KAKVI SU ONLINE KURSEVI U POREĐENJU S KLASIČNIM?

Sadržaj nekog našeg ONLINE kursa u potpunosti pokriva obim jednog klasičnog kursa, s tim da u odnosu na klasične kurseve ONLINE kursevi imaju brojne prednosti, kao što su:
– tempo rada birate vi sami: kurs možete pregledati kad vam to najviše odgovara, koliko god puta želite i kojim redosledom vi izaberete, dok ste na klasičnim kursevima vremenski ograničeni terminom i trajanjem kursa
– „virtuelni predavač“ je posvećen samo vama sve vreme: na klasičnim kursevima to nije slučaj jer se oni uvek organizuju za grupe polaznika
– cena ONLINE kursa je višestruko manja od cene klasičnog kursa