Sadržaj kursa
Revit – povezivanje sa AutoCAD-om
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se pristupa funkcijama koje se nalaze u odeljku pod nazivom Import Instance Panel. U tom cilju sam već započeo rad na novom Revit projektu a vi možete da me pratite ako iz foldera sa primerima za vežbu otvorite odgovarajući fajl (Simple Building Project.rvt).

Za početak je potrebno da u projekat prenesem podatke koji potiču iz AutoCAD-a a to se može postići primenom funkcije Link. Pre toga ne bi bilo loše da proverim da li se nalazim na nivou prizemlja (00-Ground) a pošto je to u redu, neće mi biti teško da kliknem na odgovarajuću ikonu i izaberem fajl koji sadrži željene podatke. Nakon toga treba još samo da proverim da li su svi prateći parametri podešeni onako kako treba i izborom dugmeta Open dovršim ovu funkciju.

Kao što vidite, na ekranu se odmah pojavio novi crtež ali se njegova pozicija ne poklapa sa trenutnim položajima markera. Da bih to ispravio, ja ću malo prilagoditi razmeru prikaza a zatim jednostavnim klikom selektovati jedan od markera i premestiti ga na novu lokaciju. To mogu da uradim potpuno slobodno ali ipak moram da vodim računa da on bude usmeren prema odgovarajućoj fasadi. Za prelazak na sledeći element je neophodno prvo pritisnuti taster Esc a zatim kliknuti na odgovarajuću poziciju. Nakon toga sledi povlačenje a ako se ispostavi da izabrana pozicija nije baš najbolja, čitav postupak se lako može ponoviti. Ja ću na ovaj način premestiti sva četiri markera i nakon toga proveriti šta sam postigao. Kao što vidite, sada se svi elementi nalaze na odgovarajućim pozicijama pa mogu da nastavim dalje i da vam pokažem kako se vrši selekcija.

Najlakši način podrazumeva postavljanje kursora iznad željenog elementa uz pritisak na levi taster miša. On će u tom trenutku promeniti boju, što znači da je izabran a pošto se u ovom slučaju radi o ubačenom crtežu, na ekranu će se istovremeno pojaviti i Import Instance Panel. Isti rezultat se može postići i primenom tzv. Crossing okvira, što podrazumeva povlačenje miša sa desne u levu stranu. Ukoliko želite da primenite tzv. Window metod, neophodne je da jednim potezom obuhvatite čitavu osnovu, jer će samo u tom slučaju selekcija biti uspešna. U svakom slučaju, bićete u prilici da pristupite funkcijama koje se nalaze u Import Instance Panel-u a to je u ovom momentu najvažnije.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, želeo bih da vam pokažem još jedan način na koji možete selektovati željene elemente. U tom cilju ću prvo jedim potezom obuhvatiti sve što se trenutno nalazi na ekranu a zatim kliknuti na ikonu koja predstavlja funkciju Filter. Čim se na ekranu pojavi novi okvir, neće mi biti teško da sa liste uklonim suvišne elemente i za selekciju zadržim samo ono što mi je zaista potrebno a to je crtež koji sam maločas ubacio. Ukoliko se ispostavi da sam ipak napravio neku grešku, dovoljno je da kliknem na slobodnu površinu ekrana i poništim trenutni izbor.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button