Sadržaj kursa
Photoshop
Sadržaj lekcije

Uzmite npr. sliku koju trenutno vidite na ekranu. Nju samo kreirali u Illustrator-u, a ovako izgleda slika kojoj smo dodali svetleće ivice tj. Glow efekat. Pogledajte kako smo to uradili.

Počnite sa novim dokumentom. Pritiskom na kombinaciju tastera Control i N dobijate okvir New Document, koji će vam omogućiti da kreirate novo sliku i da joj postavite početne karakteristike. Klikom na dugme OK dobijate novu površinu za crtanje, koja ima belu pozadinu. Sada treba obojiti pozadinu u crno, pa zato pritisnite kombinaciju tastera Alt i BackSpace. Zatim na ovoj površini iscrtajte jedan pravougaonik. Kao što možete da vidite, on je bele boje. Smanjite veličinu ovog objekta i dodajte mu filter koji postoji u Photoshop-u, a to je Outer Glow. Pošto je ovo prvi put da pokrećete ovu funkciju, izbor boje će biti izuzetno loš. Zato kliknite na ikonu boje i u novom okviru izaberite izrazito zelenu boju. Povećajte veličinu (Size), kao i opacitet (Opacity). Takođe proširite i njen delokrug (Spread). Sada možete da eksperimentišete sa ovim podešavanjima, dok ne dobijete zadovoljavajuće rezultate. Pošto je ovo vektorska slika, na njoj trenutno možete videti okvir. Da biste ga sakrili i bolje prikazali samu sliku pritisnite tastere Control i H. Sada ćemo napraviti selekciju u novom lejeru a zatim i nju popuniti belom bojom. Pošto napravite selekciju i kreirate lejer, pritisnite tastere Alt i BackSpace da biste popunili pozadinu novog lejera. Za prethodni lejer, možete kliknuti na njega desnim tasterom i u podmeniju izabrati opciju Copy Layer Style. Ovim se kopira stil, odnosno podešavanje lejera, što znači da se ovo podešavanje može preneti i na druge lejere. Kliknite na novi lejer desnim tasterom miša i u podmeniju izaberite opciju Paste Layer Style. Na ovaj način dobijate isti sjaj koji ste napravili i za prethodni objekat u drugom lejeru. Sada možete kliknuti na naziv ovog filtera i u novom okviru izmeniti njegova podešavanja, kao što je na primer boja. Ako želite da postignete npr. efekat svetlosne sablje, sigurno ćete upotrebiti opciju Perspective, smeštene unutar podmenija Transform, glavnog menija Edit. Sada možete smanjiti jednu stranu a zatim i ceo element. Za kraj, dodajte Gaussian Blur filter, kako biste dobili pravi efekat svetlosne sablje.

Sada ću vam pokazati kako možete da otvorite projekat iz illustrator-a. Pošto selektujete datoteku, Photoshop će tražiti da unesete veličinu dokumenta. To znači, da treba odrediti veličinu dokumenta sa kojim ćete raditi. Međutim, pošto u ovom trenutku još uvek ne znate koja veličina dokumenta vam je zaista potrebna, kliknite na dugme Cancel, a zatim iz File Menija pokrenite opciju Place. U novom okviru izaberite željenu datoteku, da bi se odmah zatim u vašem dokumentu pojavila slika. Istovremeno se na ekranu pojavljuje i okvir koji vam omogućava da joj promenite veličinu. Pošto odredite konačnu veličinu, jednostavno pritisnite taster Enter i Photoshop će generisati savršenu kopiju EPS datoteke i time kreirati prikaz slike koji odgovara izabranoj rezoluciji.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button