Solidworks
Sadržaj lekcije

Obaranje i zaobljavanje ivica se može postići primenom funkcije Chamfer i Fillet. Njih možete primeniti na bilo koji prostorni objekat a ja sam kao primer izabrao jednu nepravilnu formu sa više različitih ivica.

Pošto se već nalazim u Features režimu, neće mi biti teško da na paleti sa alatkama potražim ikonicu sa natpisom Fillet a ako želite da upotrebite funkciju Chamfer, nju ćete pronaći u meniju koji se nalazi neposredno ispod pomenute ikonice. Ja ću vam za početak pokazati kako se vrši zaobljavanje ivica a za to je zadužena funkcija Fillet.

Čim kliknem na ovu ikonu, sa leve strane ekrana će se pojaviti dodatne opcije što znači da ću biti u prilici da izaberem metod na koji će biti izvršeno zaobljavanje (Fillet Type). To se može postići na nekoliko načina, pri čemu prvi podrazumeva konstantno zaobljenje (Constant Size Fillet), drugi omogućava primenu promenjivih poluprečnika (Variable Size Fillet), a treći se svodi na izbor površina (Face Fillet), dok je četvrti predviđen za veće zahvate (Full Round Fillet).

Ja ću se za početak opredeliti za prvu opciju i jednim klikom selektovati odgovarajuću ivicu. Nakon toga će se na ekranu pojaviti niz linija koje predstavljaju buduće zakrivljenje a pošto bih želeo da ono bude znatno manje, ja ću u polje Fillet Parameters uneti vrednost od 0.5 inča i na taj način uskladiti ovu veličinu. Nakon toga treba još samo da potvrdim svoju nameru i proverim šta sam postigao.

Ovu funkciju je moguće istovremeno primeniti na više različitih ivica a da bih vam to i dokazao, ja ću sa leve strane izabrati stavku Fillet5 i izborom opcije Edit Feature ponovo prikazati njene parametre. Nakon toga mi neće biti teško da selektujem još nekoliko ivica i jednim potezom zaoblim veći deo gornje površine.

Ukoliko vam se učini da ste otišli predaleko i želite da delimično poništite ovaj efekat, jednostavno ponovite čitav postupak i iz ove liste uklonite ivice koje želite da zadržite u originalnom stanju. Sa druge strane, ukoliko vam odgovara da zaobljenje obuhvati sve ivice koje okružuju neku površinu, dovoljno je da jednim klikom selektujete odgovarajući element i time ostvarite željeni efekat. Ja ću na ovaj način zaobliti sve postojeće ivice i to sa svega tri klika. Efikasno, zar ne? 

Pre nego što nastavim dalje, ja ću sa liste ukloniti stavku koja se odnosi na zaobljavanje (Fillet5) i na taj način čitav objekat vratiti u originalno stanje. Ako nakon toga ponovo pokrenem funkciju Fillet i izaberem opciju Variable Size Fillet, biću u prilici da izabranu ivicu zakrivim sa dva različita poluprečnika. U tom cilju je dovoljno da za jedan kraj unesem vrednost od npr. 0.75 a za drugi tri puta manje tj. 0.25. To će za rezultat imati potpuno izmenjenu geometriju a postoji mogućnost da se ovaj prelaz još bolje uredi. Dovoljno je da izborom neke od ponuđenih opcija promenite parametar pod nazivom Profile i na taj način korigujete stepen zakrivljenja. Ja se u ovom trenutku neću detaljnije baviti ovim izmenama, nego ću potvrditi trenutno stanje i prikazati konačni rezultat.

Pošto verujem da ste i to savladali, ja ću se vratiti na početno stanje i ponovo pokrenuti funkciju Fillet. Ovoga puta ću sa leve stane izabrati opciju koja mi omogućava automatski odabir čitavih stranica (Face Fillet) jer bih želeo da vam skrenem pažnju na jedan od problema koji mogu nastati prilikom njene primene. U tom cilju ću prvo zarotirati čitav objekat da bih bolje prikazao segment koji sačinjavaju manje površine i odmah primeniti opciju za standardno obaranje ivica (Constant Size Fillet). Ako nakon toga postepeno povećavam poluprečnik ove krivine, ona će u određenom momentu dosegnuti susednu ivicu a to može da predstavlja problem. Drugim rečima, nova zakrivljenja površina će postati veća od osnovne konture a da bih to izbegao, ja ću izabrati drugačiji tip krivine npr. Circular. Kao što vidite, u ovom slučaju gabarit objekta neće biti narušen i čitava operacija može da se završi uspešno. 

Ipak, postoji još jedan način na koji možete rešiti ovaj problem. Da bih vam pokazao o čemu se radi, ja ću se vratiti na prethodno stanje i zatim pokrenuti funkciju Face Fillet. Nakon toga je potrebno da kao prvi element izaberem površinu koja se nalazi sa leve strane a u drugu grupu ubacim preostale dve površine. Kao što vidite, kao krajnji rezultat sam dobio vrlo glatko zakrivljenje bez obzira što je na sredini nekada bila oštra ivica. Najlepše od svega je što bez ikakvih problema mogu da proširim selekciju i kreiram još veću zakrivljenu površinu a program će automatski ukloniti sve postojeće ivice.

Pošto ste i ovo savladali, mogu da poništim sve izmene i pređem na poslednju opciju – Full Round Fillet. Ona koristi tri parametra tj. od korisnika se očekuje da izabere tri povezane površine da bi se kao konačan rezultat dobilo što pravilnije zakrivljenje. Kao što ste i sami mogli da se uverite, funkcija Fillet vam omogućava da primenom odgovarajućih opcija kreirate razne tipove zakrivljenih površina i na taj način izbegnete oštre ivice.

U drugom delu ove lekcije ću vam pokazati kako se koristi funkcija Chamfer. Ona služi za obaranje ivica pri čemu se za njihovo spajanje koristi dodatna ravna površina. U tom cilju ću prvo iz ovog menija izabrati odgovarajuću stavku, da bi se sa leve strane pojavila polja koja su predviđena za unos parametara. U ovom slučaju su to ugao pod kojim će biti izvršeno obaranje ivice (Angle) i primenjeno rastojanje (Distance). Pošto je za ugao već izabrana vrednost od 45 stepeni, ja ću u prvo polje uneti npr. 0,5 i odmah kliknuti na odgovarajuću ivicu. Kao što vidite, ona će automatski biti zamenjena novom površinom a njena veličina i položaj će biti u skladu sa izabranim parametrima.

Ukoliko vam se ne dopada ono što ste postigli, vrlo lako možete da izmenite unete parametre a ja ću iskoristiti priliku da umesto jedne ivice izaberem gornju površinu i na taj način jednim potezom smanjim njenu veličinu. Nakon toga bih mogao da se malo poigram i sa uglom pod kojim se vrši obaranje, pa čak i da izaberem stranu koja će biti strmija. Pošto mi se sve ovo veoma dopada, ne bi bilo loše da na isti način obuhvatim i ostale ivice i promenim izgled čitavog elementa.

Pre nego što vam pokažem kako još možete iskoristiti funkciju Chamfer, ja ću poništiti sve izmene i zatim se ponovo vratiti na odeljak sa parametrima. Ovoga puta ću umesto opcije Angle/Distance izabrati opciju Distance/Distance koja se od prethodne razlikuje samo po tome što se za obaranje ivice umesto ugla kao parametri koriste dva rastojanja. Da bih vam pokazao kako to izgleda u praksi, ja ću odmah kliknuti na jednu ivicu a zatim izabrati stavku Asymmetric i definisati različita rastojanja. Kao što vidite, to se odmah odrazilo na položaj i veličinu umetnute površine a pošto verujem da ste shvatili kako sve ovo funkcioniše, ja ću poništiti izmene i vratiti se u početni položaj.

Obzirom da su opcije Offset Face i Face/Face po svom dejstvu vrlo slične onome što ste već naučili ja ću odmah preći na opciju Vertex i jednim klikom selektovati neko od postojećih temena. Ono će automatski biti zamenjeno malim trouglom a ako istu stvar uradim na suprotnoj strani, videćete da on ima vrlo složenu konstrukciju. Zamislite samo koliko bi truda bilo potrebno da se ovakav efekat postigne primenom standardnih funkcija za oblikovanje pa ćete shvatiti koliko je Chamfer moćna alatka.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button