PowerPoint noviteti
Sadržaj lekcije

Kada završite svoju prezentaciju, potrebna vam je publika. Ukoliko želite da iskoristite sve prednosti Interneta i postavite je na Facebook ili YouTube, moraćete da je konvertujete u odgovarajući oblik tj. digitalni video. Na sreću, PowerPoint 2010 vam omogućava da to uradite na veoma jednostavan način – upotrebom funkcije Create a Video. Ipak, pre nego što vam pokažem kako se to radi, moram da se vratim na samu prezentaciju i proverim kako se vrši smena pojedinih slajdova. Naime, u PowerPoint-u se za kretanje kroz prezentaciju često koristi levi taster miša, a to u video sekvencama nije izvodljivo. Ovaj problem se može rešiti na dva načina. Prvi podrazumeva određivanje parametra Default Duration for Slide Advancement što znači da se svaki slajd na ekranu zadržava određeno vreme a zatim se automatski prelazi na sledeći. Ukoliko vam to ne odgovara, postoji mogućnost da se ovaj interval podesi za svaki slajd pojedinačno.

Ukoliko pređem na Backstage view i izaberem opciju Save & Send, na ekranu će se pojaviti i opcija Create a Video. Čim kliknem na nju, sa desne strane ekrana će se pojaviti dodatne instrukcije pa mi neće biti teško da podesim odgovarajuće parametre. Prvi se odnosi na kvalitet buduće video sekvence a on je u direktnoj srazmeri sa veličinom fajla. Zato je potrebno da doro razmislite pre nego što iz ove liste izaberete neku od ponuđenih opcija. Drugi parametar vam omogućava da podesite interval u kome će biti izvršena smena pojedinih slajdova. Ukoliko vam odgovara da on bude isti za čitavu prezentaciju, izaberite prvu opciju i podesite željenu vrednost. Na kraju je potrebno još samo kliknuti na dugme Create a Video i u okviru koji sledi odrediti ime novog fajla. Nakon nekoliko trenutaka da disku će se pojaviti nova video sekvenca u .wmv formatu koju možete snimiti na DVD ili postaviti na Internet.

Ja ću iskoristiti ovu priliku da vam pokažem kako izgleda video sekvenca koju sam upravo kreirao. Kao što vidite, u pitanju je Windows Audio/Video fajl koji zauzima relativno veliki prostor na disku ali to nije ništa neobično za sadržaj koji traje nekoliko minuta. Pošto je u pitanju format koji Windows Media Player može direktno da prikaže, dovoljno je da dva puta kliknem na ovaj fajl i sačekam da se na ekranu pojavi pomenuti program. Kao što vidite, ova video sekvenca obuhvata sve animacije, prelazne efekte pa čak i zvuk koji prati pojedine slajdove. Ukoliko želite da preskočite pojedine delove, jednostavno pomerite ovaj klizač i prikažite ostatak prezentacije.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button