Sadržaj kursa
Digitalna pismenost
Sadržaj lekcije

Programi za obradu teksta vam omogućavaju da na efikasan način kreirate različite dokumente. Pri tome možete kombinovati tekstualne sadržaje i ilustracije pa vam neće biti teško da zadovoljite sve svoje potrebe.

Najpopularniji program iz ove kategorije je svakako Microsoft Word, jer se on može koristiti na skoro svim tipovima računara. Ukoliko su vaše potrebe skromne, dobro će vam poslužiti i program pod nazivom Notepad koji je inače sastavni deo Windows-a. Za njegovo pokretanje je dovoljno da otvorite Start meni, kliknete na stavku All Programs i otvorite folder Accessories. U njemu se nalazi prečica koja služi za pokretanje Notepad-a. Obzirom da je na mom računaru instalirana najnovija verzija Windows-a, na raspolaganju mi je još jedan program koji može vrlo dobro da zameni Microsoft Word. U pitanju je WordPad koji po svojim mogućnostima daleko prevazilazi potrebe prosečnog korisnika. Kao što vidite, već i osnovna instalacija Windows-a vam omogućava da birate program koji ćete koristiti. Na sreću, oni su veoma slični pa vam neće biti teško da savladate njihove osnovne funkcije.

Za otvaranje novog dokumenta, najčešće je dovoljno da se iz File menija izabere funkcija New. Jedini izuzetak predstavlja Word 2007 kod koga su sve funkcije za rad sa fajlovima smeštene unutar tzv. Office menija. Kao što vidite, tu se nalaze komande koje vam omogućavaju da otvorite novi ili neki postojeći dokument (New i Open), sačuvate ono što ste do sada uradili (Save i  Save As) itd.

Kod jednostavnijih programa je dovoljno da pokrenete komandu New da bi se na ekranu odmah pojavila prazna stranica. U Word-u je to malo drugačije. Naime, ako kliknem na ovu opciju, program će mi ponuditi veliki broj različitih šablona. Njihovom primenom se može znatno olakšati izrada nekog specifičnog dokumenta jer su mnogi elementi unapred definisani. Ja ću ovom prilikom kliknuti na stavku Installed Templates i proveriti šta imam na raspolaganju. Kao što vidite, u ovoj kategoriji se nalazi mnogo gotovih šablona što znači da jednim potezom mogu da kreiram novo pismo ili Fax.

Pošto se na mom ekranu već nalazi prazan dokument, ja ću zatvoriti ovaj okvir i odmah početi da unosim tekst. Za prelazak na novi red je dovoljno pritisnuti Enter. To se naziva Paragraph Brake jer će Word automatski napraviti malo veći razmak i na taj način razdvojiti dva pasusa. Ukoliko koristite neki drugi program, ovu funkciju možete posebno podesiti jer je to mnogo bolje nego da za razdvajanje pasusa koristite prazne redove. Ja ću pritiskom na taster Backspace kursor postaviti na odgovarajuće mesto i nastaviti sa unosom teksta. Ukoliko želite da se posle tačke koja predstavlja kraj rečenice pojavi odgovarajući razmak, dovoljno je da jednom pritisnete taster Space koji se nalazi na dnu tastature. Nema potrebe da ponavljate ovaj postupak, jer će Word automatski ostaviti dovoljno slobodnog prostora. 

Bez obzira što ovaj dokument još uvek ne sadrži mnogo teksta, ja ću iskoristiti priliku da sačuvam ono što sam do sada uradio. U ovom slučaju se to može uraditi klikom na ikonu u obliku diskete što je u stvari prečica za komandu Save. Isti efekat se može postići i izborom istoimene opcije iz Office menija što znači da će se u svakom slučaju na ekranu pojaviti novi okvir koji služi za izbor lokacije i naziva novog fajla. Ja ću se odlučiti za Desktop i zadržati automatski izabrano ime. Na kraju treba još samo da kliknem na dugme Save i dovršim operaciju. Mnogi programi imaju mogućnost da u određenom vremenskom intervalu automatski snime sve izmene. To naravno važi i za Word, ali se nemojte previše oslanjati na automatiku – mnogo je bolje da sami izaberete trenutak u kome će sve što ste uradili biti prebačeno na disk.

Ukoliko više volite da koristite tastaturu, sigurno ćete se obradovati ako vam kažem da se mnoge komande mogu aktivirati i uz pomoć prečica. U pitanju su kombinacije tastera koje treba istovremeno pritisnuti a Word će to protumačiti kao normalnu komandu. Konkretnije, ja sam za snimanje dokumenta umesto ove ikone mogao da pritisnem tastere Control i S i time još brže obavim čitav posao. U sledećoj lekciji ću vam pokazati kako možete da oblikujete tekst koji ste upravo uneli.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button