Sadržaj kursa
WordPress
Sadržaj lekcije

Ukoliko posedujete sajt koji je baziran na WordPress-u, ne bi bilo na odmet da naučite nešto i o načinu na koji sve to funkcioniše. Do sada ste videli kako se koristi tzv. WEB Interface, a u ovoj lekciji ću vam pokazati od čega se on sastoji tj. kako izgleda sama aplikacija kao i baza iz koje ona crpi sve podatke.

Ovo što se trenutno nalazi na ekranu je takođe WordPress. U stvari, na levoj strani su prikazani fajlovi koji čine samu aplikaciju a njih lako možete prepoznati po prefiksu WP. Za pravilno funkcionisanje programa su važni i podaci koji se nalaze u posebnim folderima (wp-admin, wp-content i wp-includes) a o njima ću vam nešto više reći u drugom delu lekcije. Sada želim da vam skrenem pažnju da levu polovinu ekrana, jer se tu nalazi kompletna WordPress baza sa podacima. Ja sam pri instalaciji čitavog sistema za nazive tabela izabrao prefiks WP pa se upravo iz tog razloga oni i pojavljuju u bazi.

Svaki put kada neko pristupi vašem sajtu, u pozadini se aktivira neki od ovih programa. Pri tome veliku ulogu imaju i podaci koji su smešteni u posebnim folderima. U stvari, tu se nalazi kompletan sadržaj vašeg sajta, tj. svi dodaci, teme, dogradnje i materijali koje ste u međuvremenu postavili na svoj server. Ipak, najbitniji podaci se nalaze u okviru konfiguracionog fajla jer se preko njih u stvari upravlja čitavom bazom.

Kao što vidite, baza se sastoji od nekoliko odvojenih tabela a na osnovu naziva možete lako zaključiti šta se u njima nalazi. Kod mene su na samom vrhu liste prikazane tabele sa komentarima, a zatim slede prilozi, kategorije i oznake a sve to prate i podaci o korisnicima itd. Ove tabele se automatski dopunjavaju svaki put kada dodate novi podatak ili napravite neku izmenu.

Kao što vidite, kod WordPress-a postoji veoma stroga podela na fajlove koji predstavljaju sam sistem i bazu u kojoj se nalaze svi korisnički podaci. To ne znači da među njima ne postoji čvrsta veza ali može mnogo da pomogne ako nešto pođe po zlu. Drugim rečima, ukoliko WordPress iz bilo kog razloga prestane da funkcioniše onako kako je zamišljeno, možete vrlo lako ukloniti sam program i na njegovo mesto postaviti ispravnu verziju. Sve što bi u tom procesu trebalo zadržati se nalazi u jednim fajlu (wp-config) jer on sadrži kompletnu konfiguraciju sistema. Pored toga, ne bi bilo loše da sačuvate i folder pod nazivom wp-content jer ćete na taj način izbeći ponovno prenošenje slika i ostalih pratećih fajlova.

Pošto sam pomenuo da je fajl u kome se nalazi kompletna konfiguracija od vitalne važnosti za funkcionisanje čitavog sistema, ne bilo loše da se malo bolje upoznate sa njegovom strukturom. Zato ću izborom odgovarajuće opcije prikazati njegov sadržaj što mi neće biti teško obzirom da je u pitanju običan tekst.

Ukoliko ste pri instalaciji sistema iskoristili mogućnost automatske konfiguracije ni vaši parametri se neće mnogo razlikovati od ovih koje vidite na ekranu. To se pre svega odnosi na naziv same baze (db_name) kao i na podatke o vašem korisničkom imenu i lozinki (db_user i db_password). Četvrti bitan podatak je naziv servera na kome se nalazi vaša baza (db_host) a za njim slede i podaci o šiframa koje se koriste za zaštitu podataka. Pošto je moj sistem instaliran na lokalnom računaru, ja se nisam posebno potrudio da definišem ove ključeve ali vi to morate uraditi jer je to najbolji način za sprečavanje bilo kakvih zloupotreba. Pri tome možete upotrebiti i posebnu funkciju koja se nalazi na priloženom linku i automatski generisati sve potrebne podatke.

U drugom delu fajla se nalazi parametar koji predstavlja prefiks za sve tabele a kao što sam već pomenuo, bez njega nije moguće uspostaviti vezu između aplikacije i podataka koji se nalaze u bazi.

Ukoliko želite da čitav sistem funkcioniše na nekom drugom jeziku, jednostavno promenite parametar pod nazivom WPLANG. Ja to neću uraditi, nego ću odmah preći na sledeći segment jer želim da vam objasnim i čemu služi parametar pod nazivom wp_debug. On je kod mene podešen na False, ali ako vi spadate u onu grupu korisnika koji žele da svaki segment programa drže pod kontrolom, slobodno ga možete promeniti u True. Nakon toga ćete biti u mogućnosti da proverite zašto neki dodatak ili tema ne funkcionišu onako kao što ste očekivali ili utvrdite kako je došlo do neke greške.

Sa druge strane, za prosečnog korisnika WordPress-a sve ovo ne bi trebalo da predstavlja posebno opterećenje jer će sistem najverovatnije funkcionisati i bez naknadnih korekcija. Ja sam samo želeo da vam pokažem kako je kod WordPress-a sve jasno i pristupačno i da uopšte nije teško izvršiti neku promenu ili unapređenje.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button