Excel noviteti
Sadržaj lekcije

Kada se put pojavila u Office-u 2007, traka sa alatkama (Ribbon Bar) je među korisnicima izazvala podeljena mišljenja. Mnogi su smatrali da je stari sistem menija bio mnogo praktičniji jer je već dugo u upotrebi pa nije bilo teško pronaći odgovarajuću funkciju. Bez obzira na ove primedbe, autori Office-a 2010 su nastavili da razvijaju novi sistem pa je sada moguće menjati sadržaj pojedinih odeljaka. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se to radi.

Za početak je potrebno da izborom opcije File otvorite tzv. Backstage View i kliknete na stavku Options. Sada iz menija sa leve strane možete izabrati opciju Customize Ribbon i prikazati odgovarajući sadržaj. No, ovo nije jedini način na koji možete doći do ovih parametara. Zato ću izborom dugmeta Cancel zatvoriti ovaj okvir i kursor postaviti na bilo koji segment trake. Ukoliko nakon toga pritisnem desni taster miša, na ekranu će se pojaviti pomoćni meni iz koga lako mogu da pokrenem funkciju za prilagođavanje trake sa alatkama (Customize the Ribbon). Naravno, na ekranu će se pojaviti potpuno isti okvir ali sam do njega došao na lakši način.

Za početak ću vam pokazati kako možete da menjate položaj postojećih odeljaka. Pod pretpostavkom da često koristite funkcije za pregled dokumenta, ne bi bilo loše da View odeljak postavite na sam početak trake. Za to je dovoljno kliknuti na odgovarajuću stavku i upotrebiti strelicu koja se nalazi sa desne strane. Ako na nju kliknem nekoliko puta, izabrani sadržaj će biti postavljen na vrh liste. Da bi ova promena bila vidljiva na ekranu, potrebno je još samo da izborom dugmeta OK zatvorim ovaj okvir. Ukoliko više volite da za ovakve promene koristite miš, jednostavno uhvatite odgovarajuću stavku i povucite je na novu lokaciju. Kao što vidite, rezultat je potpuno isti ali ste izbegli nekoliko klikova i uštedeli par sekundi.

Ukoliko dođete do zaključka da vam neki od ovih odeljaka više nije potreban, jednostavno kliknite na kvadratić koji se nalazi sa njegove leve strane. Iako ga na ovaj način nećete ukloniti sa liste, on se više neće pojavljivati na traci sa alatkama. To znači da ga u slučaju da se predomislite, vrlo lako možete ponovo aktivirati.

U nastavku lekcije ću vam pokazati kako možete menjati sadržaj nekog od postojećih odeljaka. U tom cilju ću kliknuti na stavku Home i prikazati funkcije koje se tu nalaze. Sada mogu da pređem na levu stranu okvira i iz ove liste izaberem opciju Tool Tabs. Kao što vidite, ova lista sadrži mnogo različitih funkcija pa mi neće biti teško da neku od njih prebacim u Home odeljak. Pošto su mi sada dostupne obe lokacije, mogu da kliknem na dugme Add i dovršim operaciju. Na isti način mogu da dodam još neku funkciju pa ću zato iskoristiti ovu priliku da u Home odeljak smestim još par novih sadržaja. Na žalost, stavke koje se nalaze unutar neke od ovih grupa se ne mogu menjati. To potvrđuje siva boja kojom su one prikazane a to je za sada jedino ograničenje u novom Office-u. Pošto sam na ovaj način izvršio sve željene promene, ja ću izborom dugmeta OK zatvoriti ovaj okvir i proveriti šta sam postigao. Kao što vidite, Home segment trake je sada bogatiji za nekoliko novih odeljaka. Ukoliko niste zadovoljni njihovim položajem, primenite sledeću proceduru. Za početak pokrenite funkciju Customize the Ribbon i u okviru koji sledi prikažite odgovarajuće parametre. Sada možete upotrebiti miš i jednostavnim povlačenjem izabranu stavku pomeriti na novu lokaciju. Isti rezultat se može postići i upotrebom ove strelice, ali je za veće pomeranje potrebno kliknuti nekoliko puta. U svakom slučaju, čim izborom dugmeta OK zatvorite ovaj okvir, sve promete će odmah biti vidljive na ekranu.

U drugom delu lekcije ću vam pokazati kako možete da kreirate potpuno novi odeljak. Za to je potrebno da otvorite ovaj okvir i potražite dugme pod nazivom New Tab. Čim kliknete na njega, sa desne strane će se pojaviti nova stavka koja u stvari predstavlja novi segment trake. Za promenu naziva možete kliknuti na dugme Rename i odmah uneti odgovarajući sadržaj. Da bih u njega uneo neku od raspoloživih funkcija ja ću iz ove liste izabrati stavku Tool Tabs i odmah potražiti komande za crtanje. Pošto se one nalaze u Drawing Tools odeljku, neće mi biti teško da označim neku od njih i kliknem na dugme Add. Na taj način će izabrani sadržaj biti prebačen u novi odeljak. Isti postupak možete primeniti i za pojedinačne funkcije. Ja ću iskoristiti ovu priliku da u novu grupu smestim funkcije Height i Width. Pošto ni ovaj segment nema odgovarajuće ime, ja ću kliknuti na dugme Rename i umesto New Group upisati Dimensions. Da bi odeljak koji sam upravo kreirao bio što bolje iskorišćen, ja ću u njega ubaciti još nekoliko funkcija i nakon toga konačno zatvoriti ovaj okvir. Pošto je on u listi bio drugi po redu, čitav sadržaj će se pojaviti na levoj strani trake. Iako sam   vam već pokazao kako se to može promeniti ja ću ponoviti ovaj postupak. Za početak je potrebno da iz pomoćnog menija izaberete funkciju Customize the Ribbon a zatim da mišem ovu stavku povučete na novu lokaciju.

Na kraju, želim da vam pokažem kako možete da promenite naziv nekog od postojećih odeljaka. Za to je potrebno da ga selektujete a zatim da kliknete na dugme Rename. Nakon toga ćete biti u prilici da unesete ime koje vam više odgovara. Za brisanje suvišnih sadržaja možete iskoristiti dugme Remove. Ja ću iskoristiti ovu priliku da uklonim stavke Languages i Ink.

Pošto sam na ovaj način u velikoj meri izmenio izgled čitave trake sa alatkama ne bi bilo loše da ove izmene prenesem i na drugi računar. U tom cilju se može upotrebiti funkcija Export pa ću zato kliknuti na ovu strelicu i iz menija izabrati opciju Export all customizations. U okviru koji sledi treba uneti naziv novog fajla i kliknuti na dugme OK. Pod pretpostavkom da sam sada prešao na drugi računar mogu da izborom opcije Import customization file potražim odgovarajuće podatke i prenesem sve izmene. Ja ću izborom dugmeta Cancel zatvoriti ovaj okvir jer se ovi podaci već nalaze na mom računaru.

Sigurno se nakon svega ovoga pitate da li je moguće jednim potezom poništiti ove izmene i sve vratiti na svoje mesto. Naravno, autori novog Excel-a su se pobrinuli i za ovakve situacije. Dovoljno je samo da kliknete na dugme Reset i izaberete opciju Reset all customizations. Nakon toga je potrebno da izborom dugmeta Yes potvrdite ovu operaciju i konačno zatvorite ovaj okvir. U tom trenutku će sve izmene koje ste napravili biti poništene što znači da će traka sa alatkama ponovo dobiti svoj originalni izgled.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button