Vebsajt www.naucisam.com

Mi smo posvećeni zaštiti vaših ličnih podataka i poštujemo važeće zakone o zaštiti podataka, posebno Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica vezano za obradu ličnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka i koja poništava Uredbu 95/46/EZ (Opšta uredba EU o zaštiti podataka ili „GDPR“) i odgovarajuće zakonodavstvo Srbije vezano za zaštitu ličnih podataka.

U ovoj Informacije o zaštiti podataka objašnjavamo koje informacije (uključujući i lične podatke) se obrađuju u vezi sa vašom posetom i korišćenjem gore navedene digitalne ponude („Vebsajt“).

I. Ko je odgovoran za obradu ličnih podataka?

Kontrolor odgovoran za obradu ličnih podataka je ANIMA d.o.o. Beograd, Bata Lakina 4. Svako pozivanje na „mi“ u ovoj Informaciji o zaštiti podataka je pozivanje na gore pomenuti entitet.

Našeg Koordinator za zaštitu podataka se može kontaktirati na navedenoj adresi i putem njegove adrese e-pošte: info@anima.rs

II. Kojih principa se pridržavamo

Da bismo se uskladili sa važećim zakonom o zaštiti podataka, mi vaše lične podatke obrađujemo samo na osnovu zakonskog ovlašćenja ili ako ste izrazili svoju saglasnost. Ovo važi i za obradu ličnih podataka u marketinške svrhe.

Na ovom Vebsajtu možemo prikupljati informacije koje nam ne omogućavaju da izvlačimo direktne zaključke o vama lično. U određenim slučajevima – naročito kada se kombinuju sa drugim podacima – ove informacije se ipak mogu smatrati „ličnim podacima“ prema važećim zakonima o zaštiti podataka. Osim toga, možemo takođe prikupljati i informacije na ovom Vebsajtu koje nam ne omogućavaju da vas direktno ili indirektno identifikujemo; to je slučaj, na primer, sa agregiranim informacijama o svim korisnicima ovog Vebsajta.

III. Koje podatke obrađujemo

Našem Vebsajtu možete pristupiti bez unosa ličnih podataka (kao što su vaše ime, poštanska adresa ili adresa e-pošte). I u ovom slučaju mi moramo obraditi određene informacije kako bismo vam omogućili pristup našem Vebsajtu. Pored toga, mi koristimo određene metode analize na ovom Vebsajtu i imamo integrisane funkcionalnosti trećih lica („društveni priključci“).

Log fajlovi: Kada posetite ovaj Vebsajt, naš veb server automatski čuva naziv domena ili IP adresu računara sa kog potiče zahtev (obično računar vašeg provajdera za Internet pristup), uključujući datum, vreme i trajanje vaše posete, podstrane/URL adrese koje posećujete i informacije o aplikaciji(ama) i terminalu(ima) koje koristite za pregled naših stranica.

Kolačići: Da bi korisniku bilo što lakše da koristi naš Vebsajt, mi – kao i mnogi drugi Vebsajt operateri – koristimo kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju u vašem pretraživaču. Ovi fajlovi nam pomažu da prepoznamo određene želje naših posetilaca prilikom pretraživanja i da dizajniramo naš Vebsajt u skladu s tim. Većina kolačića koje koristimo su kolačići sesije. Oni se automatski brišu na kraju vaše posete. Međutim, koristimo i trajne kolačiće. Oni služe za poboljšanje korisničkog usmeravanja. Naši kolačići ne prikupljaju bilo kakve lične podatke i nisu pogodni da vas identifikuju Vebsajtovima trećih lica. Možete podesiti svoj pretraživač tako da vas obaveštava o postavljanju kolačića tako da korišćenje kolačića postane transparentno za vas. U principu, možete odbiti da prihvatite kolačiće podešavanjem svog pretraživača. Međutim, to može značiti da nećete moći da koristite sve funkcije Vebsajta.

Analiza Vebsajta pomoću Google Analytics: Na svom Vebsajtu koristimo Google Analytics, uslugu za veb analizu Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) da bismo kontinuirano poboljšavali naš Vebsajt. Google Analytics koristi kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i koji omogućavaju analizu korišćenja Vebsajta. Informacije koje generiše kolačić́ o vašem korišćenju ovog Vebsajta obično se šalju na Google server u Evropi (ili u državi članici Evropskog ekonomskog prostora) radi anonimizacije IP adrese, tako da se isključi lična referenca. Tek nakon anonimizacije IP adrese, skraćena IP adresa se prenosi na Google server u SAD i tamo se čuva. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti prebačena na Google server u SAD i skraćena tamo. Ovaj Vebsajt koristi Google Analytics sa ekstenzijom za anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. IP maskiranje). U naše ime, Google će koristiti prikupljene informacije da proceni vašu upotrebu Vebsajta, da sastavlja izveštaje o aktivnosti Vebsajta i da nam pruži druge usluge vezane za korišćenje Vebsajta. IP adresa koju vaš pretraživač prenosi u kontekstu Google Analytics se ne kombinuje sa drugim Google podacima. Možete odbiti upotrebu kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja u svom pretraživaču. Međutim, želeli bismo da istaknemo da u tom slučaju nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcije ovog Vebsajta. Takođe možete sprečiti Google da prikupi podatke koje generiše kolačić́ i koji se odnose na vaše korišćenje Vebsajta (uključujući i vašu IP adresu) i da Google obradi ove podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač dostupan na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Postavlja se kolačić za isključenje koji sprečava buduće prikupljanje vaših podataka kada posetite ovaj Vebsajt. Više informacija o zaštiti podataka u Google Analytics možete naći na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html i na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Mi nudimo razne informacije i opcije konsultacija putem kontakt formulara na našem Vebsajtu. U zavisnosti od opcije koju izaberete, obrađujemo različite lične podatke:

a). Kontakt

Ako nas kontaktirate preko jednog od kanala navedenih na našoj veb stranici, obradićemo lične podatke sadržane u vašoj poruci i pribavljene od vas u skladu sa procesom i odgovoriti na vaš zahtev.

b). Informacije putem pošte/e-pošte

Ako ste tražili da se pošalje informativni materijal, obradićemo podatke koje unesete u kontakt formular, kao minimum vaše ime i prezime i detalje o načinu kontakta koji ste izabrali (pošta/ili e-pošta) za jednokratno slanje materijala koji ste tražili.

c). Konsultacije putem telefona

Ako ste tražili konsultacije putem telefona, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt formularu, kao minimum vaše ime i prezime, kao i broj telefona kako bismo pružili željene konsultacije preko telefona.

d). Lične konsultacije

Ako ste tražili lične konsultacije, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt formularu, kao minimum vaše ime i prezime, kao i vaš broj telefona i/ili adresu e-pošte, da bismo vas kontaktirali da zakažemo sastanak za lične konsultacije.

IV. Za koje svrhe i po kojoj zakonskoj osnovi obrađujemo vaše lične podatke?

Mi obrađujemo lične podatke koji su možda sadržani u log fajlovima da bismo vam omogućili da koristite naš Vebsajt; ova obrada je zasnovana na članu 6, paragraf 1f) GDPR u svrhu našeg opravdanog interese za rad sa našim Vebsajtom.

Mi podatke prikupljene korišćenjem kolačića i pseudonimizovane korisničke profile obrađujemo kako bismo vršili direktan marketing, istraživanje tržišta i dalje razvijali naše digitalne ponude na osnovu potreba korisnika zasnovano na članu 6 paragraf 1f) GDPR za svrhe našeg opravdanog interesa da analiziramo korišćenje našeg Vebsajta.

Obrada ličnih podataka za rukovanje nekim od vaših zahteva putem jednog od kanala navedenih na našoj veb stranici, se obavlja u svakom slučaju u svrhu našeg legitimnog interesovanja za uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata na osnovu člana 6(1) f)GDPR. Ako se vaš zahtev odnosi na zaključivanje ugovora ili predugovorne radnje, vaši lični podaci će biti obrađeni u skladu sa članom 6 (1) b) GDPR.

Mi podatke pružene radi korišćenja koristili naših opcija za informacije i konsultacije obrađujemo kako bismo vama pružili izabranu opciju. Mi obrađujemo ove lične podatke na osnovu vaše saglasnosti i prema članu 6(1)a) GDPR. Imajte na umu da saglasnost možete povuci u bilo kom trenutku bez navođenja razloga što važi za budućnost tako što ćete nas jednostavno kontaktirati putem kanala za kontakt navedenih na prvoj strani ove Informacije o zaštiti podataka.

Podatke u vezi sa vašim korišćenjem našeg Vebsajta možemo takođe obrađivati zbog poštovanja zakonskih obaveza kojima podležemo; ova obrada se zasniva na članu 6 stav 1c) GDPR

U neophodnom obimu (pored obrade radi radnog odnosa ili pridržavanja zakonskih obaveza), mi obrađujemo lične podatke u svrhu naših opravdanih interesa ili opravdanih interesa trećeg lica zasnovano na članu 6 stav 1f) GDPR. Opravdani interes može uključivati:

uspostavljanje ili odbranu od pravnih zahteva

sprečavanje i istragu krivičnih dela

upravljanje i dalje razvijanje našeg poslovanja, uključujući upravljanje rizikom

V. Da li ste obavezni da date podatke? Možete li da povučete pristanak?

Informacije potrebne za registraciju na naš bilten, pružanje informacija i konsultacija, izvršenje onlajn porudžbina ili registraciju kao korisnika ili kreiranje naloga klijenta su označene kao obavezne informacije na odgovarajućem delu Vebsajta (n.pr. onlajn formular); bez pružanja obaveznih informacija, mi ne možemo da vam omogućimo da koristite odgovarajuću funkciju.

Ako prikupljamo dodatne podatke od vas, obavestićemo vas da li je pružanje takvih informacija zasnovano na pravnoj ili ugovornoj obavezi ili je neophodno za izvršenje nekog ugovora. Mi obično kažemo koje informacije se mogu dati dobrovoljno i nisu zasnovane ni na zakonskoj ni na ugovornoj obavezi niti su neophodne u svrhu nekog sporazuma.

Svoj pristanak možete povući u bilo kom trenutku bez navođenja razloga sa efektom za budućnost tako što ćete nas jednostavno kontaktirati putem kanala za kontakt navedenih na prvoj strani ove Informacije o zaštiti podataka. Takođe ćete u svakoj poruci poslatoj e-poštom naći link da se odjavite.

VI. Ko dobija ili ima pristup vašim podacima?

Vaši lični podaci obično se obrađuju unutar naše kompanije. U zavisnosti od kategorije ličnih podataka, samo za to određena odeljenja/organizacione jedinice dobijaju pristup vašim ličnim podacima. Takve jedinice uključuju posebno odeljenja odgovorna za naše digitalne ponude (npr. Vebsajtovi) i naše IT odeljenje. Na osnovu koncepta upravljanja ulogama/pravima, pristup ličnim podacima je ograničen na funkcije i obim potrebne za odgovarajuću svrhu obrade.

VII. Da li koristimo automatizovano donošenje odluka?

U vezi sa radom naših Vebsajtova mi obično ne koristimo automatizovano odlučivanje (uključujući profilisanje) u smislu člana 22. GDRP. Ako u budućnosti budemo primenjivali takve procese, odvojeno ćemo vas obavestiti u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

VIII. Koliko dugo se vaši podaci čuvaju?

Mi obično čuvamo vaše lične podatke sve dok imamo opravdani interes za zadržavanje takvih podataka i tu ne prevladavaju interesi subjekta podataka da se uzdrži od dalje obrade. Čak i bez opravdanog interesa, možemo nastaviti sa čuvanjem podataka ako postoji zakonska obaveza (npr. da se pridržavamo zakonskih obaveza zadržavanja). Mi brišemo vaše lične podatke čak i bez postupanja s vaše strane čim dalje zadržavanje više nije potrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako dalje zadržavanje na neki drugi način nije dozvoljeno zakonom.

Što se tiče gore pomenute obrade, mi redovno

brišemo podatke o logovanju u roku od sedam dana, ako dalje čuvanje nije potrebno za zakonske svrhe, poput otkrivanja zloupotrebe i otkrivanja i ispravljanja tehničkih nedostataka;

brišemo podatke obrađene u kontekstu onlajn porudžbine nakon isteka zakonskih perioda čuvanja; i

brišemo podatke obrađene u kontekstu registracije naloga korisnika ili kupca nakon raskida registracije ili brisanja naloga kupca

Ako se lični podaci moraju čuvati radi poštovanja zakonske obaveze, takvi podaci se čuvaju do kraja odgovarajućeg perioda zadržavanja. Ako se lični podaci obrađuju samo radi pridržavanja zakonske obaveze zadržavanja, pristup takvim podacima se obično ograničava, tako da su podaci dostupni samo ako je to potrebno u svrhu obaveze zadržavanja.

IX. Kakva su vaša prava kao subjekta podataka?

Kao subjekt podataka, možete pod određenim uslovima

zahtevati pristup vašim ličnim podacima, član 15 GDPR;

zahtevati ispravku netačnih ličnih podataka, član 16 GDPR;

zahtevati brisanje vaših ličnih podataka, član 17 GDPR;

zahtevati ograničenje obrade vaših ličnih podataka, član 18 GDPR;

ostvarite svoje pravo na prenosivost podataka, član 20 GDPR;

usprotiviti se obradi vaših ličnih podataka, član 21 GDPR.U slučaju da imate dodatna pitanja, takođe možete stupiti u kontakt sa našim koordinatorom za zaštitu podataka slanjem e-pošte na info@anima.rs

Osim toga, imate pravo da podnesete prigovor u vezi sa rukovanjem vašim ličnim podacima kod nadležnog nadzornog organa, član 77. GDPR.

Gore pomenuta prava mogu biti istaknuta protiv nas, npr. davanjem obaveštenja nama preko kontakt podataka navedenih na prvoj strani ove Informacije o zaštiti podataka.