PC zaštita i sigurnost
Sadržaj lekcije

Kako možete biti sigurni da je vaš PC potpuno bezbedan i da mu se ništa loše neće dogoditi? Odgovor na ovo pitanje je u stvari veoma jednostavan. Jedan od najvećih stručnjaka za bezbednost računarskih sistema je davno ponudio rešenje koje se sastoji od dva jednostavna pravila. Ako ih se budete doslovno pridržavali, možete biti 100% sigurni u njihovu efikasnost. Evo koja su to pravila:

Pravilo br. 1: Nemojte kupovati računar! U tom slučaju niko neće imati razloga da vas uznemirava.

Ukoliko ste iz bilo kog razloga već prekršili Pravilo br. 1, odnosno posedujete računar, nemojte očajavati – još uvek postoji način da se obezbedite. Primenite drugo pravilo!

Pravilo br. 2: Nemojte uključivati računar! Ako baš ne možete da živite bez tog modernog komada nameštaja, iskoristite ga kao policu, stočić ili teg za pritiskanje papira.

Ako spadate među one koji su rešili da se pridržavaju ovih pravila – čestitamo! Upravo ste uspešno završili ovaj kurs, pa nema potrebe da vas dalje zadržavamo.

Za one zaista tvrdoglave, koji misle da će im računar ipak biti od koristi, ionako nema spasa. Oni će morati da preslušaju sve lekcije i da na kraju, nadam se, dođu do zaključka da računar ipak nije tako beznadežno podložan negativnim uticajima već da postoje efikasni načini za njegovu zaštitu.

Za početak ću vam skrenuti pažnju na nekoliko činjenica koje se odnose na sam pojam računarske sigurnosti. Kao prvo, bezbednost računara nije “binarna”, što znači da ona ne može biti definisana po sistemu “uključeno – isključeno”. Drugim rečima, nikada se ne može reći da je neki računar apsolutno nesiguran tj. da su sve njegove sigurnosne funkcije isključene kao ni da je potpuno obezbeđen ako su one uključene.

Problem sa bezbednošću imaju svi tipovi računara i sve verzije operativnih sistema. Iako se često može čuti da su Apple računari pouzdaniji od PC-a i da je Linux otporniji na napade od Windows-a, ni oni se na mogu smatrati potpuno bezbednim. Uprkos tome, na tržištu se i dalje mogu pronaći proizvodi za koje njihovi autori tvrde da pružaju apsolutnu sigurnost što jednostavno ne može biti istina.

Sledeća stvar koju morate shvatiti je da se bezbednost ne ogleda samo u tehnologiji koja je primenjena. To znači da nije dovoljno da uključite odgovarajući deo opreme ili instalirate najnoviji softver jer ste i vi kao korisnik važan faktor u sistemu sigurnosti.

Pored svega što smo do sada naveli, bitno je da shvatite da je bezbednost kumulativna. To znači da ukoliko primenite jedan od sistema zaštite kao što je npr. Firewall, vaš računar će biti za određeni stepen bezbedniji nego bez njega. Ali, kao što smo već napomenuli, to ne predstavlja 100% zaštitu. Ukoliko vam to nije dovoljno i želite veći stepen sigurnosti, pokrenite i neki Anti-virusni program. Na taj način će čitav sistem postati još sigurniji, što znači da ste se približili idealnom slučaju iako ga u praksi nikada ne možete dostići. Bez obzira na ovu činjenicu, bitno je da shvatite da se sigurnost vašeg računara može drastično povećati ako iskombinujete nekoliko različitih tehnologija i da je to mnogo bolje nego da imate bezgranično poverenje u samo jedan vid zaštite.

Sa druge strane, ukoliko u želji da što bolje zaštitite svoj računar načinite previše koraka, ne samo da ćete sebi onemogućiti normalan rad nego ćete čitav sistem do te mere učiniti nestabilnim da će njegova bezbednost pasti u drugi plan. Da biste bolje shvatili o čemu se radi, pogledajte sledeći grafikon. Kriva koju vidite, jasno pokazuje da se usložnjavanjem primenjene tehnologije u stvari znatno smanjuje ukupna bezbednost sistema. Najveći stepen bezbednosti nije na desnom kraju grafikona, već na njegovoj prvoj trećini. Drugim rečima, u ovoj tački je razlika između postignute i apsolutne sigurnosti najmanja. Ovakav rezultat smo postigli postepenim dograđivanjem bezbednosnog sistema i to kroz 3 ili 4 koraka. Ukoliko bi nastavili da dodajemo nove komponente, na kraju bi se ispostavilo da nam je sistem jednako bezbedan kao i da nismo ništa preduzimali. Zato je naš zajednički cilj da se što više približimo ovoj tački, tj. na postignemo najbolji odnos između primenjene tehnologije i postignutog stepena sigurnosti. Prema ovom grafikonu, to se može postići sa relativno malo sredstava, što je svakako pozitivna okolnost.

Na kraju, želim još jednom da vas podsetim na osnovne činjenice. Kao prvo, nije moguće postići 100% bezbednost. Ma koliko se trudili, najbolje što možete postići je da budete dovoljno blizu ovom cilju. U stvari, osnovni cilj je da računar učinite što manje podložnim za sve ono što ga može ugroziti. Jedan od boljih načina za to, je da ga učinite “neatraktivnim”, baš onako kao što se automobili štite ugradnjom alarma ili neke mehaničke zaštite. Iako svi dobro znamo da to neće sprečiti veštog kradljivca, ipak će ga na neki način odvratiti od krađe, jer će on verovatno izabrati neku lakšu metu.

Na kraju, evo nekoliko stvari koje bi obavezno morali da uradite:

  1. Nabavite tzv. Firewall
  2. Redovno ažurirajte sve programe koje koristite
  3. Instalirajte Anti-virusni softver
  4. Izbegavajte sumnjive lokacije na Internetu
  5. Redovno pravite rezervne kopije važnih podataka

O svakom o navedenih pravila ćemo još mnogo detaljnije govoriti u lekcijama koje slede.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button