PayPal
Sadržaj lekcije

U svakom poslu postoje problemi a to znači da morate biti u stanju da ih rešavate. Ukoliko se kao i većina prodavaca pridržavate osnovnih principa poštene trgovine, retko ćete biti u prilici da odgovarate na reklamacije. Ukoliko se ipak desi neka greška, npr. da pošiljka stigne sa zakašnjenjem ili pretrpi oštećenje u transportu, PayPal vam može pomoći u rešavanju nastalih problema. Više o tome možete pročitati u odeljku pod nazivom Security pa ću zato kliknuti na istoimenu opciju i preći na sledeću stranicu.

Kao što vidite, ona je podeljena na dva dela pri čemu su posebno objašnjene obaveze i prava kako kupaca tako i prodavaca. Ukoliko nemate želju da detaljno proučavate sve odredbe, ja ću pokušati da ih sažmem u nekoliko rečenica:

  • Kupac ima pravo na isporuku naručene robe i to u formi koja odgovara priloženom opisu. Neovlašćena upotreba naloga mora biti prijavljena u roku od 60 dana jer se u tom periodu kupac oslobađa bilo kakve odgovornosti. Na žalost, ova zaštita se ne odnosi na usluge, proizvode u digitalnom obliku, nekretnine, motorna vozila, rukotvorine, turističke aranžmane i plaćanja prema prijateljima i rodbini (Friends and Family). Naravno, isto važi i za nedozvoljeni promet robe što uključuje i falsifikate poznatih brendova.
  • Prodavac ima pravo na zaštitu ukoliko postoji bilo kakav problem sa isporukom. U tom slučaju, on je dužan da transakciju označi kao uslovnu (Eligible) i dostavi dokaz da je pošiljka poslata. Isto važi i u slučaju da je plaćanje bilo neautorizovano.

U nastavku lekcije ću pokušati da vam ovo objasnim na konkretnom primeru. Zato ću se vratiti na svoj nalog i sa liste izabrati jednu od prikazanih transakcija. Kao što vidite, ona već ima poseban status jer je označena kao Eligible. Isti podatak se nalazi i u e-mail poruci koja je automatski generisana i poslata na adresu kupca. Prodavac ne može da računa na zaštitu ukoliko se utvrdi da proizvod ne odgovara upisu kao i slučaju da je isporuka izvršena bez posrednika. Ukoliko je vrednost robe veća od 7,500 $ neophodno je da kupac svojim potpisom potvrdi njen prijem.

Reklamacija se najčešće ulaže putem mail-a a na ekranu možete videti kako to izgleda u praksi. Ukoliko nemate dovoljno iskustva sa ovakvim stvarima ili vam je potrebna stručna pomoć, najbolje bi bilo da obratite PayPal-u. Uz njihovu podršku ćete lako doći do rešenja koje može da zadovolji obe strane.

Ukoliko želite da pratite kako napreduje rešavanje neke reklamacije, to možete uraditi ako iz ovog menija izaberete opciju Resolution Center. Nakon toga ćete biti u prilici da potražite odgovarajuću stavku a pošto su kod mene sve reklamacije odavno rešene, mogu samo da aktiviram opciju All Closed Cases i prikažem stare slučajeve. Detaljne informacije možete dobiti ako kliknete na opciju View koja se nalazi sa desne strane.

Ukoliko se nađete u ulozi kupca koji nije zadovoljan uslugom, najbolje bi bilo da se obratite PayPal-u i izložite svoj problem. Postoji posebna služba koja je dužna da vam pomogne u njegovom rešavanju ali ne bi bilo loše da se pre toga upoznate sa svojim pravima. U tom cilju vam predlažem da proučite dokumentaciju koja se nalazi na ovom linku.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button