Sadržaj kursa
3DS MAX
Sadržaj lekcije

Modifier Stack predstavlja veoma moćan alat koji možete upotrebiti za kreiranje složenih prostornih oblika. To praktično znači da se na neku osnovnu 3D formu (Primitives) mogu primeniti različite funkcije i zatim promenom parametara postići odgovarajući efekat. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako to funkcioniše u praksi.

Pri tome ću kao primer iskoristiti mali dron koji ste već imali priliku da vidite u nekoj od prethodnih lekcija tj. pokazaću vam kako se lako može modelovati jedna njegova elisa. U tom cilju ću prvo kreirati jednu prizmu i istovremeno zaobliti njene ivice. To se može postići primenom funkcije ChamferBox a da bih je pokrenuo, neophodno je da prvo otvorim Create Panel, aktiviram Geometry kategoriju i iz menija umesto stavke Standard Primitives izaberem Extended Primitives. Nakon toga mi neće biti teško da jednim klikom pokrenem funkciju ChamferBox i konačno započnem kreiranje novog objekta.

Od mene se sada očekuje da kursor premestim na radnu površinu i da prvo jednim klikom uz povlačenje miša definišem pravougaonu površinu koja predstavlja osnovu buduće prizme. Ako nakon toga otpustim levi taster, biću u prilici da odredim njenu visinu a to podrazumeva ponovno pomeranje kursora i još jedan pritisak na prvo dugme. Na kraju treba još samo da se odmaknem od novog objekta i definišem njegove ivice a to se opet može postići pomeranjem miša. Rezultat ove operacije će odmah biti vidljiv na ekranu pa ću zato izabrati neku srednju vrednost i još jednim klikom konačno definisati novi objekat. Pošto je funkcija koju sam pri tome koristio još uvek aktivna, ne bi bilo loše da čitav postupak dovršim pritiskom na desni taster i prekinem njeno ponavljanje.

To se naravno neće odraziti na trenutnu selekciju, pa mogu da pređem na Modify Panel i preciznije definišem dimenzije ovog objekta. U tom cilju ću se spustiti malo niže i ukupnu dužinu (Length) smanjiti na svega 1 santimetar. Ako nakon toga pritisnem taster Tab, biću u prilici da njegovu trenutnu širinu (Width) promenim na 10 santimetara a ako ponovim ovaj postupak, neće mi biti teško da njegovu treću dimenziju (Height) svedem na svega 0.1 santimetar.

Za promenu poslednjeg parametra (Fillet) je neophodno da malo povećam trenutni prikaz, pa ću u tom cilju desnim tasterom miša kliknuti na odeljak koji sadrži perspektivu. Program to može da protumači i kao zahtev za prikazivanje pomoćnog menija a ukoliko se on pojavi na ekranu, jednostavno još jednom pritisnite isti taster. Ja ću za prikaz čitavog objekata upotrebiti prečicu u vidu pritiska na taster Z i nakon toga uz držanje točkića koji istovremeno predstavlja srednji taster, malo korigovati ovaj prikaz. Dodatno uvećanje se može postići okretanjem istog točkića a čim se na ekranu pojavi odgovarajući detalj, ja ću iskoristiti priliku da pritiskom na taster F4 prikažem linije koje još bolje ilustruju postojeće zakrivljenje.

Pošto sada jasnije vidim kakvo je trenutno stanje, mogu da se vratim na parametar koji služi za određivanje zakrivljenosti (Fillet) i promenim njegovu vrednost. To se u principu, može postići uz pomoć miša ali pošto se u ovom slučaju radi o veoma maloj veličini, najbolje bi bilo da u ovo polje direktno upišem 0.05 cm i na taj način dovršim i ovu operaciju.

Kao što vidite, sada ovaj element ima tačno određene dimenzije ali to još uvek ne znači da se on može lako deformisati. Najveći problem predstavlja činjenica da se njegova gornja površina sastoji od samo jednog elementa a meni je potreban čitav niz manjih segmenta. Na sreću, to se vrlo lako može popraviti pa ću u tom cilju pravo parametar kojim se definiše ukupan broj podužnih segmenata (Length Segs) povećati na 4 a zatim promeniti i onaj koji služi za podelu u suprotnom pravcu (Width Segs). Radi veće preciznosti, ja ću u ovo polje upisati 16 dok preostala dva parametra (Height Segs i Fillet Segs) mogu da zadrže svoje trenutne vrednosti.

Pošto sada moj početni objekat ispunjava sve neophodne uslove, mogu da pređem na seleći korak i još preciznije definišem njegov konačni oblik. U tom cilju ću kursor postaviti na malu strelicu koja se nalazi odmah pored natpisa Modifier List i na ovom spisku odmah potražiti stavku pod nazivom Taper. Izabrana funkcija će se automatski pojaviti iznad naziva koji predstavlja postojeći objekat (ChamferBox) što znači da sada mogu da definišem njene parametre.

Ukoliko se u bilo kom trenutku predomislim i poželim da još malo promenim osnovne dimenzije, dovoljno je da mišem kliknem na odgovarajuću stavku, pa će se sa desne strane ekrana ponovo pojaviti odgovarajuća polja. To me za sada ne zanima, pa ću se vratiti na stavku koja se nalazi na vrhu (Taper) i odmah promeniti parametar koji se odnosi na deformaciju po dužini (Taper Amount). Na žalost, objekat neće pretrpeti velike promene pa ću morati da se spustim malo niže i za glavnu osu (Taper Axis: Primary) izaberem opciju X i zatim ponovim isti postupak. Sada će ova promena biti mnogo jasnija, pa mogu da za drugi pravac (Taper Axis: Effect) zadržim postojeću stavku (ZY) i na kraju aktiviram opciju Symmetry. Na ovaj način sam suzio i drugu stranu buduće elise pa mi preostaje još samo da preciznije definišem njene dimenzije. U tom cilju ću za parametar Taper Amount uneti -0.8 a zakrivljenje (Taper Curve) smanjiti na -0.7. Kao što vidite, ovaj element sada već zaista liči na elisu, ali da bi to zaista i postao, neophodno je da primenim još jedan Modifier – Twist.

Pre toga ću pokušati da vam objasnim koliko je važno da vodite računa o redosledu kojim se primenjuju određene funkcije i deformiše čitav element. Zato ću iz ove liste privremeno izabrati stavku Bend i nasumično primeniti nove parametre. Ako pri tome promenim osu oko koje se vrši zakrivljenje (Band Axis) videćete kako se čitav objekat postepeno savija po dužini. Ovaj efekat će biti još izraženiji ako za Bend: Angle unesem 90 i istu vrednost primenim i za pravac u kome se vrši deformacija (Band: Directions). Kao što vidite, sada ovaj objekat više liči na kiflu a to je rezultat višestruke deformacije koja je izvršena po precizno utvrđenom redosledu. To znači da se sve izabrane funkcije izvršavaju počev od one koja se nalazi na najnižem nivou što u ovom slučaju znači da će početna forma prvo biti sužena (Taper) a zatim savijena (Bend). Ukoliko bih promenio ovaj redosled, na ekranu bi se pojavila sasvim drugačija forma. Da bih vam to i dokazao, ja ću prvo ovaj prikaz postaviti na čitavu površinu ekrana a zatim jednim potezom stavku Bend premestiti za jednu stepenicu niže. Pri tome moram da vodim računa o položaju koji zauzima ova plava linija a čim otpustim levi taster miša, na ekranu će biti prikazan rezultat ove operacije. U ovom slučaju se osnovni objekat prvo savija a zatim se na njega primenjuje funkcija za sužavanje pa nije ni čudo što on izgleda znatno drugačije.

Nadam se da ste shvatili princip po kome sve ovo funkcioniše pa ću zato sa liste ukloniti Band Modifier i na taj način poništiti njegovo dejstvo. U tom cilju je potrebno da izaberem odgovarajuću stavku i kliknem na ikonicu u obliku kante za đubre, da bi se na ekranu odmah pojavio objekat koji više odgovara mojim potrebama. U stvari, ne bi bilo loše da ga još malo „uvrnem“ i na taj način približim pravoj elisi pa ću zato iz Modifier liste izabrati stavku Twist i odmah promeniti parametar koji se odnosi na veličinu uvrtanja (Twist: Angle). Na žalost, to me neće dovesti do željenih rezultata ali ako za osu (Twist: Axis) izaberem opciju X efekat će biti mnogo povoljniji. Kao što i sami možete da se uverite, ovaj objekat sada zaista izgleda kao mala elisa ali bi bilo još bolje ako bi ona bila uvrnuta na suprotnu stranu. Zato ću u ovo polje uneti novu vrednost od -60 stepeni i konačno dovršiti ovaj postupak.

Pre nego završim ovu lekciju, želeo bih da vam skrenem pažnju na još jedan detalj. Pažljivim izborom odgovarajućih stavki možete prikazati pojedine faze kroz koje ste prošli u procesu oblikovanja nekog objekta. Da bih vam pokazao kako to izgleda u praksi, prvo ću selektovati osnovni objekat (ChamferBox) i zatim proveriti trenutni status funkcije Show end result on/off. Ona je trenutno uključena, što znači da će na ekranu biti prikazan konačni izgled ovog elementa ali ako jednim klikom promenim trenutni režim, objekat će biti vraćen u svoj izvorni oblik. Izbor sledeće stavke (Taper) će za rezultat imati prikaz delimično modifikovane elise a ako kliknem na modifikator koji se nalazi na samom vrhu, na ekranu će se ponovo pojaviti njena konačna verzija.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button