Sadržaj kursa
AutoCAD 3D modelovanje
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se modeluju unutrašnji elementi tj. zidovi na prvom spratu.

Za početak ću se prebaciti na deo crteža koji predstavlja osnovu sprata i uz pomoć funkcije Layer Isolate izdvojiti sloj na kome se nalaze pregradni zidovi. Ako malo bolje pogledate, primetićete da tu i tamo nedostaju kraći segmenti pa ću se potruditi da ispravim ovaj nedostatak. U tom cilju ću prvo preko tastature pokrenuti funkciju Layer Make Current i jednim potezom aktivirati sloj sa zidovima. To potvrđuje i podatak koji se pojavio na donjoj ivici ekrana, pa mogu da pokrenem komandu Line i odmah nacrtam odgovarajući segment. Nakon toga mogu da upotrebim funkciju Trim i uklonim suvišne delove tj. sve ono što se nalazi između susednih zidova. Na isti način ću kompletirati i zidove koji se nalaze sa zadnje strane a to znači da mi je opet potrebna jedna linija od koje će nakon trimovanja ostati samo nekoliko kraćih segmenata.

Sledeći detalj mogu da sredim primenom funkcije Fillet a ostale dodavanjem odgovarajućih segmenata. Bočnu ivicu ću opet formirati trimovanjem jedne duže linije i ručno dodati još par kraćih segmenata. Čini mi se da i sa prednje strane postoji još nekoliko isprekidanih kontura, pa ću se potruditi da i njih dovedem u ispravno stanje.

Pošto sam na ovaj način kompletirao sve zidove, vreme je da pređem na sledeći korak a to podrazumeva crtanje novog pravougaonika koji je dovoljno veliki da obuhvati čitavu osnovu. Pre nego što nastavim dalje, ja ću otvoriti Layer Properties Manager i proveriti da li na ovoj listi postoji sloj koji je predviđen za zidove. Njega nije teško pronaći, ali pošto se tu već nalaze zidovi prizemlja, ja ću kreirati još jedan Layer i na njega smestiti sve što pripada drugoj etaži. Nakon toga treba još samo da ga aktiviram i da se vratim na crtež.

Konture koje su pogodne za pretvaranje u 3D objekte se najlakše mogu kreirati primenom funkcije Boundary. Zato ću preko tastature uneti odgovarajuću prečicu, dva puta pritisnuti Enter i kliknuti na tačku koja se nalazi unutar ovog pravougaonika. Ako nakon toga opet pritisnem Enter, čitav postupak će biti uspešno završen, pa mogu da uklonim sve pomoćne elemente. To se pre svega odnosi na ovaj okvir ali i na Layer na kome se nalazi ostatak osnove. Pošto sada imam sve što mi je potrebno za modelovanje unutrašnjih zidova, mogu da pokrenem komandu Extrude, jednim potezom selektujem njihove konture i unesem numeričku vrednost koja predstavlja visinu.

Kao što i sami možete da se uverite, na ovaj način sam uspešno dovršio najveći deo posla ali još uvek moram da popunim praznine koje se javljaju između pojedinih segmenta. Na tim mestima treba da se pojave nadvratne grede, pa ću zato prvo nacrtati odgovarajuću konturu a zatim od nje napraviti 3D objekat. Nakon toga mi neće biti teško da ovaj element iskopiram na još nekoliko lokacija, jer sva vrata treba da imaju iste dimenzije.

Doduše, na nekim mestima se zid pruža u suprotnom pravcu ali se i ovaj problem može lako rešiti primenom funkcija Rotate i Move. Nakon toga opet mogu da se bacim na kopiranje i na taj način kompletiram i ovaj deo objekta.

Na kraju mi preostaje još samo da dodam i segment koji se nalazi iznad ovog malo šireg prolaza. I ovde ću primeniti isti postupak, što znači da mi prvo treba jedan pravougaonik koji sa Extrude mogu da pretvorim u pravi nadvratnik. Isto važi i za ovaj izdvojeni segment – prvo se nacrta kontura a zatim se od nje pravi 3D objekat.

Pošto sam na ovaj način kreirao sve elemente koji predstavljaju pregradne zidove, treba još samo da ih povežem u celinu. U tom cilju ću pokrenuti komandu Union i jednim potezom selektovati sve objekte. Ako nakon toga pritisnem Enter, AutoCAD će od njih napraviti jedinstveni element.

Sada mogu da ponovo prikažem sve Layer-e, selektujem objekat koji predstavlja pregradne zidove i da ga podignem na nivo koja odgovara visini prvog sprata. Na kraju mi preostaje još samo da ponovo upotrebim komandu Move i isti element pomerim za 300 jedinica u levo. Kao što vidite, pregradni zidovi su se savršeno uklopili u ostatak 3D modela, što znači da sam uspešno obavio i ovaj zadatak.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button