Sadržaj kursa
3DS MAX
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju ću vam pokazati kako se koriste funkcije za senčenje i primenjuju različiti materijali. Da bi pri tome postigli optimalne rezultate, neophodno je da se pozabavimo određenim karakteristikama samog modela tj. da precizno odredimo na koji način će biti tretirani prelazi između pojedinih površina. Ova karakteristika se naziva Smoothing i predstavlja jedan od ključnih parametara za određivanje karakteristika nekog objekta.

Ja ću kao primer iskoristiti model koji sam kreirao u prvom delu kursa i odmah uveličati detalj koji se nalazi u sredini. Kao što vidite, ova ispupčena površina izgleda sasvim prirodno mada se pored njene donje ivice pojavljuje neobična tamna senka. Da bih proverio o čemu se zapravo radi, ja ću jednim klikom selektovati ovaj objekat i zatim pokrenuti funkciju Isolate Selection. Na ovaj način sam privremeno uklonio ostatak modela, pa mogu da proverim kako ovaj element izgleda iz nekog drugog ugla. Sada definitvno mogu da isključim uticaj bačene senke i potvrdim da je problem nastao usled nepravilnog „izglađivanja“ ivica koje se nalaze u donjem delu ovog objekta.

Da bih vam pokazao od čega se sastoji njegova zakrivljena površina, ja ću pritisnuti taster F4 i na taj način naglasiti ivice koje spajaju pojedine poligone. U središnjem delu će prelaz između susednih segmenata biti maksimalno izglađen ali ovaj princip ne bi trebalo da važi za donju ivicu jer ona predstavlja granicu između zaobljene i ravne površine.

Da bih ispravio ovaj nedostatak, neophodno je da ponovo primenim funkciju za automatsko izglađivanje (Smoothing) pa ću u tom cilju preći na Modify panel i proveriti strukturu čitavog objekta. Kao što vidite, on je sačinjen od prostorne mreže (Editable Poly) pa ću zato odmah preći na režim koji mi omogućava rad sa poligonima i spustiti se do odeljka koji nosi naziv Polygon Smoothing Groups. Da bih bio u prilici da aktiviram opciju za automatsko izglađivanje (Auto Smooth), neophodno je da prvo selektujem sve segmente a pošto je kod mene već aktivna funkcija Select Object, neće mi biti teško da sa dva klika definišem okvir koji obuhvata sve postojeće poligone. Nakon toga treba još samo da kliknem na dugme Auto Smooth i proverim šta sam postigao. Kao što vidite, crna senka je nestala što znači da sam uspešno rešio i ovaj problem.

Graničnu vrednost koja određuje da li će neka ivica biti glatka ili oštra možete sami odrediti a da bih vam pokazao kako to izgleda u praksi, ja ću prvo poništiti trenutnu selekciju i čitav objekat prikazati sa boka. Kao što vidite, u ovoj zoni su susedne površine postavljene pod uglom koji znatno prevazilazi graničnu vrednost od 45 stepeni, jer se merenje vrši sa spoljne strane a isto važi i za detalj koji se nalazi sa donje strane. U oba slučaja će na tom mestu biti primenjena oštra ivica što predstavlja optimalno rešenje.

Ukoliko iz bilo kog razloga poželite da se na čitavom elementu pojave glatki prelazi, jednostavno selektujete sve površine i parametar koji se odnosi na ugao postavite na neku visoku vrednost – npr. na 180 stepeni. Ako nakon toga ponovo primenite funkciju Auto Smooth, program će promeniti odnose između pojedinih segmenata pa će se na ekranu ponovo pojaviti čudne senke.

Meni se to ne dopada, pa ću zato ponoviti čitav postupak i ovoga puta ugao smanjiti na svega 30 stepeni. Nakon toga će prelazi između pojedinih površina ponovo dobiti odgovarajuće karakteristike što znači da sam izabrao parametre koji u potpunosti odgovaraju ovom objektu.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, ja ću isključiti režim koji mi omogućava rad sa poligonima i ponovo prikazati čitav model jer bih želeo da vam pokažem još jedan metod kojim možete kontrolisati glatkoću nekog elementa. U tom cilju ću selektovati centralni deo drona da bi na osnovu podataka iz Modify odeljka mogao da zaključim kako na njega deluju različiti modifikatori. Osim toga, sa njegove prednje strane se jasno može videti tamna senka što znači da ovaj deo nije dovoljno gladak. Da bih to ispravio, ja ću primeniti tzv. Smooth modifikator i postaviti ga na vrh liste. U tom cilju je potrebno da prvo kliknem na najvišu stavku (Symmetry Y) a zatim otvorim kompletnu listu i na njoj potražim Smooth modifikator. On neće imati neposredno dejstvo jer je opcija Auto Smooth isključena, pa ću iskoristiti priliku da vam pokažem kako izgledaju pojedini detalji a zatim jednim klikom promeniti njihov izgled. Kao što vidite, trenutno je za granični ugao izabrana vrednost od 30 stepeni što je sasvim dovoljno da se automatski izglade svi prelazi.

Na kraju mi preostaje još samo da poništim selekciju i sa ekrana uklonim sve linijske elemente. To se najlakše može postići isključivanjem opcije Edged Faces, da bi se na kraju dobio znatno ujednačeniji prikaz.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button