Sadržaj kursa
ArchiCAD
Sadržaj lekcije

Za kreiranje liste svih elemenata koji čine vaš objekat otvorite Calculate meni, izaberite stavku List Elements i pokrenite opciju Basic. Na ekranu će biti prikazana tabela sa dimenzijama svih elemenata koji su uključeni u projekat. Na sličan način možete izračunati i količine za svaki od upotrebljenih materijala. Jednostavno izaberite stavku List Components i pokrenite opciju Basic. Konačno, izborom opcije List Zones možete generisati tabelu sa nazivima prostorija i njihovim površinama.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button