Word noviteti
Sadržaj lekcije

Pretpostavljam da ste i vi nekada poželeli da u svoj dokument ubacite sliku koja potiče iz nekog drugog programa. Pri tome ne mislim na fajl koji sadrži odgovarajuće podatke, nego na izgled samom programa tj. njegove radne površine. Do sada je to bilo moguće samo uz pomoć posebnih programa kao što je npr. Snag It jer Word nije posedovao odgovarajuću funkciju. Ovaj nedostatak je u međuvremenu otklonjen što znači da u Word 2010 možete direktno ubaciti sliku nekog drugog programa. Pri tome možete birati između prikaza čitavog ekrana ili onog dela koji zauzima izabrani program.

U ovoj lekciji ću kao primer iskoristiti uputstvo za upotrebu jedne od funkcija koje su karakteristične za Excel – izradu grafikona. Ovakav dokument podrazumeva da se osim teksta u njemu pojave i odgovarajuće ilustracije tj. slike ekrana koje prate tok ove operacije. Pošto se na dokumentu već nalazi dovoljno teksta, ja ću odmah preći na dodavanje ilustracija. U tom cilju ću otvoriti jednu Excel tabelu i odmah selektovati ćelije sa podacima koji treba da uđu u sastav budućeg grafikona. Ako se nakon toga vratim u Word i kursor postavim na mesto na kome želim da postavim ilustraciju ne preostaje mi ništa drugo nego da kliknem na ikonu pod nazivom Screenshot i izaberem sliku koja potiče iz Excel-a. Kao što vidite, Word će automatski preuzeti kompletan sadržaj ekrana i ubaciti ga na za to predviđeno mesto. Ovo je bilo zaista efikasno, ali bih ja ipak želeo da se umesto ilustracije koja obuhvata čitavu površinu ekrana na ovom mestu pojavi samo njen manji deo, tj. deo tabele koji sadrži odgovarajuće podatke. Da bih to ispravio, ja ću prvo pritiskom na taster Delete ukloniti ovu sliku i ponovo iz Insert odeljka pokrenuti komandu Screenshot. Sada mogu da umesto nekog od ponuđenih ekrana izaberem opciju Screen Clipping i da se vratim u Excel. Kao što vidite, čitava površina ekrana sada izgleda kao da je neko preko nje prebacio beli pokrivač. To znači da program od mene očekuje da izaberem odgovarajući segment i na taj način odredim deo koji želim da upotrebim kao ilustraciju. Ja ću uokviriti čitavu tabelu jer mi se čini da će to biti najbolje rešenje. Čim otpustim levi taster miša, Word će u dokument automatski ubaciti izabrani deo ekrana što znači da je čitav postupak uspešno dovršen.

Na isti način mogu da kreiram i sledeću ilustraciju. Pošto se u drugom koraku od korisnika očekuje da prvo pređe na Insert odeljak a zatim da pokrene funkciju Column, ja ću proveriti da se kursor nalazi na pravom mestu i odmah preći na funkciju Screen Clipping. Ako nakon toga izaberem odgovarajući deo Excel-ove trake sa alatkama i ovu sliku prebacim u Word, verujem da će budući korisnik ovog uputstva lako shvatiti o čemu se radi. Ukoliko smatrate da to neće biti dovoljno, uvek možete dodati i strelicu koja će ukazivati na odgovarajuću ikonu.

Pošto je za Word ovo obična slika, možete slobodno koristiti sve funkcije koje se nalaze u okviru Picture Tools segmenta trake sa alatkama. To naravno, podrazumeva da joj možete dodati senku ili je uokviriti tako da se lakše razlikuje od okoline. Ukoliko vam ovo nije dovoljno, kliknite na dugme koji se nalazi u desnom uglu i prikažite sve opcije koje su vam na raspolaganju.

Na isti način možete u svoj dokument preneti i sadržaj bilo koje Web stranice. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću otvoriti novi dokument i odmah preći na Internet Explorer. Pošto se tu već nalazi odgovarajuća Web stranica, mogu slobodno da se vratim u Word, pokrenem funkciju Screenshot i izaberem prikaz čitavog ekrana ili nekog određenog segmenta. Pošto meni više odgovara druga mogućnost, kliknuću na opciju Screen Clipping i uokviriti samo jednu od slika koje se tu nalaze. Nakon toga mi neće biti teško da primenim neki od efekata ili na neki drugi način iskoristim ovu ilustraciju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button