Excel noviteti
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se koristi funkcija Sparklines tj. kako da svoje tabele obogatite grafikonima koji su tako mali da mogu da stanu u svaku ćeliju.

Kao primer sam već izabrao tabelu koja sa desne strane ima dovoljno praznog prostora za nove elemente. Iako na prvi pogled ne izgleda tako, u ovu kolonu se može smestiti čitav niz grafikona. Evo kako se to radi:

Za početak ću kliknuti na ćeliju u kojoj se nalazi prva numerička vrednost i držeći taster Shift selektovati i poslednju ćeliju tabele. Pošto želim da ubacim novi element, kliknuću na opciju Insert i odmah preći na odeljak pod nazivom Sparklines. Ukoliko nakon toga kliknem na opciju Line, na ekranu će se pojaviti novi okvir. Kao što vidite, parametar Data Range je automatski postavljen tako da odgovara izabranom opsegu pa je potrebno još samo da odredim lokaciju na koju će biti postavljeni novi elementi. Zato ću prvo kliknuti na polje pod nazivom Location Range a zatim selektovati jednu od ćelija koje pripadaju odabranoj koloni. Ako nakon toga pritisnem taster Shift i selektujem poslednju ćeliju u nizu, Excel će automatski postaviti i ovaj parametar. Na kraju treba još samo da kliknem na dugme OK i pogledam šta sam postigao. Kao što vidite, čitava kolona će biti ispunjena izlomljenim linijama koje odgovaraju izabranim podacima. Ukoliko želite da one budu nešto duže, jednostavno promenite širinu čitave kolone. Naravno, ovi grafikoni mogu da budu i vrlo mali ali mi se čini da je ova dimenzija sasvim odgovarajuća.

Pošto je ovde reč o elementima čiji izgled zavisi od ulaznih podataka, jedini način da im promenite oblik je izbor neke druge grupe ulaznih podataka. To se može postići izborom dugmeta Edit Data, odnosno opcije Edit Group Location & Data. U tom trenutku će se na ekranu ponovo pojaviti okvir sa parametrima pa vam neće biti teško da ih izmenite. Ja ću kliknuti da dugme Cancel jer mi ovakav izgled grafikona baš odgovara.

Na sličan način možete promeniti i samo jedan od ovih grafikona. Kliknite na dugme Edit Data i izaberite opciju Edit Single Sparkline’s Data pa će se na ekranu pojaviti okvir koji sadrži samo jedan parametar. U pitanju je opseg koji obuhvata upravo onaj deo tabele koji je odgovoran za izgled selektovanog grafikona. Ja ću ponovo sa Cancel prekinuti ovu funkciju i vratiti se na tabelu.

Za uklanjanje svih ovih grafikona možete primeniti sledeći postupak. Za početak selektujte jednu od ćelija koje sadrže Sparkline grafikone a pošto je na ekranu već prikazan odgovarajući odeljak trake sa alatkama, neće vam biti teško da kliknete na dugme Clear i iz menija izaberete opciju Clear Selected Sparkline Group. U tom trenutku će sa ekrana nestati svi elementi koje ste kreirali primenom funkcije Sparklines.

U nastavku ove lekcije ću vam pokazati da se ovakvi grafikoni mogu kreirati i na malo drugačiji način. Naime, ukoliko prvo selektujem prostor u koji oni treba da budu smešteni a zatim pređem na Insert i pokrenem funkciju Line, na ekranu će se pojaviti poznati okvir. Kao što vidite, Excel je već popunio polje pod nazivom Location Range a to znači da se od mene očekuje da selektujem onaj deo tabele koji sadrži ulazne podatke. Razlika je samo u redosledu kojim sam određivao parametre ali nije loše znati da su oba načina potpuno ispravna.

U drugom delu lekcije ću vam pokazati kako možete da menjate izgled ovih grafikona. Pošto svi oni pripadaju istoj grupi dovoljno je da selektujete samo jedan element i upotrebite neku od funkcija koje se nalaze na ovom segmentu trake. Ja ću iskoristiti ovu priliku da izborom opcija First Point i Last Point naglasim početak i kraj svake od linija. Kao što vidite, na krajevima su se pojavile male tačkice a na sličan način se mogu obeležiti mesta koja predstavljaju najvišu i najnižu vrednost (High Point i Low Point). Ukoliko želite da naglasite i negativne vrednosti, aktivirajte opciju Negative Points. Izborom opcije Markers možete automatski označiti sve karakteristične tačke i na taj način još više istaći pojedinačne vrednosti.

Za promenu boje možete odabrati neku od ovih opcija ili kliknuti na dugme Sparkline Color. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti mala paleta pa vam neće biti teško da izaberete željenu nijansu. Ukoliko smatrate da je linija kojim su oni iscrtani previše tanka, kliknite na opciju Weight i iz menija izaberite novu širinu. Isto važi i za ove male kvadratiće koji nazivamo markerima. Na njihov izgled možete uticati ako kliknete na istoimenu opciju i izaberete neku od ponuđenih boja.

Ukoliko vas mrzi da pojedinačno podešavate sve ove parametre, isti efekat možete postići i izborom nekog od ponuđenih primera. Za to je dovoljno da otvorite ovaj meni i kliknete na kombinaciju koja vam se najviše dopada.

Ja ću iskoristiti ovu priliku da na grafikonima istaknem samo negativne vrednosti. U tom cilju ću isključiti sve opcije osim Negative Points da bi se na grafikonima pojavili odgovarajući markeri. Na žalost, ni ovo nije dovoljno jasno pa ću umesto linijskih grafikona primeniti one sa kolonama. To se može postići izborom dugmeta Column a rezultat će odmah biti vidljiv na ekanu. Sada mogu da se ponovo poigram sa ovim opcijama ali mi ni to neće pomoći da posebno istaknem ona mesta na kojima se pojavljuju gubitci. U ovakvim situacijama je najbolje primeniti treću vrstu dijagrama a to se može postići izborom dugmeta Win/Loss.  Kao što vidite, sada će oni delovi grafikona koji predstavljaju negativne vrednosti biti prikazani ispod osnovne linije pa vam neće biti teško da ih uočite. Ukoliko vam ni to nije dovoljno, kliknite na opciju Marker Color i za Negative Points izaberite boju koja se drastično razlikuje od osnovne. Naravno, za sve ostale slučajeve, najlakše je da se iz ovog menija izabere odgovarajući primer i jednim potezom promene svi parametri.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button