Sadržaj kursa
Photoshop
Sadržaj lekcije

Retuširanje predstavlja profesionalnu tehniku obrade slike. Ipak, važno je podvući da cilj ove tehnike nije da menja sliku iz svog originalnog oblika u neki potpuno drugačiji oblik, već da korišćenjem alatki sa dinamički definisanim svojstvima originalnu sliku prikaže u još boljem izdanju bez menjanja bitnih detalja. Sada ću vam otkriti nekoliko pravila koja su značajna za profesionalno retuširanje.

Kao prvo, nikada nemojte uzalud trošiti vreme prepravljajući ono što se ne može popraviti ili što vaši klijenti ne žele da se popravi. Ako ste 100% perfekcionista kao ja, sigurno ćete poželeti da izvršite sve neophodne izmene na originalnoj slici, ali uvek imajte u vidu da će vaši klijenti često biti zadovoljni i sa mnogo manje doteranom slikom. Najvažnije je da uvek pitate vašeg klijenta šta se od vas očekuje. Na taj način ćete najbolje znati šta na slici treba da se uradi, a time ćete i svoj rad na istoj smanjiti na minimum. Ipak, mnogi klijenti neće znati da vam kažu šta tačno žele da postignu, tako da ipak sve ostaje na vama. Uostalom, zato su se i obratili profesionalcu!

Vaše iskusno oko je spremnije da proveri stanje neke slike i da odredi šta treba menjati. Pri tom uvek pazite da se na slici vide izmene koje ste uradili. Za klijente posebno može biti frustrirajuće kada ne vide razliku između originala i prerađene slike.

Sve slike koje dobijete skenirajte u maksimalnoj mogućnoj rezoluciji i to u 48-bitnoj tehnici, sa 16 bita po kanalu. Na ovaj način ćete dobiti duplo više informacija, mada u ovom režimu nećete moći da primenite mnoge efekte. Ipak, pre nego što sliku prebacite u 8-bitni režim, u kome možete koristiti filtere, raspolagaćete sa maksimumom originalnih informacija.

Takođe, uvek radite u originalnom režimu. Ako je slika prikazana u RGB sistemu boja, radite do kraja u ovom režimu. Ako je slika prikazana u CMYK sistemu boja, radite u njemu. Jedino na mestima gde treba da koristite filtere koji rade u RGB režimu, izvršite neophodnu konverziju. Pored toga, pokušajte da što manje izmena unosite direktno na originalnu slici, nego  kreirajte dodatne lejere na kojima ćete vršiti neophodne izmene.

Ako je potrebno da se slika samo izoštri, to i uradite. Nemojte preterivati sa dodatnim opcijama.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button