WooCommerce
Sadržaj lekcije

Pre nego što počnete da obračunavate poreze, neophodno je da definišete nekoliko osnovnih parametara. U tom cilju je potrebno da iz Admin menija izaberete stavku WooCommerce i pokrenete funkciju za njegovo podešavanje (Settings). Nakon toga vam neće biti teško da pređete na odeljak u kome se nalaze svi parametri za obračunavanje poreza (Tax). Veliki broj različitih opcija ukazuje na to da se sistem za obračunavanje poreza može prilagoditi propisima koji važe u skoro svim razvijenim zemljama. Na sreću, mnoge od njih vam neće ni biti potrebne, ali je najbolje da to proverite sa svojim knjigovođom.

Za početak je dovoljno da izaberete sistem po kome će biti prikazane cene vaših proizvoda. Ukoliko želite da one u sebi sadrže i sve poreze, izaberite opciju I will enter prices inclusive of tax, a ako želite da porez bude prikazan odvojeno, aktivirajte drugu opciju (Prices exclusive of tax). Ja ću se odlučiti za drugu mogućnost iz prostog razloga što je to uobičajeno za američko tržište a upravo odatle potiče većina mojih kupaca. Za Evropu je normalno da krajnja cena u sebi sadrži sve poreze, pa je za domaće potrebe bolje izabrati prvu opciju.

Sličan princip važi i za ove dve opcije a najbolje bi bilo da one budu u skladu sa opštim podešavanjem. Ja sam se opredelio da suma koji predstavlja porez bude prikazana odvojeno od osnovne cene, pa ću zato za oba polja zabrati opciju Excluding tax.

Sledeći parametar koji treba podesiti se odnosi na način izračunavanja poreza (Calculate Tax Based On). Za američko tržište je uobičajeno da se pri obračunu primenjuju propisi koji važe za mesto isporuke (Customer Shipping Address) ili lokaciju sa koje je izvršeno plaćanje (Customer Billing Address). Ja ću se odlučiti za prvu opciju a vi možete postupiti u skladu sa svojim potrebama.

Ukoliko za proizvode koje nudite važe različite poreske stope, njih možete prikazati zbirno (As a single total) ili odvojeno (Itemized). U praksi se bolje pokazalo rešenje sa odvojenim porezima mada i to zavisi od područja na kome se nalazite.

U svakom slučaju, da biste sačuvali nove parametre, obavezno kliknite na dugme Save changes koje se nalazi u dnu okvira.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button