HTML

2,280 Din.

HTML – skraćeno od Hyper Text Markup Language je posebno prilagođen izradi Web sadržaja.

 

Šifra proizvoda: 17 Kategorije: ,

Opis

HTML – skraćeno od Hyper Text Markup Language je programski jezik posebno prilagođen izradi Web sadržaja. Njegova upotreba je laka zato što je za pisanje koda dovoljan bilo koji tekst editor. Ovaj kurs obuhvata osnove i napredne tehnike programiranja u HTML-u. To znači, da ćete savladati sve potrebne tehnike od formatiranja teksta pa do postavljanja prezentacije na Web server.

 

 

Povezani kursevi

Sadržaj

 • Šta je HTML?
  Uvod, Abeceda HTML-a, Kako HTML radi?, Unutar HTML taga, Unošenje završnog /HTML taga, Unošenje HEAD taga, Unošenje TITLE taga, Značaj naslova, Unošenje BODY taga, Čuvanje strane, Pregled strane u Browser-u, Pregled izvornog koda, Razumevanje HTML-a, HTML je proširiv jezik, Mogućnosti HTML-a, Zašto koristimo HTML
 • Organizovanje
  Da li je planiranje potrebno? Razmatranje strukture strane
 • Izrada strane
  Ubacivanje teksta sadržaja, Ubacivanje teksta kopiranjem, Prelom strane, Unošenje Break oznaka u tekst, Dodavanje Header tagova, Dodavanje atributa tagovima, Upotreba tagova za poravnjanje, Formatiranje teksta, Podebljavanje teksta
 • Formatiranje teksta
  Pravljenje paragrafa, Dodavanje horizontalnih linija, Atributi horizontalne linije, O listama, Pravljenje liste, Menjanje liste, Pravljenje specijalnih lista, Tag BLOCKQUOTE, Tag ADDRESS, Postavljenje strane na server
 • Korišćenje hiperlinkova
  Abeceda hiperlinkova, Unošenje ANCHOR taga, Dodavanje hiperlink reference, Dodavanje imena hiperlinka, Testiranje relativnog linka, O relativnim linkovima, Vežbanje A NAME=xx, Vežbanje A HREF=xx, Testiranje probnog linka, Korišćenje relativnih linkova, Povezivanje strana, Testiranje povezanih strana, Veze od jedne strane ka drugoj, Dodavanje punog linka
 • Korišćenje grafike
  Abeceda Web grafike, Abeceda GIF slika, Korišćenje providnih slika, Unos transparentne slike, Abeceda JPEG slika, Unos slika sa IMG SRC, Ubacivanje novih slika, Centriranje slike, Korišćenje slike kao linka, Atributi IMG taga, Alternativni tekst za slike, Formatiranje slika sa tekstom, Određivanje veličine slike, Korišćenje slika sa tekstom, Ubacivanje novog naslova
 • Boje i pozadine
  Određivanje boja, Pregled Color šema, Izbor boja, Dodavanje boje pozadine, Boje i heksidecimalni kodovi, Pogrešno ime boje, Slike za pozadinu, Uklanjanje pozadine, Menjanje boje teksta, Boja teksta, Određivanje fonta, Određivanje veličine fonta
 • Osnovne tabele
  Uvod u tabele, Tabele Tagovi TR TH i TD, Pregled HTML tabela
 • Atributi tabela
  Tag TABLE WIDTH, Poravnavanje tabele, Tag BGCOLOR, CELLPADING atribut, CELLSPACING atribut, Tag BORDER
 • Atributi ćelija
  Poravnanje sadržaja ćelija, Tag COLSPAN i ROWSPAN, Širina ćelija, Tag HALIGH i VALIGH;
 • Kreiranje kolona u tabeli
  Kolone u tabeli, Pravljenje kolona u tabeli, Dodavanje slika u tabelu, Editovanje slika u tabeli
 • Izgled strane i tabele
  Izgled strane i tabele, Kreiranje tabele, Tag WIDTH i ROWSPAN, Dodavanje teksta u stranu, Dodavanje boje strani
 • Šta su frejmovi?
  Definisanje frejmova, Razumevanje frejmova, Primeri frejmova, Višestruki frejmovi, Podela Web prezentacija, Frameset dokumenti, Body dokumenti
 • Frameset dokumenti
  Razvijanje Fremeset-a, COLS i ROWS atributi, Izgled Frameset dokumenta, Veličina frejmova, Određivanje veličine frejmova, Tag FRAME, Dodavanje Frame tagova, Izgled Web strane, Unošenje NAME atributa, Tag NOFRAME;
 • Povezivanje i otvaranje frejmova
  Način otvaranja frejmova, Kreiranje HTML dokumenta, Završetak HTML dokumenta, Menjanje HTML dokumenta, Kreiranje više dokumenata, Prikazivanje dokumenata, Tag BASE
 • Kompleksni frejmovi
  Kompleksni frejmovi, Ugnježdeni dokumenti, Horizontalno deljenje ekrana, Verikalno deljenje ekrana, Tagovi za ugnježdene dokumente, Ubacivanje NAME atributa, Prikazivanje kompleksnog dokumenta, Ostali atributi, Dodavanje granice frejma
 • Upoznavanje sa formama
  Definisanje formi, Rad sa formama, Anatonija formi;
 • Aktivni delovi
  Polja za unos Vrednost VALUE, Veličina i dužina polja, Tekst lozinka, Skrivena i tekst polja, Kreiranje forme, Kreiranje polja za unos, Ubacivanje teksta, Podešavanje atributa, Text Area Box
 • Kreiranje meni polja i dugmića
  Tipovi menija, Tag VALUE, Tag SELECTED i MULTIPLE, Polja za markiranje, Dodavanje tipova unosa, Kreiranje menija, Opcije meni polja, Dugmići
 • CGI skript (Common Gateway Interface)
  CGI skriptovi, Kako radi CGI skript, Razumevanje CGI-a, Kreiranje CGI skripta
 • Slike
  Mapiranje slike, Server-Side, Image Maps, Klijent mape, Biranje slike
 • Mapiranje slika
  Kreiranje mape, Programi za obradu slika, Konvertovanje slike, Nalaženje koordinata, Tag MAP, Tag AREA, Tag IMAGE, USEMAP, Testiranje mape
 • COFEE i HTML..
  Programski jezik Java, Java aplet, JavaScript, Korišćenje JavaSkript-a, Tag SCRIPT
 • Dodaci HTML-a
  Ugnježdeni objekti, Prikazivanje ugnježdenih objekata, Jednostavni dodaci, Tag EMBED, ActiveX tehnologija;

 

Povezani kursevi