Sadržaj kursa
WordPress
Sadržaj lekcije

Pošto sada znate kako se kreiraju osnovni sadržaji, vreme je da vam pokažem i kako se njima može upravljati uz pomoć funkcija koje se nalaze na administrativnom panelu. Tu postoji mogućnost da svaki od osnovnih tipova sadržaja (prilozi, mediji, stranice i komentari) prikažete u formi indeksa što znači da možete istovremeno prikazati sve što vam je potrebno.

Ja ću primera radi, izabrati opciju Posts i sa All Posts prikazati sve priloge koji se nalaze na mom sajtu. U ovom trenutku njih nema baš mnogo, ali nisu retki sajtovi na kojima se istovremeno nalazi i po nekoliko stotina različitih priloga. Naravno, uvek možete dodati još jedan – dovoljno je da kliknete na dugme pod nazivom Add New. Odmah ispod njega se nalaze opcije koje vam omogućavaju da primenite odgovarajući filter i na taj način izdvojite priloge koji su vam potrebni. To znači da jednim potezom možete prikazati sve priloge (All), izdvojiti samo one koji su trenutno vidljivi (Published), ili proveriti šta ste u međuvremenu uklonili sa sajta (Trash).

Opcije koje se nalaze u trećem redu su takođe veoma interesantne. Prva od njih vam omogućava da za sve selektovane sadržaje istovremeno primenite određenu akciju (Bulk Actions), da ih menjate (Edit) ili prebacite u poseban folder (Move to Trash). Ako se odlučite za neku od ovih funkcija, moraćete da kliknete i na dugme Apply i na taj način dovršite čitav postupak.

Sledeće dve opcije vam omogućavaju da dodatno filtrirate svoje priloge. U prvom slučaju će to biti u skladu sa izabranim datumom a u drugom prema kategoriji. Mene zanimaju prilozi o fotografijama pa ću zato izabrati istoimenu kategoriju i kliknuti na dugme pod nazivom Filter. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti samo oni sadržaji koji odgovaraju izabranom kriterijumu što može biti veoma zgodno u slučaju da baratate sa velikim brojem priloga.

Ukoliko želite da pronađete prilog koji u sebi sadrži neki određeni pojam, najbolje bi bilo da iskoristite polje koje se nalazi sa desne strane. Dovoljno je da u njega upišete tekst koji vas zanima i kliknete na dugme Search Posts. Sistem će automatski proveriti sve priloge i prikazati samo one u kojima se pojavljuje navedeni pojam.

Ukoliko niste menjali osnovne parametre, uz svaki prilog bi trebalo da budu prikazani sledeći podaci: sasvim levo je njegov format, naravno, ukoliko je primenjen (u ovom slučaju ikonica koju vidite, označava da sam za ovaj prilog izabrao Link format). Zatim sledi njegov naslov (Title), dok se u drugom redu nalaze opcije koje vam omogućavaju da ga menjate (Edit i Quick Edit ), uklonite sa liste (Trash) i prikažete u njegovom konačnom obliku (View). U sledećoj koloni je prikazano ime autora, a zatim slede izabrana kategorija i dodeljene oznake (Tags). Sledeća ikonica vam omogućava da vidite da li postoje neki komentari, a sasvim desno su prikazani vreme i datum poslednje izmene. Ukoliko ovo nije dovoljno, postoji mogućnost da se izborom odgovarajuće ikone iz List view režima prebacite u More Expended list view. Nakon toga će se na ekranu uz postojeće podate pojaviti i uvodni sadržaj svakog priloga ili njegov izvod (Excerpt) što može znatno da vam olakša snalaženje. Sa druge strane, lista sa podacima će sada biti znatno duža pa ne bi bilo loše da vam pokažem kako se biraju potrebni podaci. Za početak je potrebno da kliknete na dugme Screen Options i otvorite poseban odeljak. Nakon toga vam neće biti teško da isključite prikaz pojedinih kolona. To znači da je dovoljno kliknuti na neku od ovih opcija da bi izabrana kolona nestala sa ekrana. Naravno, ponovnim izborom će ona biti vraćena na svoje mesto, što znači da niste izgubili nikakve podatke. Ukoliko ste za svoj sajt upotrebili neki od dodataka (Plug-in), postoji mogućnost da na ekranu budu prikazane dodatne kolone ali ih primenom ove tehnike možete lako ukloniti.

Osim pomenutih opcija, u vrhu ekrana se nalazi i jedno numeričko polje. U pitanju je funkcija koja vam omogućava da odredite maksimalan broj priloga po jednoj stranici što može biti vrlo korisno za neke popularnije teme. Ukoliko broj postojećih priloga prevazilazi ovu granicu, na dnu stranice će se pojaviti opcija koja vam omogućava da pređete na sledeći segment a to će se ponavljati sve dok se ne dođe do poslednjeg priloga. Najlepše od svega je što se ovakav raspored opcija može sresti i na drugim mestima. Da bih vam to i dokazao, ja ću kliknuti na opciju Pages i iz njenog menija izabrati stavku All Pages. Kao što vidite i stranice su prikazane na skoro isti način kao prilozi pa vam neće biti teško da se snađete.

Osim priloga i stranica, u WordPress-u možete menjati i druge sadržaje kao što su kategorije i Tag-ovi. Dovoljno je da iz Posts menija izaberete odgovarajuću stavku i na taj način prikažete željene podatke. Ja ću se odlučiti za kategorije, da bi se na levoj polovini ekrana pojavila polja koja mi omogućavaju da definišem potpuno novi sadržaj. Sa desne strane će biti prikazane postojeće kategorije pa mogu da upotrebim neku od priloženih opcija. Ako kliknem na prvu sa leve strane (Edit), na ekranu će se pojaviti novi okvir sa istim nizom polja, pa ću se zato opredeliti za Quick Edit i na licu mesta uneti odgovarajuće izmene. Poslednja opcija – View mi omogućava da jednim potezom prikažem sve priloge koji spadaju u ovu kategoriju. Za mene je ipak najzanimljiviji podatak koji se nalazi sasvim desno. U pitanju je ukupan broj priloga koji pripadaju određenoj kategoriji, pa je dovoljno da kliknem na njega a sistem će me automatski prebaciti na kompletnu listu. Ova funkcija može da vam pomogne i u pronalaženju priloga koji nose istu oznaku. Dovoljno je da izaberete opciju Tag i potražite kolonu koja sadrži podatke o njihovom ukupnom broju. Čim kliknete na ovaj podatak, na ekranu će se pojaviti lista sa izabranim sadržajima.

Sve ove opcije će vam postati vrlo dragocene čim vaš sajt počne da raste i broj priloga pređe nekoliko stotina. Zato je neophodno da ih dobro upoznate i u potpunosti savladate njihovu primenu.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button