Sadržaj kursa
SketchUp PRO
Sadržaj lekcije

Da bi bolje razumeli kako se kreiraju i koriste komponente, ja ću u ovoj lekciji kao primer iskoristiti policu za knjige. Pri tome ću se potruditi da kao krajnji rezultat dobijem upravo ovakav niz elemenata jer na njima istovremeno postoje velike sličnosti ali i značajne razlike.

Ako se vratim na tekući projekat, videćete da na raspolaganju imam čitavu površinu ovog zida pa mi neće biti teško da postavim prvi segment. U tom cilju ću pokrenuti funkciju Rotated Rectangle i kliknuti na tačku koja se nalazi na samoj ivici zida. Program će mi omogućiti da kursor pomerim u pravcu koji je upravan na postojeći element pa treba još samo da unesem rastojanje koje odgovara širini police – npr. 12 jedinica. Ako nakon toga pritisnem Enter, biću u prilici da definišem dužinu ovog elementa a ona treba da bude tačno 36 jedinica. Čim dovršim ovu funkciju, na ekranu će se pojaviti pravougaonik koji predstavlja osnovu buduće police pa ću iskoristiti priliku da od njega napravim novu komponentu. U tom cilju je potrebno da prvo aktiviram funkciju Select, dvostrukim klikom izaberem željeni element i pritiskom na desni taster miša otvorim pomoćni meni. Nakon toga mi neće biti teško da aktiviram opciju Make Component i u okviru koji sledi unesem naziv novog objekta npr. 12×36 Bookshelf.

Kopiranje nekog elementa je mnogo lakše izvesti pre nego što od njega napravite pravi 3D objekat pa ću u tom cilju odmah pokrenuti funkciju Move i uz držanje Control tastera sa dva klika definisati željeno rastojanje. Nakon toga treba još samo da odredim broj novih elemenata a to se može uraditi preko tastature – unosom parametra 5x. Čim pritisnem Enter, na ekranu će se pojaviti niz novih okvira ali mi se čini da sam malo preterao, pa ću zato sa 4x promeniti njihov ukupan broj i sa Enter dovršiti čitav postupak.

Pošto sam uspešno definisao veličinu i položaj pojedinih segmenata ne preostaje mi ništa drugo nego da odredim i njihovu visinu. U tom cilju ću sa dva klika selektovati bilo koji od postojećih elemenata i na njemu primeniti funkciju PushPull. Program će mi omogućiti da slobodno odredim treću dimenziju a ja ću se potruditi da ona bude nešto manja od visine zida. Kao što ste i sami mogli da se uverite, ova promena će se automatski odraziti na sve segmente jer oni potiču od iste komponente.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button