PayPal
Sadržaj lekcije

Ukoliko želite da vam neko izvrši uplatu, najbolje bi bilo da mu preko PayPal-a pošaljete zvaničan zahtev. U tom cilju je potrebno kliknuti na ikonu pod nazivom Request Money koja se inače nalazi u Tools odeljku. U okviru koji sledi možete uneti e-mail adresu osobe od koje očekujete uplatu a postoji mogućnost da isti zahtev istovremeno pošaljete i na nekoliko različitih adresa. Pri tome kao znak za razdvajanje možete koristiti zarez ili sa Enter preći u novi red.

Sledeći parametar se odnosi na traženu sumu (Amount) a nju mora da prati i oznaka valute. Na kraju treba još samo da se izborom odgovarajuće opcije izjasnite da li se ovaj zahtev odnosi na robu ili usluge i klikom na dugme Continue pređete na sledeći korak.

Ukoliko ste kao i ja odlučili da istovremeno pošaljete nekoliko zahteva, na ekranu bi trebalo da se pojavi ovakav sadržaj pa ne bilo loše da u polje koje se nalazi na samom vrhu unesete i prigodan naslov. Osim toga, ukoliko se zahtev odnosi na neki događaj, postoji mogućnost da izborom odgovarajućeg datuma još jasnije istaknete njegovu namenu. Pošto ja nemam nameru da menjam bilo koji od postojećih parametara, odmah ću kliknuti na dugme Continue i preći na poslednji korak. U ovom trenutku se od mene očekuje da sa par reči dopunim svoj zahtev i da ga izborom dugmeta Request Money konačno uputim svojim dužnicima. Istog momenta će svim zainteresovanim stranama biti upućene e-mail poruke čiji sadržaj odgovara ovom zahtevu. Pošto se na Internet-u sve češće pojavljuju poruke sa sličnim sadržajem a one najčešće nemaju nikakve veze sa stvarnim plaćanjem, ne bi bilo loše da na neki drugi način obavestite vaše partnere o svom zahtevu. U protivnom se može desiti da poruka sa PayPal-a bude tretirana kao Spam i da kao takva jednostavno ostane neprimećena.  

Ukoliko se zaista radi o opravdanom zahtevu, osoba kojoj ste se obratili bi trebalo da aktivira svoj PayPal nalog i da vam prosledi traženu sumu. Čitav tok ove transakcije se može pratiti na vrlo jednostavan način. Dovoljno je da pređete na Transactions odeljak i potražite odgovarajuću stavku. Ako kliknete na nju, na ekranu bi trebalo da se pojave sve relevantne informacije pa vam neće biti teško da proverite trenutni status. Ukoliko ste se u međuvremenu predomislili, izborom opcije Cancel Money Request možete otkazati svoj zahtev a ako želite da ga promenite, jednostavno kliknite na dugme Edit. Nakon toga ćete biti u prilici da unesete novu sumu ili da obnovite svoje potraživanje.

Čim neka od pomenutih osoba (ili više njih) izvrše uplatu, ona će se automatski odraziti na stanje vašeg računa. Ova sredstava će vam odmah biti na raspolaganju osim u slučaju da je plaćanje izvršeno eCheck-om. U tom slučaju ćete morati da sačekate još dva, tri dana jer je toliko potrebno da banka izvrši prenos sredstava.

Najlepše od svega je što osoba od koje očekujete uplatu uopšte ne mora da ima PayPal nalog. Plaćanje se može izvršiti preko kartice i to bez prijavljivanja na PayPal.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button