Sadržaj kursa
Google Ads
Sadržaj lekcije

Google Ads vam omogućava da na svaku ključnu reč za koju licitirate primenite različita podešavanja.  One se nazivaju opcije podudaranja (Matching options) i određuju koliko ključna reč treba da se slaže sa traženim terminom da bi se pokrenuo vaš oglas. Za to postoje četiri glavna kriterijuma: široko podudaranje (Broad match), podudaranje fraze (Phrase match), potpuno podudaranje (Exact match) i negativne ključne reči (Negative keywords).

Da biste primenili neku od pomenutih opcija, potrebno je da u oglasnu grupu dodate neku ključnu reč i pri tome poštujete određene principe. Ukoliko želite da se za nju primeni široko podudaranje, jednostavno je upišite, a ako vam treba podudaranje fraze, stavite je u duple navodnike. Za tačno podudaranje, ključnu reč je potrebno smestiti među uglaste zagrade dok se negativne ključne reči definišu dodavanjem obične crtice koja predstavlja znak minus.

U svojim kampanjama ćete sigurno koristiti neki od ovih kriterijuma pa vam preporučujem da na njih obratite posebnu pažnju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button