Izrada tabličnih proračuna

2,280 Din.

Kurs Excel-a će vam pomoći da savladate upotrebu najpopularnijeg programa za tabelarna proračunavanja.

 

Šifra proizvoda: 63 Kategorije: ,

Opis

Kurs Excel-a će vam pomoći da savladate upotrebu najpopularnijeg programa za tabelarna proračunavanja. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su unos podataka i formula. Zatim slede lekcije koje su posvećene analizi rezultata, njihovom štampanju i publikovanju na Web. Na kraju kursa ćete savladati upotrebu šablona, lista, makroa i drugih raspoloživih funkcija.

 

Povezani kursevi

Sadržaj

 • Početak
  Excel-ov radni prostor, Razumevanje radnih knjiga, Unošenje teksta i brojeva, Rad sa grupama ćelija, Selekcija radnog lista, Formatiranje ćelija, Modifikovanje kolona i redova
 • Korišćenje radne knjige
  Kreiranje nove radne knjige, Čuvanje radnih knjiga, Open Dialog Box
 • Korišćenje radnih listova
  Aritmetički operatori, Kreiranje i ispravljanje formula, Korišćenje funkcija, Zumiranje, Deljenje radnog lista, Zamrzavanje i odmrzavanje, Sakrivanje i otkrivanje podataka, Relativna ćelijska referenca, Apsolutne ćelijske reference
 • Modigikovanje radnih listova
  Ubacivanje i brisanje ćelija, Podešavanje kolona i redova, Podešavanje sadržaja ćelije, Graničnici ćelije i senčenje, Rad sa stilovima
 • Pregled i štampanje
  Provera pravopisa, Podešavanje stranice, Štampanje, Štampanje udaljenih sekcija, Objavljivanje Web stranice
 • Korišćenje imenovanih opsega
  Dodavanje imenovanog opsega, Davanje imena pojedinačnoj ćeliji, Korišćenje oznaka kolona ili redova, Ubacivanje reda, Korišćenje imenovanog opsega, Brisanje naziva opsega, Revizija formul,e Lista naziva opsega ćelija
 • Kreiranje i korišćenje šablona
  Kreiranje radne knjige, Kreiranje i dodeljivanje šablona, Saradnja radnih knjiga i foldera, Kreiranje radnog prostora, Prilagođavanje tulbarova, Prilagođavanje menija, Dodavanje formata datuma
 • Izdvajanje i grupisanje podataka
  Grupisanje, Izdvajanje, Konsolidovanje podataka, Kreiranje linka do izvornih podataka, Trodimenzionalne reference, Pivot tabele i Pivot grafikoni, Goal Seek, What-If analize, Provera podataka
 • Import, Export i deljenje podataka
  Importovanje podataka, Aktiviranje Web upita, Korišćenje XML-a u Excel-u, Pristupanje podacima, Dodeljivanje lozinke fajlu, Deljenje radnih knjiga, Zaštita radnih listova i ćelija, Pronalaženje izmena, Web diskusije
 • Rad sa listama
  Korišćenje formulara podataka, Sortiranje podataka, Dodeljivanje filtera podataka, Napredne opcije filtriranja, Korišćenje podsumiranja
 • Rad sa funkcijama i formularima
  Insert Function dugme, Revizija formule, Korišćenje osnovnih funkcija, Operatori za poređenje, Kontrola radnih listova
 • Korišćenje novih funkcija
  Argumenti funkcije, Lookup funkcija, Finansijske funkcije, Izračunavanje datuma, Logičke funkcije, Uslovno formatiranje, Kreiranje posebnih formata
 • Rad sa makroima
  Kreiranje makroa, Ispravljanje makroa, Aktiviranje makroa
 • Kreiranje i modifikovanje grafikona
  Kreiranje grafikona, Modifikovanje grafikona, Kreiranje i modifikovanje grafika

 

Povezani kursevi