Dreamweaver

3,480 Din.

Ovaj kurs će vas naučiti kako da korak po korak kreirate svoj prvi Web sajt.

 

Šifra proizvoda: 46 Kategorije: ,

Opis

Ovaj kurs će vas naučiti kako da korak po korak kreirate svoj prvi Web sajt. Savladaćete dodavanje teksta i grafike, rad sa okvirima i CSS-om. Takođe ćete naučiti kako se dodaju Flash objekti, konstruišu tabele i formulari. Na kraju, naučićete kako se vrši ažuriranje sajta i to upotrebom naprednih alata.

 

Sadržaj

 • Šta je novo u verziji MX?
  Šta je novo? Integracija sa Fireworks, MX Answers Panel
 • Početak
  Šta je Dreamweaver? Sistemski zahtevi, Sajtovi i softver, Radno okruženje, Paneli i grupa panela, Properties Inspector, Pregled u brauzeru, Websafe boje, Behaviors, Proširljivost
 • Planiranje i kreiranje sajta
  Dizajn i uokvirivanje, Postavljanje slika, Definisanje sajta, Struktura sajta, Kreiranje mape sajta, Ostali resursi
 • Priprema dokumenta
  Kreiranje novog dokumenta, Dodavanje naslova stranice, Boja pozadine, Boja teksta, Boja linka, Pozadinske slike, Margine stranice
 • Tekst
  Ubacivanje teksta, Selektovanje teksta, Kopiranje i ubacivanje teksta, Prekidi linija i paragraf, Zaglavlje, Dodavanje stilova, Fontovi i grupe fontova, Kreiranje grupe fontova, Veličina fonta, Poravnanje, Uvlačenje, Boja, Specijalni znaci, Dodavanje praznih mesta, Provera gramatike
 • Slike
  Razumevanje Web grafike, Podrazumevani direktorijum, Ubacivanje slika, Alternativni tekst okviri, Assets Panel, Favorites, Eksterni editor grafike, Držači slika, Osobine slike, Rollover dugmad
 • Linkovi
  Kreiranje linkova, Linkovi slika, Breadcrumbs, Meta linkovi, Named Anchors (1), Named Anchors (2), E-mail linkovi, Linkovi i ponašanja, Mape slika, Podešavanje vrućih tačaka, Eksterni linkovi
 • Navigacija
  Navigacioni panel, Modifikovanje navigacionog panela, Kreiranje kontekstnog menija, Modifikovanje kontekstnog menija
 • Liste
  Rad sa listama
 • HTML stilovi
  HTML stilovi, Kreiranje novog stila, Pasusi i brisanje stila, Editovanje/dupliciranje/brisanje stila
 • CSS – Cascading Style Sheets
  Korišćenje CSS, Definisane klase, Promena veličine teksta sa CSS, CSS i linkovi, CSS i liste, Primena definisanih klasa, Predefinisani CSS stilovi
 • History panel
  History panel, Ponavljanje koraka, Snimanje komandi, Modifikovanje komandi, Preferences i Clear

 • Flash objekti
  Šta je Flash? Flash tekst, Flash dugmad, Ubacivanje Flash filmova, Modifikovanje Flash filmova
 • Tabele
  Ubacivanje tabela, Dodavanje sadržaja, Tabele i HTML, Selektovanje elemenata tabele, Ubacivanje tabelarnih podataka, Poravnanj,e Boja, Zaglavlje, Razmak/prored/okvir, Spajanje i deljenje ćelija tabela, Copy & Paste, Formatiranje tabela, Sortiranje tabelarnih podataka, Eksportovanje tabelarnih podataka, Pikseli vs. procenti, Promena veličine tabela, Kreiranje izgleda stranice (1), Kreiranje izgleda stranice (2), Problemi sa tabelama, Ugnježdene tabele, Pozadinske slike
 • Layout View
  Layout View, Layout View vs. Standard View, Postavljanje konstantne širine ćelija, Ugnježdeni okviri, Pomeranje i izmena veličine, Konstantna vs. automatska širina, Automatske kolone, Još o Spacer Images, Okvirna tabela i ćelije, Rad sa ćelijama, Još o ugnježdenim tabelama, Opcije, Pozadinska boja i Netscape 4, Postavljanje u okvirnom pregledu
 • Forme
  Pregled formi, Ubacivanje formi, Forme i tabele, Polja za tekst, Polja za lozinku, Višelinijska polja, Znakovi za potvrdu, Radio dugmad, Meniji i liste, Klizajuće liste, Skrivena polja, Polja datoteka, Osobine forme, Submit i Reset, Jump meni, Napredne Jump opcije, Forme i ponašanja, Validacija forme, Forme i CSS stilovi
 • Organizacija sajta
  Organizacija sajta, Definisanje sajta, Dodavanje fajlova i direktorijuma, Pregled mape, Pregled sekcija, Zadavanje naziva linkova, Provera globalnih linkova, Eksterni linkovi i datoteke, Provera ciljnog brauzera, Pomeranje i kopiranje, Vreme preuzimanja i veličina datoteke, Prenos datoteka, Prijavljivanje i odjavljivanje, Konfigurisanje prijavljivanja, Selektovanje novog sadržaja, Sinhronizovanje sajta Cloaking (1), Cloaking (2), Izvoz i uvoz, Opcije organizacije datoteka
 • Članovi biblioteke
  Šta su članovi biblioteke? Kreiranje i ubacivanje članova, Kreiranje novog člana, Preimenovanje i brisanje članova, Opcije i označavanje, Opcije članova biblioteke, Ažuriranje datoteka
 • Okviri
  Šta su okviri? Kreiranje okvira, Frames Panel, Snimanje okvira, Opcije okvira, Otvaranje dokumenta u okviru, Okviri i linkovi ,Ugnježdeni okviri, Prazni okviri
 • Dinamičke stranice
  Kreiranje konekcije, Postavljanje sajta, Autentifikacija pomoću RDS, Kreiranje zapisa, Master Detail zapis

 

Povezani kursevi