PowerPoint noviteti
Sadržaj lekcije

Jedan od najznačajnijih noviteta koji se provlači kroz sve Office aplikacije je svakako tzv. Backstage view. On obuhvata više različitih funkcija pa vam neće biti teško da iz njega otvarate postojeće prezentacije, da ih štampate ili delite sa svojim saradnicima.

Za pokretanje ove funkcije je dovoljno kliknuti na opciju File koja se nalazi sa leve strane menija. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti lista fajlova koje ste nedavno koristili pa vam neće biti teško da ih ponovo otvorite. Ukoliko je na ekranu već prikazana neka prezentacija, izborom opcije File možete automatski prikazati njene karakteristike. Pored toga, na raspolaganju su vam i dodatne funkcije poput ove koja se naziva Protect Presentation. Ukoliko kliknete na ovo dugme, bićete u prilici da zaštitite sadržaj svoje prezentacije pre nego što je stavite na raspolaganje drugim korisnicima. Funkcija Check for Issues vam omogućava da detaljno proverite svoj dokument. To se pre svega odnosi na one podatke koji ne bi trebali da budu dostupni svima a nije ih lako pronaći jer su inače skriveni. Treća funkcija u ovoj grupi nosi naziv Manage Versions i omogućava vam da istovremeno baratate sa više različitih verzija istog dokumenta. Dovoljno je da kliknete na ovo dugme i ispod njega će se pojaviti spisak svih raspoloživih verzija.

Na desnoj strani ekrana možete videti i ostale informacije koje se odnose na izabrani dokument. Između ostalog, tu su prikazane njegova veličina, broj slajdova, datum poslednje izmene i ime autora.

U ovoj traci sa leve strane se nalaze standardne funkcije koje su nekada pripadale File meniju. Kao što vidite, tu su komande Save i Save As, kao i Open i Close. Ukoliko kliknete na stavku Recent, na ekranu će se pojaviti spisak nedavno korišćenih dokumenata. Ukoliko želite da se neki od njih trajno zadrži na ovoj listi, jednostavno kliknite na odgovarajući simbol u obliku čiode i “zakačite“ ga za vrh liste. Jedan od noviteta ove verzije Office-a predstavlja mogućnost da vam pri ruci uvek budu i lokacije na kojima se nalaze vaši dokumenti. Tome služi desni deo ovog okvira – Recent Places, i možete ga koristiti na potpuno isti način kao i listu nedavno korišćenih dokumenata. Zanimljivo je da ova lista može da pored lokalnih foldera obuhvati i mrežne resurse, izmenjive diskove i bilo koju vrstu medija.

Verujem da će vam se dopasti način na koji sada možete štampati svoju prezentaciju. Naime, komanda Print je potpuno prerađena tako da se svi parametri sada nalaze u jednom okviru. Ukoliko je sve u redu, štampanje možete pokrenuti izborom ovog velikog dugmeta, ili jednostavno promeniti broj kopija, izabrati neki drugi štampač, orijentaciju papira ili neki drugi parametar. Pri tome sa desne strane odmah možete videti kako će izgledati konačni rezultat jer je funkcija Print Preview sada postala deo standardnog okvira.

Sledeći odeljak nosi naziv Save & Send i obuhvata funkcije za čuvanje i razmenu podataka. To znači da jednim potezom svoj dokument možete poslati elektronskom poštom, postaviti na neku Web lokaciju itd. Pri tome možete birati i dodatne opcije što u slučaju E-mail poruke znači da se uz nju može priključiti čitava prezentacija (Send as Attachment) ili samo hiperveza koja ukazuje na njenu pravu lokaciju (Send a link). Takođe postoji mogućnost i da čitav dokument pošaljete u PDF formatu. Pri tome će PowerPoint 2010 automatski konvertovati sve podatke i uz poruku priključiti odgovarajuću PDF datoteku. Poslednje dve opcije vam omogućavaju da pošaljete Internet Fax ili kreirate XPS datoteku koja predstavlja Microsoft-ov ekvivalent za PDF format.

Za direktno postavljanje na Internet možete upotrebiti funkciju Save to Web, a ukoliko koristite SharePoint na raspolaganju vam je i komanda kojom ćete svoju prezentaciju lako objaviti na zajedničkom serveru. Druge dve funkcije nam u ovom trenutku nisu toliko interesantne pa ću se njima pozabaviti nešto kasnije.

Opcije koje se nalaze u donjem delu ovog menija vam omogućavaju da promenite vrstu datoteke (Change File Type), konvertujete prezentaciju u neki od standardnih formata (Create PDF/XPS Document), snimite video sekvencu (Create a Video), spakujete čitavu prezentaciju na drugi medijum (Package Presentation for CD) i kreirate priručnike (Create Handouts).

Na kraju želim još samo da naglasim da se izborom stavke Options može otvoriti novi okvir koji sadrži sve dodatne parametre. Ukoliko imate dovoljno iskustva u radu sa PowerPoint-om, neće vam biti teško da pronađete ono što vam je potrebno.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button