Registraciju kursa u CD/DVD verziji kursa možete izvršiti ako kliknete na sledeće dugme….