Sadržaj kursa
AutoCAD napredne tehnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se koriste grupe. One vam omogućavaju da na vrlo jednostavan način manipulišete većim brojem različitih objekata, baš kao da je u pitanju jedinstveni element.

Ja sam već otvorio odgovarajući primer pa mogu da uveličam deo koji predstavlja trpezariju. Kao što vidite, objekat koji predstavlja stolicu se sastoji od nekoliko potpuno nezavisnih lučnih i linijskih segmenta. Sigurno se slažete da bi bilo mnogo bolje ako bi to bila jedinstvena celina pa ću u tom cilju jednim potezom selektovati sve elemente koji čine stolicu i kliknuti na ikonu pod nazivom Group.

Možda će vam se učiniti čudnim što sam prvo izvršio selekciju pa tek nakon toga izabrao željenu funkciju. To sam učinio sa namerom da vam dokažem kako je u nekim slučajevima redosled po kome se izvršava određeni zadatak potpuno nebitan. Da bih vam to i dokazao, ja ću izborom ikone Undo poništiti poslednji korak i razdvojiti elemente koji čine stolicu. Nakon toga mogu da pokrenem funkciju Group i selektujem sve što mi je potrebno za kreiranje nove grupe. Na kraju treba još samo da pritisnem Enter i dovršim ovu operaciju.

Bez obzira što se na ekranu i dalje pojavljuju informacije koje su vezane za pojedine segmente, čitava stolica će ubuduće biti tretirana kao jedinstveni objekat što znači da je za njegovu selekciju dovoljan samo jedan pritisak na levi taster miša. Ja ću iskoristiti ovu priliku i primenom funkcije Copy postaviti još jedan identičan objekat. Nakon toga mogu da primenim funkciju Mirror i u dva poteza kompletiram ovu trpezarijsku garnituru. Pri tome moram da naglasim da svaka nova stolica i dalje predstavlja jedinstveni element, koji lako mogu da pomeram ili na neki drugi način prilagođavam svojim potrebama.

Ukoliko se pojavi potreba da naknadno izmenite neki detalj, elemente koji čine neku grupu možete privremeno razdvojiti. U tom cilju je dovoljno da jednim klikom na ovu ikonu aktivirate funkciju Pickstyle i time promenite način na koji se tretiraju sve grupe. Nakon toga ćete biti u mogućnosti da ponovo selektujete bilo koji od postojećih elemenata i napravite željene izmene. Ja ću iskoristiti priliku da jednoj od stolica promenim oblik naslona a da to ne utiče na ostale elemente. Nakon toga mogu da kliknem na ikonicu koja predstavlja funkciju Pick Style i ponovo formiram jedinstvene grupe.

Upravo ste videli kako se menjaju elementi koji pripadaju nekoj grupi a sada želim da vam pokažem i kako možete da im dodajete nove detalje. U ovom slučaju će to biti dva rukohvata – po jedan sa svake strane. U tom cilju mogu da prvo pokrenem komandu Rectangle i u pomoć opcije Fillet definišem stepen zakrivljenja. Ovaj parametar bi trebalo da bude relativno mali, pa ću zato kliknuti na tačke koje se nalaze na malom rastojanju. Nakon toga mogu da nacrtam novi element i da ga postavim na odgovarajuću poziciju. Drugi rukohvat ću nacrtati primenom komande Mirror pri čemu liniju koja predstavlja simetralu treba postaviti tačno na sredinu sedišta.

Na kraju mi preostaje još samo da nove elemente ubacim u postojeću grupu. To se može postići primenom funkcije Group Edit a ona se takođe nalazi na ovoj paleti. Dovoljno je da kliknem na odgovarajuću ikonu, selektujem grupu i sa ekrana izaberem opciju Add objects. Na kraju treba još samo da izaberem objekte koje želim da ubacim u postojeću grupu i sa Enter dovršim ovu operaciju.

Sada se sigurno pitate da li je moguće ukloniti višak koji se naknadno pojavio na crtežu. To u ovom slučaju neće biti problem jer u svakom trenutku mogu da izborom funkcije Pick Style promenim parametar koji se odnosi na rad sa grupama i primenom komande Trim uklonim suvišne elemente. Za povratak u normalni radni režim, treba još jednom da kliknem na ovu ikonu i na taj način formiram normalne grupe.

Ukoliko iz bilo kog razloga odlučite da rasformirate neku od postojećih grupa, to možete postići na vrlo jednostavan način. Dovoljno je sa izborom ove ikone pokrenete funkciju Ungroup i kliknete na odgovarajući objekat. Od tog momenta će svi elementi koji su sačinjavali ovu grupu ponovo postati nezavisni.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button