Windows 11 noviteti
Sadržaj lekcije

Ukoliko intenzivno koristite Windows, bez sumnje ste se našli u situaciji da na ekranu imate previše otvorenih okvira i da vam to otežava rad. U ovom slučaju, ja sam istovremeno otvorio tri različite aplikacije a njihovi okviri su postavljeni jedan iznad drugog. Do sada ste ovaj problem mogli da rešite na više načina a jedan od njih podrazumeva ručnu promenu veličine i pozicije okvira. Drugo rešenje leži u istovremenom pritisku na tastere Alt i Tab pri čemu se naizmenično prikazuju određeni delovi ekrana.

Ukoliko vam sve ovo nije dovoljno, predlažem vam da isprobate novu funkciju Windows-a 11 koja se naziva Snap Layouts, jer ona služi upravo za rešavanje ovakvih problema. Da bih vam pokazao kako sve ovo funkcioniše u praksi, ja ću kursor postaviti iznad dugmeta koje služi za maksimalno uvećanje nekog od postojećih okvira (Maximize). Pri tome neću pritisnuti levi taster miša nego samo zadržati kursor na ovoj poziciji a Windows će mi automatski ponuditi nekoliko različitih šema za raspoređivanje aktivnih aplikacija. Dakle, na ovaj način možete jednim potezom izabrati njihov budući raspored a to je mnogo lakše od svih do sada poznatih metoda.

Pri tome morate imati na umu da ponuđeni raspored zavisi i od veličine vašeg ekrana tj. rezolucije koju trenutno koristite. Pošto se na mom ekranu nalaze tri okvira, ja ću se opredeliti za opciju koja se nalazi u donjem levom uglu jer mi upravo ovakav raspored najviše odgovara.

U ovom trenutku je aktivan okvir u kome se nalazi Notepad pa sam zato kursor postavio iznad njegovog Maximize dugmeta. To znači da se od mene očekuje da odredim njegov novi položaj tj. da izaberem odeljak u koji će on biti smešten a meni se dopada da to bude ovaj veliki okvir sa leve strane. Upravo iz tog razloga ću kliknuti na odgovarajuću površinu i jednim potezom napraviti novi raspored.

Windows od mene sada očekuje da popunim i druga dva odeljka pa mi zato pokazuje preostale aplikacije. Ja bih želeo da se u gornjem desnom okviru pojavi Calculator, pa ću zato kliknuti na njega i na taj način odrediti položaj ove aplikacije. Na kraju mi preostaje još samo da treću aplikaciju smestim u okvir koji se nalazi dole desno, pa ću jednostavno kliknuti na nju i time dovršiti čitav postupak.

Na ovaj način sam efikasno iskoristio kompletnu površinu ekrana a upravo tome i služi funkcija Snap Layout.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button