Sadržaj kursa
AutoCAD za početnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se koristi komanda Pan, tj. kako možete da pojedine elemente crteža „pomerate“ po ekranu. Za to će mi dobro poslužiti jedan od fajlova za vežbu a ne bi bilo loše da i vi na svom računaru otvorite isti crtež.

Komanda Pan spada u najjednostavnije što znači da ćete njen efekat odmah videti na ekranu. Da bih vam to i dokazao, ja ću preko tastature uneti slovo P i odmah pritisnuti Enter. U tom trenutku će se umesto krstića na ekranu pojaviti otvorena šaka pa treba još samo da pritisnem levi taster miša i da ga bez otpuštanja pomerim na željenu stranu. Ako ovaj postupak ponovim nekoliko puta, neće mi biti teško da na jednostavan način pregledam čitav crtež. Moram da vam skrenem pažnju da se na ovaj način ne pomeraju nacrtani elementi nego se menja samo pozicija posmatrača tj. pogled na crtež.

Ako obratite pažnju na komandnu liniju, videćete da se njoj pojavilo uputstvo za prekidanje ove funkcije. To se može postići pritiskom na tastere Esc ili Enter, a ako umesto toga pritisnete desni taster na mišu bićete u prilici da birate neku od dodatnih opcija. Ja ću se odlučiti za prvu mogućnost i pritiskom na Esc prekinuti ovu komandu. U tom trenutku će kursor ponovo poprimiti svoj uobičajeni oblik a na dnu ekrana će biti ispisana poruka kojom me AutoCAD obaveštava da očekuje novu komandu. Pošto sam odlučio da ovu lekciju posvetim samo jednoj komandi – Pan, ja ću za njeno ponavljanje jednostavno pritisnuti taster Space. On se u AutoCAD-u često koristi kao zamena za Enter a u ovom slučaju mi omogućava da automatski pokrenem poslednju komandu. Pošto se na ekranu ponovo pojavila otvorena šaka, mogu da se pomerim na desnu stranu i prikažem ostatak ovog crteža. Naravno, ako u ovom trenutku pritisnem Space, komanda Pan će odmah biti prekinuta pa mogu da nastavim sa radom. Mene zanima šta se nalazi u donjem delu crteža, pa ću se sa Enter vratiti u režim koji mi omogućava promenu pogleda i sa par poteza mišem se spustiti do željene zone. Pošto sam do sada upotrebio sve prečice ne preostaje mi ništa drugo nego da pritisnem desni taster miša i pređem na dodatne opcije. Kao što vidite, u ovom meniju se nalazi čitav niz funkcija koje vam omogućavaju promenu pogleda. Pošto među njima dominiraju različiti oblici komande Zoom, najbolje bi bilo da vas ne opterećujem detaljima i da iskoristim opciju Exit koja se nalazi na vrhu menija. Naravno, to će za rezultat imati prekidanje funkcije Pan i povratak na redovan radni režim.

Kao što ste i sami mogli da se uverite, u AutoCAD-u postoji više načina da se postigne isti rezultat. Pri tome, komanda Pan ne predstavlja poseban izuzetak ali moram da vam skrenem pažnju da u je ovoj verziji programa možete koristiti i na jedan malo drugačiji način. Dovoljno je da na tastaturi prvo pritisnite znak minus (-) i zatim unesete slovo P i pritisnete Enter. Nakon toga će program od vas zatražiti da odredite dve tačke i na taj način promenite pogled na crtež. Ja ću se pomeriti malo u desno i na dole da bih prikazao središnji deo crteža. Za mene je ovaj način pomeranja nešto složeniji, ali to predstavlja nasleđe iz prethodnih verzija AutoCAD-a.

Verujem da nakon svih ovih kombinacija jedva čekate da vam otkrijem najlakši i najjednostavniji način za upotrebu komande Pan. Doduše, ovaj metod možete koristiti jedino ukoliko na raspolaganju imate miš sa točkićem, tj. uređaj sa najmanje tri tastera. U tom slučaju je dovoljno da pritisnete srednje dugme ili točkić i pomerite miš u željenom pravcu. AutoCAD će to automatski protumačiti kao prečicu do komande Pan, pa vam neće biti teško da je dovršite na uobičajeni način. Ja ću to ponoviti nekoliko puta jer mi se zaista dopada koliko je sve ovo jednostavno. Ako obratite pažnju na komandu liniju, primetićete da za AutoCAD ova prečica ne predstavlja posebnu funkciju što znači da je možete koristiti u bilo kom trenutku, čak i ako ste pre toga pokrenuli neku drugu komandu. Da bih vam to i dokazao, ja ću pokrenuti komandu za crtanje kružnice i odmah kliknuti na mesto koje predstavlja njen centar. Pošto želim da to bude zaista veliki element, neophodno je da prikažem i onaj deo crteža koji se trenutno ne nalazi na ekranu. Zato ću pritisnuti srednji taster, tj. točkić i pomeriti se na levo taman toliko da mogu da dovršim crtanje velike kružnice. Nakon toga mogu da proverim šta sam postigao i pogledam dokle dopiru pojedini delovi novog elementa.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, moram da priznam da se promena pogleda može postići i upotrebom klizača koji se obično nalazi na desnoj ivici ekrana. Kod mene je ovaj element trenutno isključen ali se lako može vratiti na svoje mesto. Dovoljno je da se primenom prečice O i P pokrene komanda Options i u Display odeljku aktivira odgovarajuća opcija. Ona se nalazi sa leve strane, pa vam neće biti teško da kliknete na odgovarajući kvadratić i sa OK zatvorite ovaj okvir. Na žalost, ovaj način pomeranja nije naročito efikasan pa sumnjam da ćete ga često koristiti.

U ovom trenutku je najvažnije da zapamtite kako se određene komande u AutoCAD-u mogu primenjivati na različite načine i da samo od vas zavisi koji ćete izabrati. Priznajem da se meni najviše dopada prečica koja mi omogućava da se u svakom trenutku lako premestim na bilo koji deo crteža a verujem da ćete je i vi često koristiti.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button