WEB Design
Sadržaj lekcije

Kreiranje sadržaja koji su namenjeni Internetu se u velikoj meri razlikuje od pripreme za štampu. Zato je neophodno da pre nego što se bacite na posao, pravilno podesite sve potrebne parametre. U Photoshop-u se to radi na sledeći način.

Za početak je potrebno da se iz File menija pokrene funkcija New i prikaže okvir sa parametrima koji se odnose na novi dokument. Ako zatim iz Preset liste izaberete opciju Web, neće vam biti teško da odredite dimenzije svog budućeg sajta. Ja ću se ovom prilikom odlučiti za širinu od 960 i visinu od 690 piksela. Naravno, ukoliko se ispostavi da ovo nije dovoljno, lako se mogu uneti i nove dimenzije. Parametar koji se odnosi na režim boja (RGB) i paletu (8 Bit-a) za sada ne treba menjati a isto važi i za pozadinu (Background Contents). Opcija Advanced vam omogućava da promenite i neke od naprednih parametara ali se ja u ovom trenutku neću time baviti nego ću sa OK zatvoriti ovaj okvir i na taj način prikazati novi dokument.

Sve što sam do sada uradio bi trebalo negde i sačuvati. Zato ću iz File menija pokrenuti funkciju Save As, uneti naziv novog fajla i smestiti ga na Desktop. Pre nego što pređem na nešto konkretnije, ne bi bilo loše da uključim i neke od pomoćnih funkcija. To se pre svega odnosi na tzv. lenjire tj. merne trake koje će biti prikazane uz levu i gornju ivicu ekrana. U tom cilju je dovoljno da se iz View menija pokrene funkcija Rulers i aktivira njihov prikaz. Pošto je za precizno pozicioniranje elemenata potrebno da ova podela bude izražena u ekranskim tačkama tj. pikselima ja ću desnim tasterom kliknuti na ovaj deo ekrana i iz pomoćnog menija izabrati odgovarajuću opciju. Ukoliko želite da se na ekranu pojavi i pomoćna mreža, možete je aktivirati izborom opcije Grid. Meni ona trenutno nije potrebna, pa ću je zato isključiti i umesto toga upotrebiti tzv. vodiče (Guides). Pošto želim da ih postavim na odgovarajuću poziciju, ja ću prvo prikazati Info panel a zatim postaviti strelicu na jedan od lenjira. Ako nakon toga pritisnem levi taster miša i pomerim se na dole, na ekranu će se pojaviti pomoćna linija pa mi neće biti teško da je postavim na željeno mesto. Njenu tačnu poziciju mogu da pratim u ovom panelu i da je po potrebi korigujem. Na isti način se može postaviti neograničen broj ovakvih elemenata dok je za njihovo uklanjanje potrebno primeniti suprotan postupak. To znači da treba prvo aktivirati Pick Tool a zatim izabrati suvišnu liniju i povući je do odgovarajuće ivice.

Pošto ste u ovoj lekciji videli kako se postavljaju osnovni parametri, verujem da vam neće biti teško da sami pripremite svoj prvi Web sajt.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button