Sadržaj kursa
Photoshop
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju ćemo se osvrnuti na umetnost toniranja. U osnovi, pokazaću vam kako možete da vaše slike u boji pretvorite u crno-bele, a da pri tome zadržite isti kvalitet. Takođe ću vam pokazati različite metode toniranja, kao što su sepia, selenijum, cijanotipovi i gradijalne mape.

Prva i najvažnija tehnika koju ću vam pokazati je postupak dobijanja crno-belih slika iz obojenih. Trenutno na ekranu vidite sliku u Photoshop-u. Mnogo korisnika smatra da je za prebacivanje u crno-belu tehniku, dovoljno da se izabere opcija Grayscale. Na taj način dobijate prilično ravnu sliku, bez kontrasta ili posebno naglašenih tonova. Zato morate pronaći drugi način da ovo uradite.

Prvo možete dodati novi lejer sa maskom za podešavanje osvetljenja i zasićenosti boje. U novom okviru možete pomeriti klizač za zasićenost skroz u levu stranu, čime se potpuno uklanjanju informacije o boji. Naravno, ovako se postiže približno isti efekat kao i primenom komande Grayscale. Ipak, pomoću ovog lejera možete izvršiti dodatne izmene, poput smanjenja providnosti (Opacity), nakon čega možete kombinovati dobijene nijanse. Ipak, na ovaj način ne postižemo baš najbolji prikaz crno-belih slika. Zato ćemo izbrisati ovaj lejer.

Treća tehnika je u stvari i najviše korišćena. Mnogi profesionalni fotografi bi otvorili Image meni i iz podmenija Mode izabrali opciju LAB. Ako sada pogledate Channels panel, videćete da postoje tri kanala Lightness, a, i b. Kombinovanjem nekih kanala možete dobiti prilično zanimljive efekte, ali nama je posebno značajno isključivanje kanala a i b. Međutim, ova slika i dalje izgleda u pomalo ravno. Pogledajte zato i četvrti način.

Vratite se RGB režim slike i selektujte kanal Red. Možete primetiti da crvena boja potpuno prekriva sliku. Da biste bolje videli ovaj efekat, isključićete opciju za prikaz kanala u originalnim bojama. Da biste to uradili, prvo otvorite Edit meni a zatim u podmeniju Preferences odaberite opciju Display & Cursors. Zatim u novom okviru isključite znak za potvrdu ispred opcije Color Channels in Color. Sada možete videti kako izgleda svaki kanal. Red kanal je vrlo dobar jer slici daje crvenkasti sjaj. Sa druge strane, zeleni kanal je vrlo grub i put tamnih tonova. Plavi kanal je prepun kontrasta, što ponekad nije baš poželjno. Pošto je crveni kanal previše blag i svetao, a plavi previše kontrastan, najbolje rešenje bi bilo njihovo kombinovanje. Zato se prvo vratite na panel Layers, a zatim iz menija Image odaberite opciju Calculations. U novom okviru za prvi izvor birajte crveni kanal, dok ćete za drugi postaviti plavi. Takođe, postavite preklop na Normal, a pored toga izmenićete i providnost lejera. Sad možete slobodno nekoliko puta pritisnuti taster sa strelicom na dole i isprobati drugačije preklope lejera, kako biste pronašli onaj koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button