Sadržaj kursa
SketchUp PRO
Sadržaj lekcije

Ukoliko želite da na poseban način predstavite svoj projekat, to možete postići primenom stilova. U ovoj lekciji ću vam pokazati o čemu se zapravo radi.

Promena trenutno primenjenog stila može da bude vrlo jednostavan proces. Dovoljno je da iz palete koja se nalazi na vrhu ekrana, umesto podrazumevanog stila (Shaded with Texture) izaberete neku drugu opciju. Ukoliko odaberete prvu sa leve strane (Shaded), sa ekrana će biti uklonjene sve teksture a ako izaberete sledeću ikonicu (Hidden Line), kompletan projekat će biti prikazan u formi crteža. Sledeća opcija (Wireframe), vam omogućava da prikažete i elemente koji se nalaze u drugom planu a sličan efekat možete postići i ukoliko se vratite na osnovni stil i uključite opciju Back Edges. Na isti način funkcioniše i opcija X-Ray a ako vam se ovakav stil prikaza ne dopada, moraćete da još jednom kliknete na istu ikonicu da bi ga isključili.

Ja ću se vratiti na podrazumevani stil i sa desne strane ekrana potražiti odeljak koji nosi isti naziv (Style). Kao što vidite, u njemu se već nalazi nekoliko opcija a ako kliknem na ovu ikonicu i pokrenem opciju In Model, izbor će biti sveden na samo jednu stavku tj. onu koja predstavlja trenutno aktivni stil (Construction Documentation Style).

Ukoliko želite da vaš projekat predstavite u vidu crteža a ne dopada vam se ono što nudi opcija Hidden Line, otvorite ovaj meni i u njemu potražite stavku Sketchy Edges. Nakon toga će se u ovom odeljku pojaviti niz novih prečica a svaka od njih vam omogućava da primenite odgovarajući stil. Da bih vam pokazao kako to izgleda u praksi, ja ću nasumično aktivirati neke od ovih stilova a vi obratite pažnju na efekte koji se pri tome mogu postići. Kao što vidite, u pitanju su linijski crteži koji se međusobno razlikuju po debljini linije, dužini pojedinih segmenata kao i načinu na koji se oni završavaju. Meni se najviše dopada stil pod nazivom Pencil with Endpoints a u praksi se često koristi i njemu vrlo sličan Fineliner. On se odlikuje blago zakrivljenim linijama koje se međusobno preklapaju pa čitav prikaz veoma liči na rukom napravljenu skicu.

Ukoliko ste pronašli odgovarajući stil i želite da sačuvate trenutni prikaz, to možete postiću ako kreirate novu scenu. Ja ću u tom cilju otvoriti odgovarajući odeljak i kliknuti na ikonicu sa znakom plus a program će me upozoriti da ova operacija može uticati na trenutno aktivne parametre. Meni to ne odgovara, pa ću zato izabrati opciju Do nothing to save changes i jednim klikom kreirati novu scenu. 

Pošto sam uspešno sačuvao ovaj prikaz, mogu da se vratim na listu sa stilovima i sa nje izaberem stavku pod nazivom Style Builder Competition. Kao što vidite i ovde se nalaze stilovi koji podražavaju ručno napravljene skice, a ja ću se potruditi da pronađem nešto što bi moglo da posluži za prikaz čitavog objekta. Zato ću se prvo prebaciti na eksterijer a zatim isključiti tag koji je povezan sa tavanicom. Na kraju bi trebalo da dobijem vrlo lep crtež koji obuhvata čitav objekat, pa ću se potruditi da i njega sačuvam kao posebnu scenu.

Ukoliko vam se više dopadaju crteži koji su sačinjeni od pravih linija, izaberite stavku Straight Lines i isprobajte neke od ponuđenih opcija. Ja ću iskoristiti priliku da proverim kako bi sve ovo izgledalo u različitim bojama, pa ću u tom cilju prvo izabrati stavku Color Sets a zatim aktivirati i neke od stilova koji spadaju u ovu kategoriju. Čini mi se da je sve ovo otišlo predaleko, pa ću se izborom stavke Photo Modeling vratiti na linijski prikaz koji je pogodan za naknadne intervencije i proveriti da li on odgovara mojim potrebama. Izgleda da je stil koji sam imao na početku ipak bio najbolji, pa ću zato ponovo izabrati stavku Default Styles i kliknuti na opciju pod nazivom Shaded with Texture. Pošto je sada sve na svom mestu, ne bi bilo loše da još malo zarotiram čitav model i konačno kreiram poslednju scenu.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, želeo bih da vas podsetim na ono što sam do sada uradio. Zato ću se izborom stavke Rendering vratiti na početnu scenu a zatim jednim potezom preći na prikaz koji je sastavljen isključivo od linijskih elemenata. Sledeća scena obuhvata kompletan model koji je prikazan na sličan način, da bi se na kraju svi elementi ponovo pojavili u režimu koji podrazumeva primenu različitih boja i tekstura. Isti efekat sam mogao da postignem i izborom prve scene (Top View), ali sam želeo da vam pokažem kako isti model vrlo lako možete da prikažete na više različitih načina.

Ukoliko želite da proverite koje stilove ste do sada koristili, to možete postići izborom Home ikone. Nakon toga će se pred vama pojaviti niz opcija koje pripadaju različitim kategorijama a to u mom slučaju znači da će ovaj odeljak biti ispunjen velikim brojem novih ikona. Pošto su mi u ovom trenutku potrebni samo stilovi koji su povezani sa postojećim scenama, ja ću se potruditi da malo rasteretim ovu listu. U tom cilju je potrebno da kliknem na ikonicu pod nazivom Details i iz menija izaberem opciju Purge Unused. Nakon toga će kompletan izbor biti sveden na samo četiri stila – Construction Documentation Style – koji je deo izvornog projekta, Fineliner – koji sam iskoristio za crtež u sceni br. 5, Pencil Edges – za crtež u eksterijeru i Shaded with Texture kao regularan prikaz u više različitih scena.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button