Word za početnike

3,480 Din.

Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a.

 

Šifra proizvoda: 122 Kategorije: ,

Opis

Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su izbor formata, unos i formatiranje teksta, korišćenje trake. Zatim slede lekcije koje su posvećene unosu ilustracija, tabela, korišćenju šablona i slanju cirkularnih pisama. Konačno, završne lekcije se bave tretmanom velikih dokumenata, izradom sadržaja, indeksa, upotrebom makroa itd.

Sadržaj

 • Upoznavanje sa programom
  Pokretanje Word-a, Nova radna okolina, Navigacija po radnoj površini, Navigacija po dokumentu
 • Kreiranje i čuvanje dokumenata
  Kreiranje novog dokumenta, Uvoz dokumenata, Čuvanje dokumenata, Slanje dokumenta
 • Štampanje dokumenta
  Funkcija Print Preview, Funkcija Quick Print, Podešavanje opcija za štampu
 • Menjanje i oblikovanje teksta
  Selektovanje teksta, Formatiranje teksta, Funkcija Find and Replace, Funkcije Undo Redo i Repeat, Kopiranje ubacivanje i pomeranje teksta, Prikaz formatiranja
 • Formatiranje pasusa
  Uvlačenje teksta, Poravnanje teksta, Podešavanje proreda, Podešavanje tabulatora, Isticanje sadržaja
 • Formatiranje stranice
  Promena margine, Promena orijentacije, Numerisanje strana, Izbor veličine papira, Zaglavlja i fusnote, Dodeljivanje pozadine, Upotreba vodenog žiga
 • Proveravanje dokumenta
  Provera pravopisa, Pronalaženje sinonima, Traženje reči i prevoda, Podešavanje parametara za proveru
 • Izmene na radnom okruženju
  Parametri radnog okruženja, Parametri prikaza dokumenta, Podešavanje paleta i tastature
 • Nabrajanje i numeracija
  Upotreba znakova za nabrajanje, Numerisane liste, Izmene na listama
 • Kreiranje tabela i grafikona
  Kreiranje nove tabele, Kreiranje tabela na bazi teksta, Ubacivanje tabele iz Excel-a, Izmene na tabelama, Formatiranje tabele, Računanje u tabeli, Kreiranje grafikona, Promena podataka na grafikonu, Promena grafikona, Kreiranje teksta iz tabele
 • Stilovi
  Upotreba stilova, Kreiranje stilova, Menjanje i brisanje stilova
 • Upotreba gradivnih blokova
  Kreiranje i upotreba gradivnih blokova, Menjanje i organizacija blokova
 • Funkcija Mail Merge
  Slanje cirkularnih pisama, Kreiranje baze podataka (Data Source), Adresiranje koverti
 • Sortiranje podataka
  Sortiranje teksta, Sortiranje po brojevima, Sortiranje po tabeli
 • Rad sa makroima
  Kreiranje makroa, Izvršavanje makroa, Menjanje makroa
 • Rad sa kolonama
  Novinski stupci, Paralelne kolone
 • Rad sa ilustracijama
  Rad sa slikama, Rad sa oblicima (Shapes), Funkcija SmartArt
 • Deljenje dokumenta
  Slanje dokumenta, Zaštita dokumenta lozinkom, Proveravanje dokumenta – Meta Data, Kodiranje dokumenta
 • Rad sa dugačkim dokumentima
  Ukrštene reference (Cross-references), Kreiranje sadržaja Kreiranje indeksa

 

Povezani kursevi