Pisanje i obrada teksta

2,280 Din.

Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a.

 

Šifra proizvoda: 62 Kategorije: ,

Opis

Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su izbor formata, unos i formatiranje teksta, korišćenje menija. Zatim slede lekcije koje su posvećene unosu ilustracija, tabela, korišćenju šablona i slanju cirkularnih pisama. Konačno, završne lekcije se bave tretmanom velikih dokumenata, izradom sadržaja, indeksa, upotrebom makroa itd.

 

Povezani kursevi

Sadržaj

 • Osnovne funkcije
  Kombinacije tastera za prečicu, Help i Office Assistant, Korišćenje WordWrap-a, Menjanje fonta, Opcije podvlačenja, Alatke za formatiranje, Poravnanje teksta, Čuvanje dokumenta
 • Rad sa tekstom
  Uklanjanje teksta, Insert i Overtype, Označavanje teksta, Još načina za obeležavanje, Funkcija Select All
 • Čuvanje dokumenta kao HTML
  Kreiranje nacrta, Čuvanje HTML fajlova, Organizovanje teksta, Skrivanje teksta, Pomeranje teksta, Čuvanje dokumenata
 • Formatiranje dokumenta
  Podešavanje stranice, Podešavanje paragrafa, Ubacivanje datuma i vremena, Ubacivanje AutoText-a, Provera pravopisa i gramatike, Pregled pre štampanja, Štampanje, Čuvanje fajlova
 • Mail Merge
  Mail Merge Wizard, Štampanje koverti, Kreiranje natpisa, Cirkularne E-mail poruke
 • Smart tagovi
  Opcije Smart tagova, Paste opcije, AutoCorrect opcije
 • Rad sa grafikama i grafikonima
  Dodavanje grafike, Pozicioniranje i veličina grafike, Napredno proširivanje teksta, Brisanje grafike, Kreiranje i modifikovanje grafikona, Importovanje podataka iz Excel-a, Kreiranje i modifikovanje dijagrama
 • Rad sa tabelama
  Kreiranje tabele, Modifikovanje granica tabele, Dodeljivanje AutoFormat-a, Unošenje teksta, Revizija tabela, Korišćenje Excel podataka, Korišćenje formula u tabelama, Modifikovanje formata tabele
 • Upravljanje dokumentima
  Upravljanje fajlovima i folderima, Korišćenje šablona, Čuvanje dokumenata
 • Rad sa dokumentima
  Kreiranje i dodeljivanje stilova, Napomene i beleške, Master i poddokument, Ubacivanje i modifikovanje sadržaja, Kreiranje unakrsnih referenci, Markiranje unosa, Ubacivanje i modifikovanje indeksa
 • Formatiranje dokumenta
  Čišćenje formata, Navigacija dokumenta, Posebni formulari, Zaštita formulara, Distribucija formulara, Zaglavlja i fusnote, Rad sa kolonama, Prelomi i brojevi stranica
 • Prilagođavanje Word-a
  Kreiranje makroa, Aktiviranje makroa, Ispravljanje makroa, Kreiranje posebnog menija, Dugmad na Toolbaru
 • Saradnja radnih grupa
  Poređenje i spajanje, Ubacivanje i ispravljanje, Pregledanje dokumenata, Unošenje izmena, Napredne opcije dokumenta, Različite verzije dokumenata, Podrazumevane lokacije fajla, Dodavanje digitalnih potpisa


 

Povezani kursevi