Sadržaj kursa
SketchUp PRO
Sadržaj lekcije

Svaki početak je težak, ali to pravilo ne mora da važi ako je u pitanju SketchUp. Da bih to i dokazao, ja ću se potruditi da vam u lekcijama koje slede pokažem kako da brzo i efikasno kreirate jedan ovakav objekat. Pri tome ću naročitu pažnju posvetiti elementima koji se nalaze u enterijeru, jer sam siguran da će vam to biti veoma zanimljivo.

U tom cilju sam već pripremio jednostavnu skicu na kojoj se jasno vide osnovne dimenzije novog objekta a tu su i pozicije budućih otvora kao i veze ka drugim prostorijama. Verujem da vam je sada jasno šta želim da postignem, pa mogu da se vratim u SketchUp i započnem novi projekat.

Crtanje novog objekta obično počinje od zidova pa ću zato odmah postaviti elemente koji će mi poslužiti za njihovo modelovanje. U tom cilju ću upotrebiti funkciju Rectangle i kao prvu tačku izabrati koordinatni početak. Nakon toga mogu da kursor pomerim na gore i desno a ako obratite pažnju na donji desni ugao ekrana, primetićete da se u njemu pojavljuju podaci koji predstavljaju dimenziju budućeg pravougaonika. Pri tome prva vrednost predstavlja rastojanje po horizontalnom (crvenom) pravcu a druga se odnosi na vertikalu koja je u ovom slučaju označena zelenom bojom. Ja raspolažem sa tačnim dimenzijama, pa ću ih zato uneti preko tastature i to u sledećem obliku 16´,30´. Nakon toga treba još samo da sa Enter dovršim postupak i proverim šta sam postigao.

Zbog razlike u razmeri, na mom ekranu se pojavio relativno mali pravougaonik ali se to lako može ispraviti upotrebom točkića tj. aktiviranjem funkcije Zoom. Sličan efekat se može postići i primenom funkcije Zoom Extents, a samo od vas zavisi za koju mogućnost ćete se opredeliti.

Linije koje čine ovaj pravougaonik predstavljaju unutrašnje ivice buduće prostorije što znači da debljinu zidova treba definisati tako da oni budu postavljeni izvan ove površine. To se najlakše može postići primenom funkcije Offset jer mi ona omogućava da jednim potezom dodam nove elemente koji će biti postavljeni na tačno određenim rastojanju i pri tome pratiti postojeću formu. U tom cilju je potrebno da kursor postavim iznad odgovarajućeg elementa i pritiskom na levi taster miša izvršim njegov odabir da bi zatim bio u prilici da izaberem stranu i unesem željeno rastojanje. Kao što i sami možete da zaključite, u ovom trenutku nije bitno gde se nalazi ova crvena tačkica jer se pomeranjem kursora može lako izabrati pozicija novog elementa. Ja ću i ovoga puta iskoristiti priliku da njegovu konačnu poziciju odredim u numeričkom obliku pa ću zato preko tastature uneti broj 9 i za kraj pritisnuti Enter.

To će biti sasvim dovoljno da se na ekranu pojave elementi koji predstavljaju ivice budućih zidova pa bih lako mogao da dodam par poprečnih linija koje označavaju položaj otvora i jednim potezom kreiram prostornu strukturu. Iako ovo predstavlja sasvim legitiman postupak, ja više volim da prvo definišem sve zidove a zatim da u njima pravim otvore, pa ću zato poništiti ovaj korak i vratiti sa na osnovu.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button