Sadržaj kursa
Windows 7 saveti i trikovi
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se Windows Explorer može iskoristiti za brzi pregled nekog od postojećih fajlova. Pošto sam ja već pokrenuo ovaj program, mogu odmah da pređem na neki od foldera. Neka to bude odeljak u kome se nalaze video sekvence jer će mi one poslužiti kao odličan primer. Bez obzira na režim koji se trenutno koristi, na ekranu će svaka video sekvenca biti ilustrovana samo jednom sličicom. Ukoliko želite da „zavirite“ u neku od njih, najbolje bi bilo da primenite sledeću prečicu: istovremeno pritisnite tastere Alt i P pa će se na ekranu pojaviti tzv. Preview panel. Ako sada kliknem na neki od ovih fajlova, na njemu će se odmah pojaviti uvećana slika a pošto je u pitanju video sekvenca, na raspolaganju će mi biti i funkcije za njeno prikazivanje. Drugim rečima, mogu da pokrenem reprodukciju, da je privremeno zaustavim ili da se izborom dugmeta Stop vratim na početak. Pored toga, na raspolaganju mi je dugme na koje mogu da kliknem i pokrenem program koji je specijalizovan za prikazivanje videa. Naravno, u pitanju je Windows Media Player mada sam i bez njega postigao svoj cilj tj. uspeo da vidim o čemu se radi.

Na isti način možete pregledati i sadržaj standardnih Office dokumenata. Jednostavno pronađite odgovarajuće fajlove a Windows Explorer će se postarati da vam njihov sadržaj bude pristupačan u okviru Preview panela. U zavisnosti od vrste dokumenta, na raspolaganju će vam biti različite funkcije. Pošto se u ovom slučaju radi o nešto dužem tekstu, Windows Explorer će mi omogućiti da se bez problema prebacim na neku od narednih stranica. Sve ovo bi trebalo da vam olakša pronalaženje odgovarajućeg sadržaja a ako ste u tome uspeli, jednostavno ponovo aktivirajte prečicu Alt+P i zatvorite Preview panel.

Na kraju želim još samo da vam skrenem pažnju da je veličina ovog pomoćnog panela ograničena okvirom u kome se nalazi. Za postizanje maksimalnih vrednosti, jednostavno kliknite na dugme Maximize ili se poslužite mišem i pomerite njegovu ivicu.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button