Sadržaj kursa
SketchUp PRO
Sadržaj lekcije

U prethodnoj lekciji ste naučili kako se dodaju nove stranice i ubacuje osnovni sadržaj a sada ću vam pokazati kako da sve to dopunite kotnim linijama, natpisima i ostalim pratećim elementima.

Ja ću se za početak izborom ove ikonice vratiti na prethodnu stranicu (Previous), jer bih želeo da na ovu osnovu dodam nekoliko kotnih linija. Pošto će mi za to biti potrebne sasvim drugačije opcije, ja ću sa nekoliko klikova otvoriti odeljke Layers, Shape Style i Dimension Style i istovremeno zatvoriti sve ostale.

Pošto se sada nalazimo u potpuno drugačijem radnom okruženju, prikaz pojedinih elemenata više nije moguće kontrolisati preko Tag-ova nego se za te svrhe koriste tzv. slojevi (Layers). To znači da je čitav prikaz baziran na različitim nivoima i da od njihovog redosleda zavisi i vidljivost pojedinih objekata.

Da bih vam pokazao kako to funkcioniše u praksi, ja ću izborom ikone sa znakom plus kreirati novi Layer i odmah promeniti njegov naziv. U tom cilju je dovoljno da dva puta kliknem na odgovarajući tekst i upišem novi sadržaj. Čim pritisnem Enter, program će prihvatiti novi naziv a meni preostaje još samo da proverim da li je Layer koji sam upravo kreirao aktivan. U ovom slučaju je sve u redu, a to potvrđuje i simbol u obliku olovke koji se pojavio sa leve strane (Active Layer).

Za dodavanje nove kotne linije je neophodno prvo pokrenuti funkciju Dimensions a pri tome postoji mogućnost da se opredelite za linearne ili ugaone kote. Ja ću izabrati prvu stavku i malo uveličati crtež koji se trenutno nalazi na ekranu.

Pre nego što zaista iskotiram neko rastojanje, želeo bih da vam skrenem pažnju na opcije koje vam omogućavaju da izaberete oblik budućih kotnih linija. Njih morate promeniti pre nego što krenete sa kotiranjem, jer će u suprotnom sve kotne linije izgledati kao ova koju sam upravo kreirao. Ja bih želeo da se umesto strelica na krajevima pojave kose crtice pa ću u tom cilju izabrati odgovarajuće opcije i odmah proveriti šta sam postigao. Na prvi pogled izgleda da je sve u redu, ali bi bilo još bolje ako bi izmerena vrednost bila prikazana u nešto drugačijem obliku. To se može postići promenom parametra Precision a ja ću izabrati nešto manju vrednost i na taj način smanjiti broj decimala.

Ukoliko vam se ne dopada oblik i veličina brojeva koji se pri tome koriste, možete ih vrlo lako promeniti. U tom cilju je dovoljno da pređete na odeljak pod nazivom Text Style i sa leve strane izaberete odgovarajući Font. Kod mene je izbor zaista veliki a verujem da ćete i vi na raspolaganju imati dovoljno različitih tipova slova. Osim toga, bićete u prilici da im odredite i veličinu a ja ću se opredeliti za standardnu vrednost koja iznosi 10 Point-a.

Pošto sam uspešno podesio sve potrebne parametre, mogu da se vratim na crtež i postavim svoju prvu kotnu liniju. Ona bi trebalo da obuhvati čitavu dužinu prostorije pa ću zato prvo kliknuti na donji levi ugao i zatim na isti način selektovati i tačku koja se nalazi na suprotnoj strani. Nakon toga treba još samo da kursor postavim izvan crteža i još jednim pritiskom na levi taster odredim konačni položaj nove kotne linije.

Da bi shvatili koliko je sve ovo jednostavno, ja ću ponoviti čitav postupak i iskotirati rastojanje između ova dva zida. Kao što vidite, program će automatski kreirati novu kotu pa mogu da nastavim dalje i označim sve segmente koji čine fasadu. U tom cilju je potrebno da kliknem na karakteristične tačke i odredim položaj nove kotne linije. Za dodavanje novog segmenta nije potrebno da ponavljam čitav postupak, nego je dovoljno da sa dvostrukim klikom označim kraj sledećeg elementa a program će automatski dodati novu kotu. Isto važi i za svaki naredni segment, a ako je izmereno rastojanje relativno kratko, numerička vrednost će biti upisna sa strane. Njen položaj možete i naknadno promeniti a u tom cilju je dovoljno da aktivirate funkciju Select, dvostrukim klikom izaberete odgovarajuću kotnu liniju i jednostavno premestite izmerenu vrednost. Ja ću se zadovoljiti podrazumevanim rešenjem ali ću zato iskoristiti priliku da sa crteža uklonim sve kote koje sam koristio kao primer.

Nakon toga mi neće biti teško da sa nekoliko poteza mišem kreiram niz kotnih linija koje se pružaju duž desne fasade a ne bilo loše da i vi uradite istu stvar i steknete malo rutine. U slučaju da niste zadovolji kako je sve ovo ispalo, možete selektovati određene segmente i promeniti njihove parametre. Ja ću u tom cilju izabrati ove dve kotne linije i klikom na opciju Below, izmerene vrednosti prebaciti na suprotnu stranu. Ukoliko vam se više dopada da brojevi budu ispisani po horizontali, aktivirajte opciju Orient a postoji mogućnost i da ih smestiti unutar glavne kotne linije.

Na sličan način možete kontrolisati i dužinu pomoćnih kotnih linija i time rasteretiti čitav crtež. U tom cilju je potrebno da za parametar Extension Line umesto opcije Gap izaberete Length ali da to važi za oba elementa. Nakon toga ćete biti u prilici da odredite novu dužinu pomoćnih kotnih linija a ja ću se postarati da one budu znatno kraće. Program će automatski primeniti nove parametre ali oni neće važiti za kote koje sam ranije kreirao. Njih bi morao posebno da menjam, ali ću to uraditi na nešto drugačiji način. Naime, ukoliko pokrenem funkciju Eyedropper i kliknem na kotu koja ima odgovarajući oblik, program će automatski preuzeti njene parametre pa mi neće biti teško da ih prenesem na neki drugi element. Drugim rečima, ako sada kliknem na bilo koju od ovih kotnih linija, one će odmah dobiti novi izgled a to podrazumeva drugačiji položaj izmerene vrednosti i kraće pomoćne segmente.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button