Sadržaj kursa
Digitalna pismenost
Sadržaj lekcije

Programi, ili kako se to često kaže – aplikacije, predstavljaju suštinu rada na računaru. Drugim rečima, uz odgovarajući program ćete biti u mogućnosti da obavite bilo koji zadatak i da pri tome budete daleko efikasniji nego da ste isti posao obavili na klasičan način.

Iako vam se na pri pogled može učiniti da je vaš nov računar potpuno prazan tj. da se na njemu nalazi samo operativni sistem to nije baš tačno. Naime, uz Windows ćete dobiti i mnogo korisnih programa što znači da odmah možete početi sa pretraživanjem Interneta ili pisanjem teksta. Doduše, za neke složenije zadatke ćete morati na nabavite odgovarajuće programe ali to u današnje vreme nije nimalo teško. Dovoljno je da posetite vašu omiljenu prodavnicu računarske opreme, mada se skoro sve što vam je potrebno može i direktno preuzeti sa Interneta. Pri tome treba imati u vidu da jedino upotreba originalnog Software-a predstavlja garanciju na vaš računar neće biti u opasnosti od virusa i drugih štetnih programa.

U svakom slučaju, pre nego što počnete sa upotrebom nekog novog programa, moraćete da ga instalirate tj. prekopirate na svoj računar. Za to je najbolje da pratite uputstva koje ste dobili od proizvođača ili konsultujete nekog ko ima više iskustva u radu sa konkretnim programom. Ako ste ovaj deo posla uspešno obavili, za njegovo pokretanje je dovoljno da otvorite Start meni i izaberete stavku All Programs. Ja sam već instalirao nekoliko različitih programa pa je zato ova lista malo duža. Kod vas će ona najverovatnije biti znatno kraća pa vam neće biti teško da pronađete aplikaciju koja vam je potrebna. Vrlo često su prečice za njihovo pokretanje grupisane u posebne foldere pa ćete morati prvo da otvorite njihov sadržaj da bi mogli da im pristupite. Na sreću, programi koji se najčešće koriste se nalaze sa samom vrhu što znatno olakšava njihovo pronalaženje i pokretanje. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pokrenem moj omiljeni Web pretraživač – Safari. Čim kliknem na istoimenu stavku, na ekranu će se pojaviti novi okvir što znači da je program spreman da prihvati moju sledeću komandu. Pored toga, u dnu okvira će se pojaviti jedno novo dugme koje predstavlja prečicu do ovog programa. Njegovo prisustvo predstavlja siguran znak da je aplikacija aktivna a to je posebno značajno u situaciji kada istovremeno baratate sa nekoliko različitih programa. Da bi vam bilo jasnije o čemu se radi, ja ću ponovo kliknuti na Start dugme, izabrati opciju All Programs i u folderu Accessories potražiti program pod nazivom Calculator. Čim se njegov okvir pojavi na ekranu, ponoviću isti postupak i pokrenuti Notepad tj. još jedan od programa koji su mi na raspolaganju. Kao što vidite, Windows će za svaku aktivnu aplikaciju u dnu ekrana prikazati odgovarajuće dugme pa vam neće biti teško da kliknete na neko od njih i na taj način promenite program. Iako vam Windows omogućava da u isto vreme koristite više različitih programa, samo jedan od njih može da bude aktivan tj. spreman da prihvati vašu sledeću komandu. Ukoliko kliknete da dugme koje pripada aktivnom programu, postići ćete sasvim suprotan efekat. Konkretno, ako ja sada kliknem na dugme koje pripada Calculator-u, on će nestati sa ekrana. Iako na prvi pogled izgleda kao da ste isključili čitav program, on je i dalje aktivan. To potvrđuje i dugme koje se i dalje nalazi na svom mestu. Drugim rečima, izbor dugmeta koje pripada aktivnom programu će za rezultat imati njegovo privremeno uklanjanje sa ekrana tj. skrivanje. Ukoliko želite da nastavite rad, jednostavno ponovi kliknite na isto dugme i Calculator će se ponovo pojaviti! Ova tehnika će vam dobro poslužiti u situaciji kada vam je najbitnije da u prvi plan postavite određeni program a da vam pri tome i svi ostali budu pri ruci. To znači da možete nesmetano dovršiti svoj posao i pri tome upotrebiti i neku drugu aplikaciju.

Iako u Windows-u 7 možete istovremeno baratati sa nekoliko programa, najbolje bi bilo da sve okvire koji vam nisu potrebni u potpunosti zatvorite i na taj način oslobodite radnu memoriju i ostale resurse. To se može postići na više načina a jedan od njih je i izbor ovog crvenog dugmeta koje se nalazi u gornjem desnom uglu skoro svakog okvira. U tom trenutku bi trebalo da sa donje ivice nestane i dugme koje je označavalo aktivnu aplikaciju. Ja ću na ovaj način isključiti Notepad i Calculator tako da Safari ostane jedini aktivni program.

Nije redak slučaj da se neki programi koristite mnogo češće od drugih. U tom slučaju njihove prečice možete „fiksirati“ na određeno mesto na Start meniju i na taj način olakšati njihovo pokretanje. Ja svakodnevno koristim Web pretraživač pa mi je dosadilo da ga stalno tražim po ovom meniju. Da bi uprostio ovu proceduru ja ću prvo zatvoriti njegov okvir a zatim ponovo potražiti odgovarajuću prečicu. Ako na nju kliknem desnim tasterom miša na ekranu će se pojaviti pomoćni meni koji sadrži dve zanimljive opcije – Pin to Taskbar i Pin to Start menu. Ukoliko aktiviram ovu drugu, prečica za pokretanje Safari-a će se pojaviti na vrhu Start menija što mi znatno olakšava rad. Znači, umesto lutanja po čitavoj strukturi menija sada treba samo dva puta da kliknem mišem i pokrenem željeni program. Druga opcija – Pin to Taskbar mi omogućava da prečicu za pokretanje postavim na donju ivicu ekrana. Na taj način će mi ovaj program stalno biti pri ruci jer je dovoljno samo da kliknem na ovo dugme i prikažem odgovarajući okvir. Iako vam ova mogućnost deluje primamljivo, ne bih vam savetovao da svoj Windows pretrpavate ovakvim prečicama. Najbolje će biti da izaberete dva-tri programa koje zaista često koristite a da ostale pokrećete na uobičajeni način – preko Start menija.

Ukoliko smatrate da vam neka od prečica više neće biti potrebna, najbolje bi bilo da je selektujete desnim tasterom i iz pomoćnog menija izaberete opciju Unpin this program. Na taj način možete osloboditi prostor da bi kasnije tu postavili neku drugu funkciju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button