ću u tom cilju prvo preći na Insert odeljak i u njemu potražiti funkciju Link CAD. Čim se na ekranu pojavi novi okvir, neće mi biti teško da izaberem fajl u kome se nalazi osnova prizemlja (Ground Flor Plan) i proverim kako su podešeni ostali parametri. Kao što vidite, ubačeni crtež će biti prikazan u crno-beloj tehnici (Black and White) i pri tome će biti iskorišćeni svi njegovi slojevi (All Layers). Razmera će biti utvrđena automatski (Auto Detect) a istovremeno će biti ispravljene i manje nepravilnosti (Corerect lines that are slightly off axis). Takođe se može videti da će položaj novog crteža biti određen po sistemu poklapanja osnovnih tačaka (Auto-Origin to Origin) i da će on biti smešten na nivo koji predstavlja prizemlje (Ground). Obzirom da je aktivna i opcija koja garantuje da će svi elementi biti pravilo orijentisani (Orient to View), ne preostaje mi ništa drugo nego da kliknem na dugme Open i dovršim ovu operaciju. Trenutak kasnije bi na ekranu trebalo da se pojavi kompletan crtež i to unutar markera koji predstavljaju pravce budućih fasada.

Pošto sam uspešno izvršio sve pripreme, mogu da pređem na glavnu temu ove lekcije a to je generisanje novih elemenata na osnovu onih koji potiču iz povezanog crteža. U tom cilju ću prvo preći na Architecture odeljak a zatim na suprotnoj strani potražiti ikonu pod nazivom Grid. Ako jednim klikom pokrenem istoimenu funkciju, na ekranu će se pojaviti dodatne opcije pa mi neće biti teško da pređem u režim koji mi omogućava da koristim postojeće linije (Pick Lines). Nakon toga treba još samo da kursor postavim iznad odgovarajućeg elementa i pritisnem levi taster miša. Ja ću na ovaj način generisati prvo horizontalne elemente strukturne mreže pri čemu će njihova dužina i položaj biti automatski usklađeni sa linijama koje potiču iz CAD crteža. Isto važi i za elemente koji se prostiru po vertikali pa mi ne preostaje ništa drugo nego da pojedinačno selektujem svaku od ovih linija i na taj način kreiram kompletnu mrežu.

Da bih vam pokazao šta sam postigao, ja ću prvo pritiskom na taster Esc prekinuti ovu funkciju a zatim jednim klikom selektovati crtež koji sam koristio kao podlogu. Pošto se radi o povezanom elementu, na ekranu će se pojaviti i prateće funkcije ali pošto ja za sada želim samo da sakrijem ovaj crtež postaviću kursor na slobodan deo ekrana, pritisnuti desni taster miša i u meniju potražiti stavku Hide in View. Nakon toga treba još samo da kliknem na opciju Elements i na taj način privremeno uklonim kompletnu osnovu.

Sada su slovne oznake koje se nalaze unutar ovih kružića mnogo jasnije, pa mogu da konstatujem da došlo do male greške tj. da su umesto slova korišćene numeričke vrednosti. To se lako može ispraviti ali se čitav postupak mora uraditi ručno pa ću u tom cilju prvo uveličati odgovarajući deo crteža a zatim sa dva klika preći u režim koji mi omogućava da direktno unesem novu oznaku. Prvu liniju ću obeležiti slovom A, a zatim na isti način nastaviti dalje i redom unositi ostala slova B, C, D itd. U jednom trenutku će biti neophodno da primenom funkcije Pan prikažem i ostatak crteža, ali mi to neće smetati da po istom principu izvršim sve izmene. Čim unesem i poslednje slovo, biću u prilici da sa Esc prekinem ovu funkciju i da izborom opcije Zoom to Fit prikažem sve postojeće elemente.

Na kraju treba još samo da vratim crtež koji mi je poslužio kao podloga a to se može uraditi na sledeći način. Prvo je potrebno aktivirati funkciju Reveal Hidden Elements, selektovati odgovarajući detalj i iz pomoćnog menija aktivirati opciju Unhide in View. Pošto se ovde radi o pojedinačnom elementu, ja ću izabrati odgovarajuću stavku a čim isključim prikaz skrivenih objekata, čitava osnova će ponovo biti vraćeno na svoje mesto.

Sigurno ste primetili da su nove slovne oznake postavljene malo iznad originalnih što je posledica izmena koje sam naknado izvršio. Ukoliko vam se to ne dopada, slobodno ih možete vratiti na početni položaj a meni je najvažnije da sam uspešno iskoristio postojeće elemente i automatski kreirao nove.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button