Solidworks
Sadržaj lekcije

U Solidworks-u postoje funkcije koje vam mogu znatno olakšati kreiranje specifičnih elemenata. Jedna od njih je i tzv. čarobnjak za rupe (Hole Wizard) a u ovoj lekciji ću vam pokazati kako se ona koristi.

Ja ću za početak selektovati gornju površinu ovog objekta a zatim jednim klikom pokrenuti funkciju Hole Wizard. Nakon toga će se sa leve strane ekrana pojaviti niz ikonica koje predstavljaju različite tipove rupa pa verujem da ćete među njima lako pronaći ono što vam je potrebno. Ukoliko se ispostavi da vam ni jedan od ponuđenih tipova ne odgovara, jednostavno se spustite malo niže i promenite neki od ponuđenih parametara. Ja ću se zadržati na ANSI standardu i proveriti koje tipove glava mogu da primenim. Kao što vidite, obuhvaćeni su svi standardni tipovi a ja ću se opredeliti za rupu koja odgovara ravnoj glavi šrafa (Flat Head Screw). Naravno, biće mi ponuđene samo one opcije koje odgovaraju trenutno izabranom tipu rupe (Hole Type) a ako kliknem na neku drugu ikonicu sadržaj Type menija će biti sasvim drugačiji.  

Sledeća grupa parametara koje moram da postavim se odnosne na fizičke karakteristike rupe (Hole Specifications). To u prvom redu podrazumeva izbor veličine (Size), načina bušenja (Fit) i dubine (End Conditions). Meni odgovara da rupa ne bude veća od samog elementa koji se buši pa ću zato za poslednji parametar izabrati opciju Up to Next. Ostali parametri u ovom trenutku nisu toliko bitni pa ću se zato zadovoljiti njihovim podrazumevanim vrednostima i odmah preći na sledeći odeljak – Positions. 

Kao što vidite, on je potpuno prazan što znači da program od mene očekuje da odredim položaj buduće rupe, pa ću kursor vratiti na izabranu površinu i jednostavno pritisnuti levi taster miša. To će biti sasvim dovoljno da se na njoj pojavi novi detalj tj. uprošćeni prikaz nove rupe. Ako obratite pažnju na trenutno aktivne parametre, primetićete da je program automatski prešao u Sketch režim i aktivirao funkciju Point što znači da je sve spremno za dodavanje novih rupa. Ovaj zadatak je mnogo lakše izvršiti ako se čitav element postavi u pravilan položaj jer tada postoji mogućnost da se automatski lociraju neke karakteristične tačke. Ja ću iskoristiti priliku da rupu pozicioniram na mestu gde se spajaju dve pomoćne linije a postoji mogućnost da se na postojeću skicu dodaju još neki elementi. U tom cilju je potrebno npr. pokrenuti funkciju za crtanje linija i postaviti novi segment a njegovu tačnu dimenziju možete odrediti i naknadno. Meni odgovara da rupu postavim na tačno dva inča od centra pa ću uneti odgovarajuću dužinu i ponovo aktivirati funkciju Point. Nakon toga mi neće biti teško da kliknem na ovu tačku i precizno pozicioniram novi element. Sa druge strane, ukoliko ste se predomislili i želite da premestite neku od ovih rupa, jednostavno je selektujete i prebacite na novu lokaciju a ako vam neka od njih više nije potrebna, možete je ukloniti pritiskom na taster Delete. Suprotan efekat ćete postići ako ponovo aktivirate funkciju Point i kliknete na odgovarajuću tačku a ja ću iskoristiti priliku da kreiram još par otvora. Pošto sam na ovaj način ispunio svoj cilj, preostaje mi još samo da dovršim ovu funkciju i proverim šta sam postigao. Kao što vidite, program je automatski kreirao nekoliko složenih otvora koji u potpunosti odgovaraju postavljenim parametrima.

Ukoliko se ispostavi da rupe koje ste u nekom trenutku postavili više nisu u skladu sa vašim potrebama, vrlo lako ih možete izmeniti. U tom cilju je potrebno da selektujete odgovarajući element i iz pomoćnog menija aktivirate opciju Edit Feature. Nakon toga možete jednostavno izabrati neki drugi tip (Hole Type), stil ili veličinu (Hole Size) a čim se vratite na normalni radni režim, program će automatski promeniti izgled svih postojećih otvora.

Sigurno se sećate da sam vam na samom početku lekcije savetovao da pre nego što pokrenete Hole Wizard, izaberete površinu koju želite da izbušite. To i dalje važi, ali ponekad postoji potreba da rupe budu postavljene u nekoliko različitih pravaca. U tom slučaju možete odmah pokrenuti Hole Wizard, postaviti željene parametre i preći na drugi korak tj. pozicioniranje. Ja ću pokušati da na ovaj način postavim nekoliko novih rupa ali to očigledno neće biti nimalo lak zadatak. Naime, za precizno pozicioniranje u prostoru je potrebno aktivirati i opciju 3D Sketch da bi mi program omogućio izbor bilo koje od postojećih površina. Ja ću sa nekoliko klikova kreirati otvore na bočnoj, gornjoj i donjoj površini što će doduše, dovesti do pomalo čudnih rezultata koju predstavljaju posledicu zakrivljenosti jedne od izabranih podloga. Ovaj problem se može rešiti dobrom pripremom tj. kreiranjem odgovarajuće skice koja bi obuhvatila položaje budućih otvora i na taj način olakšala njihovo pozicioniranje. Ja ću ipak dovršiti ovaj postupak, iako se već na prvi pogled može videti da su pojedine rupe pomalo problematične i da zahtevaju dodatno angažovanje.

Bez obzira na ovaj nedostatak, može se smatrati da je zadatak uspešno obavljen i da sada znate kako se koristi „čarobnjak za rupe“.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button