Sadržaj kursa
ArchiCAD
Sadržaj lekcije

Navigator možete koristiti i za promenu pravca iz koga posmatrate vaš model. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću kliknuti na opciju Generic Perspective i aktivirati perspektivu. Ako želite da promenite pravac pogleda, upotrebite Navigation Preview okvir i pomerite ovu strelicu. Naravno, to će za posledicu imati i promenu prikaza na osnovnom ekranu.
Drugi režim u kome možete posmatrati vaš objekat je aksonometrija. Da bi to postigli, kliknite na opciju Generic Axonometry i pomeranjem simbola koji predstavlja kameru odredite pravac pogleda.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button